Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Проекти кафедри української мови та методики її навчання

Міжнародна наукова конференція «Походження й розвиток української мови та її говорів»

13–14 листопада 2015 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулася міжнародна наукова конференція «Походження й розвиток української мови та її говорів».

Організатори конференції — Інститут української мови НАН України та кафедра української мови ЖДУ імені Івана Франка.

Конференція є знаковою в розвитку українського мовознавства тим, що з часів незалежності України така тема не виносилася на наукове обговорення.

Відкрив конференцію ректор університету професор, доктор філософських наук П. Саух. Із вітальним словом до гостей та організаторів заходу звернувся доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України В. Німчук, наголосивши на актуальності й важливості запропонованої для обговорення тематики. Учасників конференції привітали заступник міністра освіти і науки М. Стріха та Президент міжнародної асоціації україністів М. Мозер (Австрія).

У перший день конференції на пленарному засіданні розглядалися питання, присвячені суто генезі української мови та її говорів. На цьому засіданні доповіді виголосили Григорій Півторак («Деякі методологічні проблеми дослідження історії української мови на сучасному етапі»), Василь Німчук («Причинки до закарпатського діалектогенезу»), Валентин Таранець («Походження етносу українці та їхньої мови»), Ганна Мартинова («Про походження середньонаддніпрянського діалекту»), Віктор Мойсієнко («Північноукраїнське наріччя: окресленість у просторі й часі»), Лідія Гнатюк («Питання походження та розвитку української мови очима західноєвропейських лінгвістів (на матеріалі німецькомовних праць)»), Ірина Фаріон («Історія лінгвономена українська мова як етнонаціональна ідентифікація українців (на матеріалі текстів XIV–XX ст.)»), Петро Білоусенко («Праслов’янські витоки українського словотвору»), Олександр Іщенко («Інвентар звуків у діалектах: до проблеми витоків української мови»), Олександр Скопненко («Берестейсько-пинський ареал як об’єкт дослідження»).

Учасники пленарного засідання запропонували резолюцію, основне завдання якої — виробити єдину періодизацію української мови. У процесі обговорення було прийнято рішення, щоб започаткувати наукову дискусію з цього питання на сторінках журналу «Українська мова», звернутися до Міністерства освіти і науки з проханням популяризувати вироблену періодизацію в навчальний процес, написати підручник з історії української мови, у котрому запровадити таку періодизацію.

На наступний день працювали секції «Історія мови. Історична діалектологія», «Діалектологія», «Етнолінгвістика. Ономастика. Мова письменства», на яких виголошено заявлені в програмі доповіді.

Усі виступи конференції опубліковано у двох збірниках — «Український глотогенез» та «Волинь—Житомирщина» (Вип. 26).

У підсумках заходу прозвучало побажання, щоб конференція з такою тематикою в стінах нашого університету стала періодичною.

Міжнародна наукова співпраця

На кафедрі української мови започатковано новий Міжнародний науковий проект спільно з інститутом славістики Берлінського університету імені братів Гумбольдтів. Внаслідок домовленостей між професорами В. Мойсієнком (м. Житомир) та Р. Маєром (м. Берлін) започатковано дослідження «Корпус староукраїнських текстів ХVI-XVII ст.». Основним завданням проекту є формування корпусу текстів ХVI-XVII ст. в електронному вигляді з подальшим удоступненням їх широкому загалу та використанням для більш точних спостережень та висновків. На основі наявних у форматі Word текстів Луцької та Житомирської книг науковці використовують програму для обробітку давніх текстів, створену професором Р. Маєром. Результати першого етапу будуть продемонстровані восени 2015 року. Житомирська група надалі продовжує накопичувати тексти для подальшого їх опрацювання.

«Мова в дії»

До Дня української писемності та мови започатковано рух-естафету «Мова в дії». Одними із перших проектів цього руху стали флешмоб «Нас об’єднує мова» та брифінг для ЗМІ «Сьогодення української мови», на якому презентували інтернет-сторінку «Мова в дії». У соціальній мережі facebook учасники читають україномовну поезію в динаміці, дії. На думку організатора флешмобу, завідувача кафедри української мови професора Віктора Мойсієнка, «мова в дії» — це спроба поширити Українське Слово від Серця до Серця...

Конкурси

Викладачі кафедри української мови щорічно беруть участь у підготовці та проведенні Всеукраїнського конкурсу «Ваша Величносте, Грамотність!», приуроченого до Дня рідної мови.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Викладачі кафедри української мови взяли активну участь в організації та проведенні Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури (у т. ч. методики викладання), який вперше проходив 25 березня 2015 року на базі Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Для участі в заключному етапі конкурсу члени журі відібрали 44 студентські наукові роботи: 22 з української мови, 16 з української літератури та 6 з методики навчання та викладання української мови та літератури. Усі роботи були перевірені на плагіат та представлені для членів журі конкурсу анонімно. Основними критеріями оцінювання були володіння науковою термінологією, грамотність та дотримання норм української літературної мови, вдале та логічне цитування використаної літератури, наукова новизна робіт.

За наукову роботу з української мови, написану під керівництвом Мойсієнка В. М., дипломом ІІ ступеня було нагороджено студентку ННІ філології та журналістики ЖДУ імені Івана Франка Бугайчук Катерину.