Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін
Усатий Андрій В’ячеславович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, кандидат педагогічних наук.

Інформація: народився 20 травня 1976 року у с. Іванків, Черняхівського району, Житомирської області. У 1993 р. вступив на філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені І. Франка, який закінчив 1998 року (спеціальність «Українська мова і література та етнологія»). Працював вчителем української мови і літератури в ЗОШ № 20 м. Житомир, з 1998–1999 рр. працював асистентом кафедри методики викладання мов та літератур та лаборантом кафедри української літератури філологічного факультету, 1999–2001 рр. аспірант кафедри української літератури за спеціальністю «Германські мови» Житомирського державного педагогічного універисету імені І. Франка. Із 2001 р. працювала на посадах ассистента (2001–2009), старшого викладача (2009–2012), доцента (2012 — до цього часу), завідувач кафедри з 2013 року дидактичної лінгвістики та літературознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка.

У 2008 р. навчався в аспірантурі при лабораторії української мови. У 2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ) захистив дисертацію «Розвиток читацьких умінь старшокласників у процесі вивчення української літератури» (наук. кер. — кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії літературої освіти Інституту педагогіки НАПН України, Шевченко З. О.).

Керує написанням студентських курсових, дипломних та магістерських робіт, педагогічною практикою студентів 4 та 5 курсів, педагогічною та науковою практикою студентів-магістрантів, а також роботою науково-методичного семінару кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства і організовує методичне забезпечення навчального процесу.

Виступає рецензентом авторефератів, підручників та посібників (у тому числі з грифом МОН), конкурсних робіт МАН.

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання зарубіжної літератури, історія деревообробництва та гончарства, методика викладання народознавства, методика навчання світової літератури у вищій школі, етнографічні особливості народів України, шкільний курс російської літератури з методикою викладання, спецсемінар з народознавства.

Наукові інтереси: проблеми формування читацьких умінь й інтересів, методи й сучасні технології у навчанні української літератури.

Нагороди: Диплом учасника конкурсу освітніх інновацій «Інновації в освіті — 2014»; Подяка Управління освіти і науки облдержадміністрації.

Халін Валерій Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, директор Навчально-наукового інституту філології та журналістики.

Інформація: у 1989 році закінчив філологічний факультет Житомирського педагогічного інституту імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література», здобувши кваліфікацію вчителя української мови і літератури.

Після закінчення університету працював за фахом у школах міста та області.

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 — теорія і методика навчання (українська література) на тему «Розвиток художнього сприймання епічного твору студентами філологічного факультету у процесі вивчення української літератури» під науковим керівництвом члена-кореспондента АПН України, доктора педагогічних наук, професора Н. Й. Волошиної.

Вчене звання доцента кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства присвоєно у 2008 році.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ–ІV рівня акредитації.

 • 2001–2006 рр. — асистент кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка.
 • 2006–2007 рр. — старший викладач кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка.
 • З 2007 р. — доцент кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка.
 • 2008–2013 рр. — завідувач кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка.
 • З 2013 р. — директор Навчально-наукового інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

В. В. Халін є головою редколегії навчально-методичного видання «Методичний пошук». Бере участь в організації та проведенні міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій.

Керує написанням студентських курсових, дипломних та магістерських робіт, педагогічною практикою студентів 4 та 5 курсів, педагогічною та науковою практикою студентів-магістрантів, а також роботою науково-методичного семінару кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства і організовує методичне забезпечення навчального процесу.

Опонує на захистах кандидатських дисертацій (спеціалізована вчена рада Інституту педагогіки НАПН України); є рецензентом авторефератів, підручників та посібників (у тому числі з грифом МОН), конкурсних робіт МАН.

Навчальні предмети, які викладає: українська дитяча література, світова дитяча література, практикум з виразного читання, літературне краєзнавство.

Нагороди: грамота Управління освіти і науки облдержадміністрації, 2012 р., 2014 р., пам’ятний знак «Слава ЖДУ ім. І. Франка» (2014 р.).

Єршов Володимир Олегович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор філологічних наук, професор.

