Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Дисципліни кафедри математичного аналізу
 • Варіаційне числення
 • Вибрані питання алгебри та математичного аналізу та їх використання у СШ
 • Вища математика
 • Вища та прикладна математика
 • Деякі питання теорії функції комплексної змінної
 • Дискретна математика
 • Диференціальні рівняння
 • Диференціальні та інтегральні рівняння
 • Додаткові розділи алгебри та математичного аналізу
 • Елементи гіперкомплексного аналізу
 • Елементи теорії міри та інтеграла
 • Елементи теорії функції дійсної змінної
 • Комплексний аналіз
 • Кратні інтеграли
 • Математична логіка і теорія алгоритмів
 • Математична статистика і математичні методи у психології
 • Математичний аналіз
 • Методика особистісно-розвивального навчання математики
 • Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів
 • Моделювання соціальних-економічних і виробничих процесів
 • Моделювання соціально-економічних процесів
 • Модулі сімей кривих
 • Основи вищої математики
 • Основи математичного моделювання та системного аналізу
 • Розв’язування олімпіадних задач з математики
 • Теорія алгоритмів і математична логіка
 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Теорія міри та інтеграла
 • Функціональні рівняння