Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Дисципліни кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології
 • Авторська стилістика текстів ЗМІ
 • Авторське право
 • Академічні школи в народознавстві
 • Активні процеси в сучасній українській морфології (дієслово, прислівник, службові частини мови)
 • Активні процеси в сучасній українській морфології (іменні частини)
 • Актуальні проблеми історії української літератури ХХ ст.
 • Бізнес-комунікації та практикум комп’ютерного діловодства
 • Брошури та ілюстрація
 • Верстка
 • Видавнича справа та редагування. Рекламні видання
 • Видавничі стандарти
 • Видавничо-поліграфічна техніка і технологія
 • Вступ до спеціальності
 • Вступ до фаху
 • Газетно-журнальне редагування
 • Дитячі видання
 • Довідково-енциклопедичні видання
 • Документознавство та архівознавство
 • Електронні видання
 • Електронні видання та Інтернет
 • Етнографія України
 • Жанри журналістики
 • Журналістська етика
 • Журнальні видання
 • Загальна та спеціальна бібліографія
 • Загальномовні та індивідуально-авторські особливості словотвору у мові ЗМІ
 • Зв’язки з громадськістю
 • Зображальна естетика в ЗМІ та кольорознавство
 • Інформаційна політика та безпека
 • Історія літератури українського зарубіжжя
 • Історія народної вишиванки
 • Історія науки і техніки
 • Історія світової видавничої справи
 • Історія українського писанкарства
 • Історія української видавничої справи
 • Історія української літератури. Література к. ХХ ст. поч. ХХІ ст.
 • Історія української літературної критики
 • Конфліктологія у ЗМІ
 • Коректура
 • Культура видання (загальна і спеціальна бібліографія, видавничі стандарти)
 • Культура мови у ЗМІ
 • Листівки, плакати, етикетки
 • Лінгвістичний аналіз текстів ЗМІ
 • Лінгвістичний аналіз тексту
 • Літературне редагування
 • Логіка і методи логічного аналізу тексту
 • Логіка. Логічний аналіз тексту
 • Макетування
 • Маркетинг і промоція видань
 • Масова комунікація та інформація (теорія масової комунікації, теорія масової інформації, комунікаційні технології)
 • Міжнародна журналістика
 • Мова засобів масової інформації (функціонування лексико-фразеологічних засобів у мові ЗМІ)
 • Мова засобів масової інформації
 • Мова ЗМІ (синтаксична організація письмової мови текстів ЗМІ)
 • Музеєзнавство
 • Навчальні видання
 • Наукові та науково-популярні видання
 • Нові інформаційні технології у видавничій справі та редагуванні
 • Основи журналістики
 • Основи наукових досліджень
 • Основи професіональної комунікації
 • Основи статистики
 • Перевидання
 • Переклади
 • Політична журналістика
 • Правові основи масової комунікації
 • Практикум з українського фольклору
 • Практична стилістика текстів ЗМІ
 • Прес-служби та інформаційні агентства
 • Проблеми рецепції української літератури
 • Публіцистика
 • Радіожурналістика
 • Редактор-видавець в ринкових умовах
 • Редактор-видавець в умовах ринку. Видавничий бізнес
 • Редактор-видавець освітніх видань в ринкових умовах
 • Редакторсько-видавничий фах. Дисципліна спеціалізації (періодичні та книжкові видання, електронні видання)
 • Редакторсько-видавничий фах. Редакторські професії (випусковий редактор, відповідальний секретар)
 • Редакційно-видавничий менеджмент
 • Режисура та архітектоніка видання
 • Реклама і зв’язки з громадськістю
 • Реклама інформаційної продукції
 • Рекламні видання
 • Риторика
 • Риторика та спічрайтинг
 • Синтаксична організація письмової мови текстів ЗМІ (складне речення)
 • Синтаксична організація письмової мови текстів ЗМІ (словосполучення, просте та просте ускладнене речення)
 • Системи верстки
 • Спецкурс. Національна ідея в комунікативному просторі
 • Спецсемінар з видавничої справи
 • Спецсемінар з редагування
 • Сучасна літературна критика
 • Сучасний літературний процес
 • Текстознавство
 • Тележурналістика
 • Теорія журналістики
 • Теорія і практика журналістики (основи журналістики, жанри журналістики)
 • Теорія і практика журналістики (політична журналістика та теорія журналістики)
 • Теорія і практика журналістики (фото-, теле-, радіожурналістика)
 • Теорія і практика журналістики. Організація роботи прес-служб
 • Теорія сприймання та розуміння тексту
 • Теорія та історія видавничої справи та редагування
 • Теорія та історія видавничої справи та редагування (квалілогія видання та видавнича справа за рубежем)
 • Теорія та історія соціальних комунікацій (Комунікаційні процеси в громадській думці та Новітні медіа та комунікаційні технології)
 • Теорія твору
 • Теорія тексту
 • Технічне редагування
 • Типологія помилок у ЗМІ
 • Українська література
 • Українська література І-ої половини ХХ ст.
 • Українська література II-ої половини ХХ ст.
 • Українська література в сучасному комунікаційному просторі
 • Українська література кінця ХХ ст. — початку ХХІ ст.
 • Українська література ХХ ст.
 • Українська фольклористика
 • Фотожурналістика
 • Функціонування лексико-фразеологічних засобів у мові ЗМІ
 • Художнє оформлення видання
 • Художнє редагування
 • Художні видання
 • Художньо-технічне оформлення
 • Шрифтознавство