Інформація: Лауреат Всеукраїнської Огієнківської премії. Zasłużony dla kultury Polskiej (Заслужений діяч польської культури). Почесний громадянин м. Коростишів Житомирської області. Занесений до «Книги Пошани міста Коростишева». Відмінник освіти України. Почесний краєзнавець України. Нагороджений нагрудним знаком м. Житомира «За заслуги» ІІІ ступеня. Кращий науковець ЖДУ ім. І. Франка 2010, 2011, 2012, 2014 років. У 1980 р. закінчив російське відділення філологічного факультету ЖДПІ ім. І. Франка. У 2003–2006 рр. — проректор з соціально-економічної роботи ЖДУ ім. І. Франка. Докторська дисертація «Польська мемуаристична література Правобережної України доби романтизму: еволюція, проблематика, поетика».

Проходив стажування у 1995 р. — на кафедрі історії польської літератури Жешувської вищої педагогічної школи (WSP, Rzeszόw), у 2008, 2009, 2010 та 2011 рр. — на кафедрі літератури романтизму відділу полоністики Інституту польської літератури Варшавського університету (UW, Warszawa).

Керує аспірантурою «Література слов’янських народів» (10.01.03), кафедральними науковим центром «Універсум волинського тексту» та темою «Онтологія літературного твору: теоретико-методологічний та історичний аспект».

Член Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині (Житомир), Національної спілки краєзнавців України (Київ), Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (Warszawa), Światowej Rady Badań nad Polonią (Warszawa), громадської ради Житомирської державної обласної адміністрації.

Член Спеціалізованої вченої ради Д. 26.001.39 із захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук спеціальність 10.01.03 «Література слов’янських народів» при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Головний редактор наукових журналів:

 • «Волинь-Житомирщина» фаховий історико-філологічний збірник з регіональних проблем (Житомир). ISSN: 2220–7996.
 • «Полілог» науково-публіцистичний журнал (Житомир). ISSN: 2311–1844.
 • «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури» серія наукових видань (монографій, збірників наукових статей) членів кафедри.

Член ради польської наукової серії «Colloquia Orientalia Bialostocensia» (Бялисток, Польща). Член редколегії наукових часописів, збірників, серії:

 • «Київські полоністичні студії» науковий збірник КНУ ім. Т. Шевченка (Київ).
 • «Бібліотека польської літератури» серія книг Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка, Міжнародної школи україністів НАНУ, Інституту літератури Т. Г. Шевченка НАНУ (Київ).
 • «Українська полоністика» науковий журнал ЖДУ ім. І. Франка (Житомир).
 • «Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи» науковий збірник Інституту Польщі; Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк).
 • «Реабілітовані історією»: У 27 т. Житомирська область: У 7 кн. (Житомир).
 • «Брехтівський часопис: Статті. Доповіді. Есе» науковий збірник (Житомир).
 • «Житомирські філологічні студії» науковий збірник (Житомир).
 • «Велика Волинь». Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. науковий збірник Житомирського обласного товариства Національної спілки краєзнавців України (Житомир).

Професор В. О. Єршов автор понад трьохсот різножанрових наукових публікацій.

Наукові інтереси: теорія літератури та історія зарубіжної літератури, польськомовна література Правобережної України доби романтизму, універсум волинського тексту, творчість Г. Олізара (1798–1865), проблеми компаративістики, генології, мемуаристики зокрема, а також теорія та історія регіонального літературознавства та краєзнавства, поступ літературознавчої думки на Волині та історія ЖДУ ім. І. Франка, історія Коростишева.

Навчальні предмети, які викладає: «Зарубіжна література І половини ХІХ століття», «Російська література І половини ХІХ століття», «Теорія літератури», «Актуальні проблеми історії зарубіжної літератури», «Літературне краєзнавство», ін.

Основні друковані праці:

Кучерук Оксана Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор педагогічних наук.

Інформація: народилася 1 липня 1969 р. у м. Заполярне Мурманської області (Росія). Закінчила Коростишівську ЗОШ № 1. У 1987 р. вступила на філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені І. Франка, який закінчила 1992 року (спеціальність «Українська мова і література»).

Працювала вчителем української мови і літератури в Привітівській ЗОШ Любарського району Житомирської області (1993–1994), у Житомирській ЗОШ № 24 (1994–1998), у Житомирській ЗОШ № 23 (1998–2001). Із 1994 р. працювала на посадах асистента (1994–2001), старшого викладача (2001–2003), доцента (2003–2008, 2011–2013) кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка, з 2013 р. — професор кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства цього ж університету.

