Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Проекти кафедри світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін

Важливою складовою діяльності кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства є розробка та впровадження проектів, спрямованих на залучення студентів до науково-дослідної діяльності та розширення міжнародних зв’язків кафедри.

Прагнучи до поширення міжнародної співпраці на базі кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства у 2007 р. було відкрито Центр богемістики. Метою роботи центру є проведенні наукових досліджень в галузі лінгводидактики, чеської мови та літератури, історичного аналізу діяльності чеських поселенців Житомирщини; у сприянні і налагодженні культурних та наукових українсько-чеських зв’язків. Центр співпрацює з науковцями інших навчальних закладів у т. ч. в Чеській Республіці, громадськими та державними організаціями України та інших країн. В центрі проводяться конкурси, літературно-освітні та мистецькі заходи, в т. ч. разом із Спілкою волинських чехів Житомирщини, крім того, викладачі та студенти постійно подають праці для публікації у наукових збірниках університетів Чеської Республіки.

Велика увага приділяється залученню студентів до науково-дослідницької діяльності. У 1995 році за ініціативою викладачів кафедри створено науково-методичну групу «Клуб молодого словесника». Група має в своєму складі три науково-дослідні гуртки: «Методика викладання рідної мови» (керівник доц. Грибан Г. В.), «Методика викладання рідної літератури» (керівник доц. Білоус Н. М.) та «Методика викладання зарубіжної літератури» (керівник доц. Лісовський А. М.). Регулярно проводяться бесіди за круглим столом, засідання, наукові конференції, форуми, диспути тощо. Щороку кафедра випускає збірник наукових робіт викладачів та студентів з питань методики викладання мови і літератури під назвою «Методичний пошук».

Представники кафедри постійно проводять конференції та засідання круглих столів всеукраїнського та регіонального рівнів, методичні семінари за тематикою, визначеною науковим відділом університету та ОІППО, а також тісно співпрацюють із науковцями інших навчальних закладів України. Періодично проводяться круглі столи із лабораторією літературної освіти та лабораторією навчання української мови Інституту педагогіки НАПН, Глухівським національним педагогічним університетом ім. О. Довженка, обласним Інститутом післядипломної педагогічної освіти, методичними кафедрами словесників Коростишівського і Бердичівського педколеджів, Житомирської гуманітарної гімназії № 23, Житомирського міського колегіуму та ін.

Одним із напрямків діяльності кафедри є виховна робота із студентами. Упродовж навчального року силами викладачів кафедри організовується низка виховних заходів загальноуніверситетського та громадського напрямків. Проводяться культурно-мистецькі та літературно-музичні заходи, вечори зі студентами, конкурси та зустрічі, в т. ч. і в гуртожитку.

Викладачі кафедри разом із студентами щорічно видають збірник викладацько-студентських наукових робіт з питань методики викладання мови і літератури під назвою «Методичний пошук».