Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра математичного аналізу

Кафедра математичного аналізу створена в 1953 році в результаті поділу кафедри математики. Тоді вона мала назву «Кафедра вищої математики», а в 1970 році була перейменована у кафедру математичного аналізу. У 2013 році на фізико-математичному факультеті була створена кафедра алгебри і геометрії, на яку були передані дисципліни алгебраїчного циклу.

Кафедру очолювали: 1953–1964 роки — Б. І. Хацет, кандидат фізико-математичних наук, доцент, відмінник народної освіти. Опублікував понад 30 наукових праць, зокрема кілька книг, які видавалися й перевидавалися як підручники для педвузів України та посібники для вчителів. Найважливішим його здобутком було створення колективу кафедри, переважно з числа кращих випускників факультету.

1964–1970 роки — П. Д. Карпенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

1970–1976 роки — Г. Е. Кисилевський, кандидат фізико-математичних наук доцент. Опублікував понад 30 наукових і науково-методичних праць.

1976–1985 роки — Л. П. Таргонський, кандидат фізико-математичних наук, доцент, відмінник народної освіти. Опублікував понад 40 наукових і науково-методичних праць.

З 1985 року й донині завідує кафедрою О. Ф. Герус, кандидат фізико-математичних наук, доцент. Має понад 60 опублікованих наукових і науково-методичних праць.

У 1949–1951 р. на кафедрі викладав видатний математик Г. І. Кац, відомий своєю теорією кільцевих груп, яку пізніше перейменували в «алгебри Каца». Також на кафедрі викладали В. Н. Костарчук, Ю. Л. Шмульян, А. В. Нестерчук, А. Є. Мартинюк, В. Рудаков, О. О. Андрощук, Г. Е Кисилевський, А. В. Мержеєвський А. Ф Баранівська, Д. А. Мержеєвський, Т. В. Дідківська, І. А. Сверчевська, О. П. Коломійцев. Зокрема, варто згадати розробки проблем функціонального аналізу Г. Е. Киселевського, дослідження якого пов’язані з добре знаною у науковому світі одеською школою. Натомість наукові інтереси О. О. Андрощука були пов’язані з київською школою. Вагомими є наукові результати, отримані у 70-х роках професором М. М. Осадчим. він розв’язав задачі, які лежать на межі теорії функцій і функціонального аналізу. У цей же час над проблемами сумування рядів працював доцент Л. П. Таргонський, питання прикладної математики розробляла доцент Т. В. Дідківська, а над задачами про наближені розв’язки диференціальних рівнянь працював доцент А. В. Нестерчук.

Основними навчальними дисциплінами кафедри є математичний аналіз, комплексний аналіз, диференціальні рівняння, диференціальні та інтегральні рівняння, дискретна математика, математична логіка і теорія алгоритмів.

Розроблено методичне забезпечення всіх навчальних дисциплін, упроваджено кредитно-модульну систему контролю знань студентів. Опубліковано серію навчальних і методичних посібників для студентів та учнів:

 • Таргонський Л. П., Осадчий М. М., Герус О. Ф., Баранівська А. Ф. Математичний аналіз. Функції однієї змінної. — Житомир, 2002.
 • Герус О. Ф., Ленчук І. Г., Сарана О. А. Вступний екзамен з математики до Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка: Методичний посібник. — Житомир, 2002.
 • Сарана О. А. Математичні олімпіади: просте і складне поруч: Методичний посібник.— Житомир, 2002.
 • Сарана О. А. Елементи теорії гармонічних та субгармонічних функцій: Методичний посібник.— Житомир, 2002, 2011.
 • Таргонський Л. П., Осадчий М. М., Баранівська А. Ф. Математичний аналіз. Функції багатьох змінних. — Житомир, 2003.
 • Сарана О. А. Математичні олімпіади: просте і складне поруч.— Київ, 2004, 2011.
 • Сарана О. А., Ясінський В. В. Конкурсні задачі підвищеної складності з математики. — Київ, 2005.
 • Сарана О. А., Семенець С. П. Нестандартні геометричні задачі: Навчально-методичний посібник. — Житомир, 2007.
 • Сарана О. А. Комбінаторика. Елементи теорії ймовірностей. — Київ, 2009.
 • Сверчевська І. А., Прус А. В. Тестові завдання зі стереометрії. — Житомир, 2008.
 • Сверчевська І. А. Лінійна алгебра. Алгебра і теорія чисел: Навчальний посібник. — Житомир, 2010.
 • Осадчий М. М., Таргонський Л. П., Таргонський А. Л., Подвисоцький Р. В. Комплексний аналіз: Навчальний посібник. — Житомир, 2011.

В 2004 році захищено одну кандидатську дисертацію (Д. А. Мержеєвський), одну в 2006 році (А. Л. Таргонський), одну в 2007 році (І. А. Сверчевська), дві у 2008 році (М. В. Ткачук та С. В. Грищук), одну в 2011 році (В. С. Шпаківський).

Впродовж 2012–2014 років розробляється науково-дослідний проект «Моногенні та гіперголоморфні функції у скінченновимірних алгебрах та їх застосування до крайових задач математичної фізики», в рамках якого розвинені спільні наукові дослідження з Інститутом математики НАН України, науковими установами Мексики, Куби, Ізраїлю, Італії. Результати досліджень доповідалися на міжнародних конференціях і семінарах України та за кордоном (у Польщі, Німеччині, Мексиці).

Є постійно діюча виставка наукових праць та навчально-методичних посібників, виданих викладачами.