Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з української мови, літератури

25 березня 2015 року на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка вперше проходив Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з української мови, літератури (у т. ч. методики їх викладання). За словами заступника голови комісії, доктора філологічних наук, завідувача кафедри української мови Віктора Мойсієнка, успіхи студентів університету стали однією з підстав проведення заключного етапу конкурсу студентських наукових робіт у ЖДУ імені Івана Франка, зокрема в навчально-науковому інституті філології та журналістики.

Для участі в заключному етапі конкурсу члени журі відібрали 44 студентські наукові роботи: 22 з української мови, 16 з української літератури та 6 з методики викладання української мови та літератури. Усі роботи були перевірені на плагіат та представлені для членів журі конкурсу анонімно. Основними критеріями оцінювання були володіння науковою термінологією, грамотність та дотримання норм української літературної мови, вдале та логічне цитування використаної літератури, наукова новизна робіт.

Переможці конкурсу отримали дипломи:

 • І ступеня
  • Шкавро Володимир Володимирович (Київський університет ім. Б. Грінченка)
  • Баран Іван Миронович (Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка)
  • Гайдук Оксана Олександрівна (Рівненський державний гуманітарний університет)
  • Горячко Олена Миколаївна (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
 • ІІ ступеня
  • Миржиєвська Ганна Вікторівна (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
  • Бугайчук Катерина В’ячеславівна (Житомирський державний університет імені Івана Франка)
  • Грицевич Юрій Васильович (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)
  • Ільїна Тамара Василівна (Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка)
  • Близнюк Людмила Миколаївна (Рівненський державний гуманітарний університет)
  • Мітракова Оксана Олегівна (Бердянський державний педагогічний університет)
  • Сенета Марія Іванівна (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)
 • ІІІ ступеня
  • Д’яченко Анна Андріївна (Сумський державний університет)
  • Височанська Іванна Валеріївна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
  • Воєводіна Ганна Миколаївна (Ніжинський державний університет імені М. Гоголя)
  • Косменюк Вікторія Юріївна (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького)
  • Мимрікова Євгенія Миколаївна (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна)
  • Перерва Віта Станіславівна (Ніжинський державний університет імені М. Гоголя)
  • Дудурич Ганна Стахівна (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського)
  • Колупаєва Марина Вікторівна (Херсонський державний університет)
  • Лаптєєва Юлія Олегівна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)
  • Рудник Олеся Володимирівна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова)

Серед переможців є також студенти ННІ філології та журналістики:

 • Горячко Олена (наукова робота з української літератури написана під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології Чернюк Сніжани Леонідівни) нагороджена дипломом І ступеня;
 • Бугайчук Катерина (наукова робота з української мови написана під керівництвом доктора філологічних наук, завідувача кафедри української мови Мойсієнка Віктора Михайловича) нагороджена дипломом ІІ ступеня;
 • Миржиєвська Ганна (наукова робота з методики викладання української мови та літератури написана під керівництвом доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства Кучерук Оксани Анатоліївни) нагороджена дипломом ІІ ступеня.