Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з української мови, літератури

У 2015-17 роках на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка вперше проходив Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з української мови, літератури (у т. ч. методики їх викладання). За словами заступника голови комісії, доктора філологічних наук, завідувача кафедри української мови Віктора Мойсієнка, успіхи студентів університету стали однією з підстав проведення заключного етапу конкурсу студентських наукових робіт у ЖДУ імені Івана Франка, зокрема в навчально-науковому інституті філології та журналістики. Усі роботи були перевірені на плагіат та представлені для членів журі конкурсу анонімно. Основними критеріями оцінювання були володіння науковою термінологією, грамотність та дотримання норм української літературної мови, вдале та логічне цитування використаної літератури, наукова новизна робіт.

Переможці конкурсу отримали дипломи:

2015 рік

 • І ступеня
  • Шкавро Володимир Володимирович (Київський університет ім. Б. Грінченка)
  • Баран Іван Миронович (Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка)
  • Гайдук Оксана Олександрівна (Рівненський державний гуманітарний університет)
  • Горячко Олена Миколаївна (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
 • ІІ ступеня
  • Миржиєвська Ганна Вікторівна (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
  • Бугайчук Катерина В’ячеславівна (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
  • Грицевич Юрій Васильович (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)
  • Ільїна Тамара Василівна (Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка)
  • Близнюк Людмила Миколаївна (Рівненський державний гуманітарний університет)
  • Мітракова Оксана Олегівна (Бердянський державний педагогічний університет)
  • Сенета Марія Іванівна (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)
 • ІІІ ступеня
  • Д’яченко Анна Андріївна (Сумський державний університет)
  • Височанська Іванна Валеріївна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
  • Воєводіна Ганна Миколаївна (Ніжинський державний університет імені М. Гоголя)
  • Косменюк Вікторія Юріївна (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького)
  • Мимрікова Євгенія Миколаївна (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна)
  • Перерва Віта Станіславівна (Ніжинський державний університет імені М. Гоголя)
  • Дудурич Ганна Стахівна (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського)
  • Колупаєва Марина Вікторівна (Херсонський державний університет)
  • Лаптєєва Юлія Олегівна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)
  • Рудник Олеся Володимирівна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова)

2016 рік

 • І ступеня
  • Яковлєва Антоніна Ігорівна (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)
  • Лімбах Вікторія Федорівна (Хмельницький національний університет)
  • Тимків Надія Володимирівна (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)
  • Ярмак Олександр Сергійович (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка)
 • ІІ ступеня
  • Огарь Юлія Віталіївна (Київський університет ім. Б. Грінченка)
  • Костенко Тетяна Олексіївна (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького)
  • Власенко Ольга Анатоліївна (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
  • Завіткова Олександра Олегівна (Сумський державний університет)
  • Машталер Олеся Олександрівна (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)
  • Староста Олександр Іванович (Ужгородський національний університет)
 • ІІІ ступеня
  • Логунова Ілона Вікторівна (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
  • Баран Іван Миронович (Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка)
  • Пелешко Олена Юріївна (Національний університет «Києво-Могилянська академія»)
  • Хоменко Вячеслав Юрійович (Українська інженерно-педагогічна академія)
  • Жидкова Дар’я Олександрівна (Сумський державний університет)
  • Баранська Соломія Василівна (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)
  • Садлій Богдана Валентинівна (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)
  • Ленок Марія Іванівна (Запорізький національний університет)
  • Кореновська Ірина Леонідівна (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського)
  • Дубова Юлія Олегівна (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)

2017 рік

 • І ступеня
  • Ковалюк Юлія Миколаївна (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
  • Семерин Христина Дмитрівна (Національний університет «Острозька академія»)
  • Масляєва Ірина Володимирівна (Криворізький державний педагогічний університет)
  • Лебедівна Оксана Ярославівна (Національний університет «Києво-Могилянська академія»)
 • ІІ ступеня
  • Резнік Тетяна Петрівна (Київський університет імені Бориса Грінченка)
  • Логай Клавдія Володимирівна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова)
  • Резніченко Юлія Олегівна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)
  • Шиманівська Наталія Іванівна (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»)
  • Баран Іван Миронович (Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка)
  • Чунакова Тамара Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
  • Черкевич Ольга Олександрівна (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)
 • ІІІ ступеня
  • Кравчук Марія Валеріївна (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)
  • Пасічник Людмила Русланівна (Національний університет «Острозька академія»)
  • Ключник Тетяна Олександрівна (Київський університет імені Бориса Грінченка)
  • Макарадзе Христина Зурабівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
  • Погасій Юлія Вікторівна (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького)
  • Шитік Марина Олександрівна (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського)
  • Черкевич Ольга Олександрівна (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)
  • Світлішина Анна Ігорівна (Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка)
  • Вольська Ірина Олександрівна (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
  • Денисюк Олександра Василівна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)