Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Дисципліни кафедри прикладної математики та інформатики
 • Case-технології проектування програмного забезпечення
 • Java програмування
 • Web-програмування
 • Адміністрування комп’ютерних мереж
 • Алгоритми і структури даних
 • Алгоритми та технології паралельних обчислень
 • Аналіз даних
 • Архітектура обчислювальних систем
 • Бази даних
 • Бази даних та інформаційні системи
 • Вибрані питання математики ЗОШ
 • Використання педагогічних програмних засобів у професійній діяльності
 • Візуальне програмування
 • Вступ до спеціальності
 • Додаткові розділи інформатики
 • Додаткові розділи програмної інженерії
 • Дослідження операцій
 • Захист інформації в комп’ютерних системах
 • Інтелектуальні системи
 • Інформатика
 • Інформатика та інформаційні технології
 • Інформатика та КТ
 • Інформаційні технології
 • Інформаційно-аналітичні Web-орієнтовані системи управління процесом навчання
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Комп’ютерна алгебра
 • Комп’ютерний синтез і обробка зображень
 • Комп’ютерні мережі
 • Комп’ютерні мережі та Інтернет
 • Комп’ютерні технології облікової інформації
 • Методи математичної обробки даних у педагогіці і психології
 • Методи обчислень
 • Методи оптимізації
 • Методи оптимізації та дослідження операцій
 • Методика наукових досліджень
 • Мови обчислювань та кластерні системи
 • Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів
 • Моделювання соціально-економічних і виробничих процесів
 • Нейронні мережі
 • Нові інформаційні технології
 • Нові інформаційні технології та ТЗН
 • Об’єктно-програмоване програмування
 • Обчислювальні методи
 • Операційні системи та системне програмування
 • Організаційна інформатика
 • Основи Інтернет-програмування
 • Основи Інтернет-технологій
 • Основи інформатики з елементами програмування
 • Основи комп’ютерного дизайну
 • Основи комп’ютерної графіки
 • Основи математичного моделювання
 • Основи математичного моделювання та системного аналізу
 • Основи наукових досліджень
 • Офісні комп’ютерні технології
 • Програмне забезпечення обчислювальних систем
 • Програмне забезпечення ПЕОМ
 • Програмні системи комп’ютерного навчання
 • Програмування
 • Проектування програмного забезпечення
 • Розпізнавання образів
 • Системи та методи прийняття рішень
 • Системи штучного інтелекту
 • Сучасні інформаційні технології
 • Сучасні інформаційні технології навчання та системного аналізу
 • Теорія інформації та кодування
 • Теорія керування
 • Теорія програмування
 • Технічні засоби навчання
 • Технології програмування
 • Технології розробки і супровід Інтернет сайтів
 • Технології тестування програм
 • Управління інформаційно-аналітичними технологіями у вищій школі
 • Функціональне та логічне програмування
 • Хмарні технології в освіті
 • Чисельні методи в інформатиці