Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Дисципліни кафедри слов’янських і германських мов
 • Академічна презентація філологічного профілю у ВНЗ
 • Актуальні питання російської літературної мови
 • Вступ до мовознавства
 • Друга іноземна мова (поглиблений курс)
 • Друга іноземна мова (польська)
 • Загальне мовознавство
 • Історична граматика
 • Історія мови
 • Історія російської літературної мови
 • Коментоване читання художніх текстів
 • Корекційно-пропедевтичний курс англійської мови
 • Лінгвістичний аналіз художнього тексту
 • Лінгвокраїнознавство
 • Морфологія: іменні частини мови
 • Основи лінгвістичних досліджень
 • Основи наукових досліджень
 • Основи наукових комунікацій англійською мовою
 • Перекладознавство
 • Польська мова
 • Порівняльна лінгвістика східнослов’янських мов
 • Порівняльна типологія російської та англійської мов
 • Порівняльна типологія української та англійської мов
 • Практична стилістика
 • Практичний курс англійської мови
 • Практичний курс російської мови
 • Практичний курс сучасної російської мови
 • Пропедевтично-корекційний курс англійської мови
 • Пропедевтично-корекційний курс іноземної мови
 • Розмовний практикум (російська мова)
 • Соціолінгвістичні дослідження
 • Спецсемінар з російської мови
 • Старослов’янська мова
 • Стилістика
 • Стилістика і культура мови
 • Сучасна російська мова
 • Теоретичний курс англійської мови
 • Теоретичний курс російської літературної мови. Лексикологія, лексикографія, фразеологія
 • Теоретичний курс російської мови
 • Теорія, історія і методи мовознавства
 • Узагальнюючий курс сучасної російської мови