Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін

Кафедру було створено у 1992 році, виходячи з потреб удосконалення навчального процесу, зокрема зміцнення зв’язків зі школами. Її очолив тодішній декан філологічного факультету, доцент (нині професор) С. О. Пультер. З 2008 до 2013 р. кафедру очолював кандидат педагогічних наук, доцент Халін В. В. (нині директор ННІ філології та журналістики). З 2013 р. завідувачем кафедри є кандидат педагогічних наук, доцент Усатий А. В.

У 2004 році кафедру перейменовано на кафедру дидактичної лінгвістики та літературознавства, а у 2016 році на кафедру світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін.

Викладачі кафедри мають значний досвід роботи на посадах вчителя-словесника, що сприяє доброякісному викладанню навчальних дисциплін — методики викладання рідної мови і літератури в середній школі, шкільного курсу світової літератури, дитячої літератури, літературного краєзнавства, практикуму з виразного читання, культури мови, чеської мови, історії українських народних промислів та ремесел, історії українського гончарства та деревообробництва, основ наукових досліджень, риторики, Intel®Навчання для майбутнього, проведення педагогічних практик на 4-6 курсах.

Пріоритетним напрямком роботи кафедри є тема «Креативне викладання рідної мови та літератури в середній школі й вузі», зокрема ефективне вивчення літературного краєзнавства Житомирщини в загальноосвітніх школах і ВНЗ, естетичне виховання шкільної молоді засобами мови і літератури, взаємозв’язки у викладанні української й світової літератур, розроблення сучасних технологій навчання рідної мови й літератури тощо.

Колектив займається дослідженням питань ефективного вивчення літературного краєзнавства Житомирщини в школах і в педагогічному закладі, екологічного виховання шкільної молоді засобами мови й літератури, взаємозв’язків у викладанні української і зарубіжної літератур, інноваційних методів і прийомів викладання рідної мови, естетичного виховання засобами рідної мови і літератури тощо.

Значний внесок в розвиток методичної науки протягом багатьох років функціонування кафедри було зроблено найвідомішими її представниками:

 • Ніла Йосипівна Волошина — професор, доктор педагогічних наук, член-кореспондент АПН України, авторка підручників та наукових праць з методики, таких як: «Естетичне виховання учнів у процесі вивчення літератури», «Виховання розуму й почуттів. Уроки духовного оновлення» (кн. для вчителя) і багатьох інших;
 • Станіслав Олександрович Пультер — професор, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри з дня її заснування до 2007 р., автор багатьох науково-методичних посібників: «Вивчення нових тем у шкільному курсі української літератури» (1998), «Поліський дивосвіт» (у двох частинах — 2000-2002), «Методика викладання української літератури в середній школі» (у співавторстві, 2000), «Практичний курс української ділової мови» (у співавторстві, 2003), спільно з доцентом А. М. Лісовським видав шкільний підручник «Зарубіжна література. 6 клас» (чотири видання), навчальний посібник «Вивчення зарубіжної літератури в 5-6 класах» у київському видавництві «Вежа» (1997) і багато інших;
 • Антон Михайлович Лісовський — доцент, кандидат педагогічних наук, досвідчений викладач і методист, упорядник методичного збірнику «Екологічне виховання учнів і студентів засобами мови і літератури» (1998), посібників «Деякі проблеми шкільної літературної освіти» (1995), методичних збірників «Взаємозв’язок української і зарубіжної літератури в шкільному курсі» (2002), у співавторстві з Н. М. Білоус — «Методика літератури: від теорії до практики» (2002), рецензент багатьох збірок поетичних творів молодих авторів, автор двох збірок віршів, чисельних науково-методичних посібників, статей;
 • Оксана Анатоліївна Кучерук — професор, доктор педагогічних наук автор таких праць: навчальні посібники «Основи естетичного виховання в шкільному курсі української мови» (2006) та «Перспективні технології навчання в шкільному курсі української мови» (2007), навчальний посібник виданий у співавторстві з Г. В. Вигівською «Українська мова. Мовлення. Моя Житомирщина, 5 клас» (2010), монографія «Система методів навчання української мови в основній школі: теорія і практика» (2011).

Викладачі кафедри постійно проводять конференції та засідання круглих столів всеукраїнського та регіонального рівнів, методичні семінари за тематикою, визначеною науковим відділом університету та ЖОІППО, так у 2014-2015 н. р. кафедрою спільно з Лабораторією української мови та літератури й методики гуманітарних предметів ЖОІППО був проведений обласний науково-методичний семінар «Формування мовної особистості та літературно-естетичної компетентності в загальноосвітній школі» (травень 2015 р.). У 2013-2014 р. р. були проведені: Всеукраїнська науково-методична конференція «Літературне краєзнавство в школі та ВНЗ у контексті розвитку української культури і літератури», Всеукраїнська інтернет онлайн-конференція «Формування мовно-літературної компетентності учнів і студентів-філологів», круглий стіл спільно з Інститутом педагогіки НАПН України. В травні 2015 р. викладачі кафедри брали участь в організації студентської наукової заочної інтернет-конференції «Науковий пошук: актуальні питання філології й журналістики» (21 травня 2015 р.).