У 1997–2000 рр. навчалася в аспірантурі при лабораторії української мови Інституту педагогіки НАПН України. У 2000 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради цього інституту (м. Київ) захистила дисертацію «Естетичне виховання на уроках української мови в школі (8–9 класи)» (наук. кер. — д. пед. н., проф. О. М. Біляєв). 2008–2011 рр. перебувала в докторантурі при кафедрі методики викладання української мови та літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Докторську дисертацію «Система методів навчання української мови в основній школі» захистила у 2012 році (науковий консультант — д. пед. н., проф. Т. К. Донченко).

О. А. Кучерук — член спеціалізованої вченої ради Д 26.133.05. із захисту дисертацій зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання (українська мова) у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Член редколегії електронного наукового фахового видання Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України «Інформаційні технології і засоби навчання»; член редколегії науково-методичного журналу «Українська мова та література в школах України»; дійсний член Української академії акмеології.

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання української мови в середній школі; методика навчання української мови у вищій школі; перспективні технології навчання української мови; риторика; практикум з педагогічної риторики.

Наукові інтереси: проблеми формування мовної особистості; методи й технології навчання української мови; професійний розвиток майбутнього вчителя-словесника.

Нагороди:

 • Диплом переможця всеукраїнського Фестивалю педагогічних інновацій у номінації «Інновації в організації неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників» — наказ Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 12.10.2009 № 230.
 • Подяка за підготовку призерів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2007–2009 роках — наказ МОН України від 18.06.2009 № 531.
 • Диплом щорічного обласного конкурсу «Краща книга року» за перемогу в номінації «З глибини знань» (за книгу «Українська мова. Мовлення. Моя Житомирщина», у співавторстві з Г. В. Вигівською) — за підписами голови обласної держадміністрації С. М. Рижука, голови обласної ради В. Й. Француза, начальника управління у справах преси та інформації держадміністрації Т. В. Осницької (2010 р.).
 • Диплом ІІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій за перемогу в номінації «Інновації в організації навчально-виховного процесу в дошкільному, загальноосвітньому та позашкільному навчальних закладах» — наказ Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 04.10.2010 № 250.
 • Грамота «За активну участь у науково-дослідній роботі університету», за підписом ректора ЖДУ імені Івана Франка П. Ю. Сауха (2011 р.).
 • Нагрудний знак «Заслужений працівник Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (2012 р.).
 • Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (2013 р.).
 • Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка «за ефективне керівництво науково-дослідною роботою студентів та з нагоди Дня науки» (2015 р).
Шевцова Лариса Станіславівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, директор Центру богемістики.

Інформація: народилася 1 січня 1969 року в с. Рясно Ємільчинського району Житомирської області. У 1985 році із золотою медаллю закінчила ЗОШ І–ІІІ ступенів № 32 м. Житомира. У 1989 році з відзнакою закінчила філологічний факультет (спеціальність «Російська мова та література») ЖДПІ, у 1995 році — з відзнакою філологічний факультет (спеціальність «Українська мова та література») ЖДПІ. У 1996–1997 році вивчала чеську мову на філософському факультеті Масарикового університету (м. Брно, Чехія). У 2000–2003 рр. навчалася в аспірантурі на філософському факультеті Університету ім. Ф. Палацького (м. Оломоуць, Чехія). У 2009 році пройшла курси методики викладання чеської мови при філософському університеті Карлового університету (м. Прага, Чехія).

У 2002 році захистила дисертацію «Ситуативні завдання як засіб розвитку зв’язного мовленні учнів (5–7 класи)» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук в Інституті педагогіки АПН України (наук. кер. — член-кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор О. М. Біляєв).

Працювала учителем російської та української мов у ЗОШ І–ІІІ ступенів № 27, № 12 м. Житомира, Облдитревмосанаторії, з 1997 р. працює асистентом, старшим викладачем, доцентом на кафедрі дидактичної лінгвістики та літературознавства. З 2007 р. очолює Центр богемістики. Брала участь у роботі більше 40 всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій, з них 12 у Чехії (м. Оломоуць, м. Брно). Автор більше 80 публікацій, посібників з методики навчання української мови, культури російського мовлення, чеської мови, ділової української мови, синтаксису української та російської мов.

Навчальні предмети, які викладає: методика навчання української мови, методика навчання російської мови, методика викладання російської мови у вищій школі, культура російського мовлення, чеська мова. Керує написанням курсових та дипломних робіт з методики навчання української та російської мов, педагогічною практикою.

