Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Дисципліни кафедри світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін
 • Intel® «Навчання для майбутнього»
 • Виразне читання
 • Дитяча література
 • Етнографічні особливості народів України
 • Ефективні форми проведення позакласних заходів з української літератури
 • Іноземна мова (чеська)
 • Історія гончарства та деревообробки
 • Креативно-інноваційна стратегія професійно-методичної підготовки майбутніх філологів
 • Культура російського мовлення
 • Література рідного краю в шкільному курсі
 • Літературне краєзнавство
 • Методика викладання зарубіжної літератури
 • Методика викладання народознавства в школі
 • Методика викладання російської мови
 • Методика навчання зарубіжної літератури у вищій школі
 • Методика навчання російської літератури
 • Методика навчання російської мови і світової літератури у вищій школі
 • Методика навчання російської мови у вищій школі
 • Методика навчання світової літератури у вищій школі
 • Методика навчання української літератури
 • Методика навчання української літератури у вищій школі
 • Методика навчання української мови
 • Методика навчання української мови і літератури у вищій школі
 • Методика навчання української мови у вищій школі
 • Народні обряди Полісся
 • Перспективні технології викладання української мови
 • Питання загальної та предметної методики літературного краєзнавства
 • Практикум з педагогічної риторики
 • Риторика
 • Спецкурс з українознавства
 • Спецсемінар з методики викладання української літератури
 • Спецсемінар з методики викладання української мови
 • Факультатив чеська мова
 • Шкільний курс зарубіжної літератури з методикою викладання
 • Шкільний курс російської літератури з методикою викладання
 • Шкільний курс російської мови з методикою викладання
 • Шкільний курс українознавства з методикою викладання
 • Шкільний курс української літератури з методикою викладання
 • Шкільний курс української мови з методикою викладання