Окрім того, викладачі кафедри упродовж 2013-2015 рр. брали участь у таких конференціях: Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми модернізації освітнього процесу в школі і ВНЗ». (м. Сімферополь, 2013), ІІ Міжнародна наукова конференція «Мова — література — культура» (м. Бердянськ, 2013 р.), Всеукраїнський науково-практичний семінар «Використання ресурсів українського національного лінгвістичного корпусу в навчальному процесі ВНЗ та школи» (м. Житомир, 2013 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми освітнього і наукового контентів професійної підготовки вчителів-філологів» (Глухів, 2013 р.), Міжнародна наукова конференція «Польська культура в контексті волинського тексту» (м. Луцьк, 2014 р.), «Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі» (м. Житомир, 2015 р.). Професор кафедри Кучерук О. А. підготувала студентку 43 гр. Миржиєвську Ганну до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Українська мова, література (у т. ч. методика їх викладання), на якому вона зайняла 2-ге місце.

Викладачі кафедри — професори Кучерук О. А. та доцент Шевцова Л. С. є постійними учасниками роботи Міжнародної конференції з україністики в Оломоуцькому університеті (Чехія) й зробили публікації в науковому збірнику. З 2010 року і до сьогодні Шевцова Л. С. та Кучерук О. А. беруть участь в «Оломоуцькому симпозіумі україністів. Сучасна україністика: проблеми мови, літератури та культури», крім того, Шевцова Л. С. та Кучерук О. А. постійно друкуються в збірнику «Ucrainica. Soucasná urajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultur».

За період діяльності кафедри було захищено кандидатські дисертації з методики викладання мови і літератури — Білоус Н. М., Грибан Г. В., Кучерук О. А., Шевцова Л. С., Башманівська Л. А., Халін В. В., Усатий А. В. Асистенти Пустохіна В. І. та Швайко О. Д. працюють над кандидатськими дисертаціями.

У 2013 році Кучерук О. А. захистила докторську дисертацію на тему «Система методів навчання української мови в основній школі».

У 2013 році навчально-методичні посібники Лісовського А. М. «Етюди з методики викладання літератури» та «Практикум з методики викладання української літератури» Башманівської Л. А. і Білоус Н. М. були визнані кращими науковими виданнями в номінації «З глибини знань» на щорічному конкурсі «Книга року», який проводила Житомирська обласна рада.

Слід зазначити, що такі посібники, як: «Практикум з методики викладання української літератури» та «Практикум з методики викладання світової літератури в школі» отримали гриф МОН (автори Лісовський А. М., Усатий А. В., Халін В. В.), цими посібниками активно користуються в українських ВНЗ.

Викладачі кафедри видають багато посібників, методичних порад, зошитів-практикумів, якими користуються студенти Інституту філології та журналістики:

 • Методика викладання української літератури у схемах та таблицях. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. (автор: доц. Білоус Н. М.);
 • Розвиток зв’язного мовлення з української мови в середніх освітніх закладах. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. (автор: доц. Грибан Г. В.);
 • Українська мова. Практикум з орфографії та пунктуації: Посібник-практикум. — Житомир: Вид-во ПП «Рута», 2013. (автор: доц. Грибан Г. В.);
 • Історія української дитячої літератури. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. (автори: доц. Халін В. В., ас. Маліновська Т. В.);
 • Літературне краєзнавство: Навчально-методичний посібник. — Житомир: Видав-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. (автори: доц. Усатий А. В., доц. Халін В. В.);
 • Методика викладання української мови в середніх освітніх закладах. Зошит-посібник для лабораторних. робіт студентів-філологів вищих педагогічних навчальних закладів. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. (автори: проф. Кучерук О. А., доц. Грибан Г. В.);
 • Практикум з методики навчання української мови. — Житомир: Вид-во Рута, 2014. (автори: проф. Кучерук О. А., доц. Грибан Г. В.);
 • Виразне читання: практичні і лабораторні. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. (автор: ас. Маліновська Т. В.);
 • Культура російського мовлення (лекційний курс). — Ж., 2014. (автор: доц. Шевцова Л. С.).

Викладачі кафедри активно співпрацюють із лабораторією навчання української мови та лабораторією літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України (член-кореспондент НАПН України, доктор Вашуленко М. С., кандидати педагогічних наук, старші наукові співробітники Шелехова Г. Т., Шевченко З. О., Голуб Н. Б.), Глухівським національним педагогічним університетом ім. О. Довженка, обласним Інститутом післядипломної педагогічної освіти (К. І. Колесник), методичними кафедрами словесників Коростишівського і Бердичівського педколеджів, Житомирської гуманітарної гімназії № 23, Житомирського міського колегіуму та ін.

На базі кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства з 2007 р. існує Центр богемістики Інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка. Директор Центру богемістики — кандидат педагогічних наук, доцент Шевцова Л. С.