Наукові інтереси: проблеми лінгводидактики, розвиток зв’язного мовлення, синтаксис, особливості викладання української, російської та чеської мов.

Башманівська Любов Андріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Інформація: народилася 16.11.1968 року в селі Будичани Чуднівського району Житомирської області. У 1976 році закінчила Будичанську середню школу із золотою медаллю.

У 1991 році з відзнакою закінчила Житомирський педагогічний інститут імені Івана Франка, здобувши кваліфікацію «Учитель української мови та літератури».

З 1991 до 2002 рр. працювала на посаді вчителя української мови і літератури ЗОШ № 21 м. Житомира. З 2002 року — викладач Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка.

У 2004 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки АПН України (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію «Формування художніх смаків учнів основної школи у процесі вивчення літератури рідного краю» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (наук. керівник — канд. пед. наук, проф. С. Пультер). З 2007 року — доцент кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства ННІ філології та журналістики.

Навчальні предмети, які викладає: шкільний курс української літератури з методикою викладання, методика навчання української мови та літератури у вищій школі, література рідного краю в шкільному курсі, сучасні стратегії професійно-методичної підготовки філологів.

Наукові інтереси: сучасні інноваційні технології у викладанні мови і літератури, література рідного краю.

Нагороди: Грамота Управління освіти і науки облдержадміністрації (2012 р.); Диплом щорічного обласного конкурсу «Краща книга року» за перемогу в номінації «З глибини знань» за видання «Практикум з методики викладання української літератури» (2013 р.).

Основні друковані праці:

Коржовська Ольга Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент.

Інформація: закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка у 2007 р., спеціальність — «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)»; кваліфікація − вчитель української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури.

8 лютого 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» захистила кандидатську дисертацію «Самоусвідомлення творчої особистості в літературних пам’ятках Київської Русі» (10.01.01 — українська література), науковий керівник — д. ф. н., професор П. В. Білоус. Працює над індивідуальною науковою темою «Самоусвідомлення творчої особистості середньовічним автором».

У 2012 р. була обрана за конкурсом на посаду асистента, у жовтні 2013 р. обрана за конкурсом на посаду старшого викладача, у травні 2015 р. — на посаду доцента кафедри теорії та історії світової літератури.

Відповідальний секретар редакційної колегії науково-публіцистичного збірника «Полілог» (ISSN: 2311–1844).

За активну науково-дослідну діяльність та з нагоди Дня науки у 2013 році була нагороджена грамотою університету. Автор 15 наукових публікацій.

Навчальні предмети, які викладає: «Сучасний літературний процес», «Література слов’янських народів», «Сучасна зарубіжна література», «Література країн, мова яких вивчається», «Зарубіжна література ІІ пол. ХІХ ст.», «Історія російської літератури. Література ХVIII ст.», «Зарубіжна література» (ІППО-2), «Міфи народів світу», «Зарубіжна література», «Спецсемінар із зарубіжної літератури», «Спецкурс зі світової літератури».

Основні друковані праці:

Білявська Вікторія Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Інформація: у 2010 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Філологія. Українська мова і література та польська мова» та здобула кваліфікацію філолога, вчителя української мови і літератури та польської мови (ОКР спеціаліст) та диплом із відзнакою за спеціальністю «Філологія. Українська мова та література» (ОКР магістр).

З 2010 р. працювала вчителем польської мови гуманітарної гімназії № 5 м. Коростишева Житомирської області, з березня 2012 р. — старший лаборант кафедри теорії та історії світової літератури; в листопаді 2012 р. розпочала навчання в аспірантурі кафедри теорії та історії світової літератури під науковим керівництвом д. ф. н, професора В. О. Єршова за спеціальністю «Література слов’янських народів» (10.01.03). Волонтер центру розвитку дитини «Intellect room» (Житомир).

Відповідальний секретар історико-філологічного фахового збірника з регіональних проблем «Волинь-Житомирщина» ISSN: 2220–7996; член редакційної колегії науково-публіцистичного журналу «Полілог» (Житомир). ISSN: 2311–1844.

У 2014–2015 рр. одержала стипендію Президента України.

Член Товариства вчителів-полоністів Житомирської області, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (Warszawa).

Навчальні предмети, які викладає: «Зарубіжна література ХVII — XVIII ст.», «Зарубіжна література першої половини XIX ст. Доба романтизму», «Російська література першої половини XIX ст. Доба романтизму».

Основні друковані праці: