Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Дисципліни кафедри української мови
 • Вступ до мовознавства
 • Вступ до слов’янської філології
 • Ділова українська мова
 • Етнолінгвістика
 • Загальне мовознавство
 • Історична граматика української мови
 • Історія української літературної мови
 • Історія української мови
 • Культура мови. Стилістика
 • Лінгвістичний аналіз тексту
 • Лінгвоаналіз
 • Основи прикладної лінгвістики
 • Практикум з української мови
 • Практичний курс української мови
 • Проблеми сучасної діалектології
 • Старослов’янська мова
 • Стилістика
 • Сучасна українська літературна мова
 • Сучасна українська літературна мова. Морфологія
 • Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Дієслово, прислівник
 • Сучасна українська літературна мова. Морфологія. Іменні частини мови
 • Теорія, історія, методи мовознавства
 • Узагальнюючий курс сучасної української літературної мови
 • Українська діалектологія
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Український діалектогенез
 • Український правопис