Центр богемістики є структурним підрозділом Житомирського державного університету імені Івана Франка, сприяє вивченню та пропагації чеської мови, дослідженню етнокультурних зв’язків України та Чехії, існує з 2008 року. Основна мета діяльності — вивчення й удосконалення чеської мови, ознайомлення з історією і культурою чеського народу.

Мета роботи Центру полягає в проведенні наукових досліджень в галузі чеської мови, лінгводидактики, історичного аналізу діяльності чеських поселенців Житомирщини, у сприянні й налагодженні культурних та наукових україно-чеських зв’язків.

За останні роки центром було проведено:

 1. Опубліковано праці викладачів та студентів нашого університету у збірниках наукових праць університету Чехії: Оломоуцькому ім. Ф. Палацького — Současná urajinistika. Problemy jazyka, literatury a kultury, 2000-2014 (40 статей), Остравському університеті (2 статті).
 2. Викладачі та студенти багаторазово брали участь у роботі Міжнародних конференцій у м. Оломоуці (загалом 11 конференцій).
 3. Кожного року, починаючи з 2008 р., проводиться Конкурс знавців чеської мови у ННІФЖ.
 4. Видано посібники до факультативного курсу чеської мови для філологів (автор доцент Шевцова Л. С.).
 5. Залучення членів Спілки волинських чехів Житомирщини до спільної роботи із студентами ННІФЖ (літературно-мистецькі заходи, наукові конференції).
 6. Проведено літературно-освітні заходи, присвячені народним чеським традиціям («Великодні свята», «Заочна екскурсія Прагою», «Твори Карела Чапека та їх роль у чеській літературі», «Йозеф Лада — відомий чеський художник та письменник», «Різдвяні свята» та ін.), студенти декламують чеські вірші на загальноінститутських заходах, наприклад, до Дня словесності.
 7. Проходять заняття гуртків з додаткового вивчення чеської культури та мови «česká besida» та «Богемісти Волині».

Центр богемістики нашого університету буде і надалі сприяти пропагації чесько-українських зв’язків, вивченню чеської мови, залученню викладачів і студентів до участі у наукових конференціях і виховних культурно-освітніх заходах.

Робота викладачів кафедри спрямована на підвищення рівня професійної підготовки студентів, упровадження передових технологій навчання, зокрема кредитно-модульної системи, інноваційних форм навчання, комп’ютеризації й використання комп’ютерних мереж.

Виховна робота членів кафедри проводиться на такому ж високому рівні, як науково-методична. Упродовж навчального року організовується низка виховних заходів загальноуніверситетського та громадського напрямків у яких активну беруть участь викладачі кафедри. Це й вечори зі студентами «Цикл зимових чеських свят», «Весняні чеські традиції», і літературно-музичні заходи «Відчуй серцем українське», «Минуще все, любов лиш вічна», «Літературний бал», і заходи до Дня української писемності, Дня матері, вечори-реквієми «Засвіти свічу» (2013 р.) та «Схилімо голови в скорботі» (2014 р.), присвячені голодомору, до Тижня інституту та ін. Куратори груп знайомлять студентів із культурно-мистецьким життям Житомира, відвідуючи театральні вистави, музеї (Музей космонавтики ім. С. П. Корольова, Літературний музей, Краєзнавчий музей). Проводяться бесіди зі студентами на теми: «Вік живи — вік учись», «Бережи друзів», «Світ сьогодні, завтра, учора», «Чи любите ви своє місто?», «Письменник навчає і виховує», «Умій розподіляти свій час» та диспут «Здоровий спосіб життя». У 2013 році до 150-річчя від Дня народження Ольги Кобилянської зі студентами 4-го курсу було проведено калейдоскоп сцен із творів письменниці.

Досвідом виховної роботи викладачі кафедри діляться і з іншими навчальними закладами, зокрема відбулися показові виступи на літературно-мистецькі теми в Інституті медсестринства («Наша славна землячка Леся Українка»), в університеті «Україна» — («О. П. Довженко в Житомирі»), «Любіть літературу і культуру свого краю» (Житомирські ЗОШ № 16, 25). У Житомирському міському колегіумі разом зі студентами 5-го курсу провела брейн-ринг «Літературні перегони» (жовтень, 2013 р.). Разом з учнями драматичного театру Житомирського міського колегіуму провели в ННІ філології та журналістики літературний вечір, присвячений творчості В. Симоненка на тему: «Мова і доля» (січень, 2014 р.). Асистент кафедри Маліновська Т. В. підготувала студенток І-го курсу Левик Анастасію та Ципоренко Ксенію до участі в обласному конкурсі читців-декламаторів поезії Лесі Українки, присвяченому 144 річниці від дня її народження, який відбувся у м. Новоград-Волинському 24.02.2015 р., в якому дівчата зайняли І місце.

Кафедра надає освітні послуги:

 • розробляє методичні рекомендації для студентів і викладачів;
 • керує педагогічною практикою студентів;
 • надає методичні консультації для юних філологів, студентів і викладачів;
 • розробляє навчально-методичні посібники і підручники.