Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри українського літературознавства та компаративістики
Юрчук Олена Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, доктор філологічних наук.

Інформація: авторка 2 монографій, 1 навчального посібника, 42 статей в наукових виданнях України, 8 публікацій у закордонних наукових журналах, збірок прози «Бігти по небу» (1999) та «Заблокована романтика» (2004).

У 2003 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію, 2012 році отримала атестат доцента. Докторська дисертація «Особливості формування та стратегії репрезентації антиколоніального та постколоніального художніх дискурсів в українській літературі» була успішно захищена 28 грудня 2015 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України.

Олена Олександрівна взяла участь у 13 конференціях, що проводилися в межах України, та 5 поза межами.

Входить до редакційної колегії науково-публіцистичної студентсько-викладацького збірника «Полілог», з 2011 року є членом журі конкурсу учнівських наукових робіт МАН України (відділення літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство). Співпрацює з різними установами та організаціями: Канадською асоціацією славістів (членство 2012 р.), БО «Благодійний Фонд Віктора Пінчука «Сучасне мистецтво в Україні» (публічна лекція у 2013 р.).

Займається художньою творчістю. Друкувалася у журналі «Авжеж», «Люблю+Слово (ФіLeo+LoґoS)».

Початок роботи в університеті: з 2006 року.

Наукові інтереси: постколоніальні студії у вітчизняному та закордонному літературознавстві. Здійснює постколоніальний аналіз української літератури від ХІХ століття до сьогодення.

Навчальні предмети, які викладає: «Історія української літератури початку ХІХ ст.», «Історія української літератури другої половини ХІХ ст.», «Історія української літератури кін. ХІХ з поч. ХХ ст.», «Українська історична проза»; спецкурси: «Сучасна українська література», «Постколоніальний дискурс української літератури».

Нагороди: грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка (2008 р. та 2012 р.); грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2013 р.); почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2014 р.).

Основні друковані праці:

Білобровець Володимир Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Інформація: закінчив Житомирський педагогічний інститут ім. Івана Франка 1983 р.

Постійний член журі мовних, літературних, мистецьких конкурсів і фестивалів (регіональних, республіканських та міжнародних), організатор та ведучий літературно-мистецьких, культурно-розважальних заходів, здійснює керівництво літературною студією ННІ філології та журналістики.

Займає активну громадську позицію. Був членом комісії Житомирського міськвиконкому з координації роботи та контролю за реалізацією чинного законодавства та заходів міськвиконкому згідно Закону «Про мови в Україні» (1998-2002 рр.); член координаційної ради комітету з контролю за впровадженням державної української мови на території Житомирського району (з 2008 р.); член ОУН (заступник провідника Житомирської обласної ОУН); ВУТ «Просвіта» ім. Тараса Шевченка.

Член редколегії історико-філологічного збірника з регіональних проблем «Волинь-Житомирщина» (№№ 1-3, 1997-1999 рр.); відповідальний секретар історико-філологічного збірника з регіональних проблем «Волинь-Житомирщина» (з № 4, 2000 р.).

Автор близько 30 наукових та 20 газетних публікацій.

Наукові інтереси: історія української літератури (творчість письменників ХІХ-ХХ ст.); теорія літератури (ігрові аспекти аналізу драматичних творів, драматизація лірики); краєзнавство (видатні постаті, події та явища в історії Волині-Житомирщини).

Навчальні предмети, які викладає: практичні та лабораторні заняття з українського фольклору, історії української літератури та літературної критики, історії української драматургії і театру, вступу до літературознавства, теорії літератури, газетно-журнального редагування, музеєзнавства.

Нагороди: грамоти за навчальні показники та активну участь у громадському і культурному житті у місцях навчання та роботи; грамоти від громадських організацій: ОУН (2005 р.); Житомирське обласне об’єднання ВУТ «Просвіта» ім. Тараса Шевченка (2008 р.); літературно-мистецька премія імені Лесі Українки Житомирського обласного відділення Українського фонду культури (2010); почесна Грамота ЖДУ імені Івана Франка (2012); почесна Грамота ННІФЖ ЖДУ імені Івана Франка.

Основні друковані праці:

Білоус Петро Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор філологічних наук.

Інформація: автор понад 250 наукових публікацій, серед яких монографії: «Творчість В. Григоровича-Барського» (К., 1985), «Паломницький жанр в історії української літератури» (Житомир, 1997), «Українська паломницька проза» (К., 1998), «Зародження української літератури» (Житомир, 2001), «Світло зниклих світів (художність літератури Київської Русі» (Житомир, 2003), «Давньоукраїнська література і фольклор» (Житомир, 2006), «Актуальні питання української літературної медієвістики» (Житомир, 2009), «Віра Тараса Шевченка» (Житомир, 2014), «Українська середньовічна література» (Житомир, 2015), «Тарас Шевченко і давня українська література» (Житомир, 2015).

Міністерством освіти і науки України було рекомендовано до друку ряд навчальних посібників та підручників: Білоус П. В. Історія української літератури ХІ-ХVІІІ ст. (2009), Білоус П. В., Білоус О. П. Українська література ХІ-ХVІІІ ст. (2010), Білоус П. В., Білоус О. П., Левченко Г. Д. Українська література ХІ-ХVІІІ ст. Хрестоматія (2011), Білоус П. В. Вступ до літературознавства (2011); Білоус П. В. Психологія літературної творчості: навч. посіб. / П. В. Білоус. — К.: Академвидав, 2014.

П. В. Білоус переклав з давньоукраїнської мови «Мандри Василя Григоровича-Барського по святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік» (2000 р.).

Протягом 1968-2015 рр. опублікував у періодичних виданнях близько 400 рецензій, публіцистичних статей, краєзнавчих матеріалів.

Під його керівництвом захищено півтора десятка кандидатських дисертацій.

Член редколегій: Вісника Житомирського університету (Житомир), наукового збірника Ренесансні студії (Запоріжжя), наукового збірника Українська полоністика (Житомир), Наукового вісника Миколаївського університету. Філологічні науки (Миколаїв), наукового збірника Медієвістика (Одеса), наукового збірника «Волинь-Житомирщина» (Житомир), Наукових записок Національного університету «Острозька академія» (Остріг); Головний редактор наукового збірника «Житомирські літературознавчі студії» (Житомир).

Наукові інтереси: давня українська література, теорія літератури, психологія літературної творчості.

Навчальні предмети, які викладає: Фольклор. Давня українська література. Українська література ХVІІІ ст. Теорія літератури. Актуальні проблеми історії української літератури (ХІ-ХVІІІ ст.). Методологія сучасного літературознавства. Актуальні проблеми сучасного літературознавства.

Нагороди: Медаль «За трудову відзнаку» (1973 р.); Відмінник освіти України (1999 р.); Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2007); Почесні грамоти ЖДУ ім. Івана Франка (2003, 2004, 2007 рр); Грамота Міністерства освіти і науки України (2009 р.); Звання «Заслужений професор Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (2009).

Основні друковані праці:

Горбань Анфіса Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет імені І. Франка за спеціальністю «Українська мова і література», аспірантуру на кафедрі української літератури ЖДУ імені Івана Франка (науковий керівник — доктор філологічних наук, професор П. В. Білоус), 2008 р. в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Мала проза В. Винниченка у світлі авторської суб’єктивності» зі спец. 10.01.01 «Українська література».

З 2007 р. відповідальний секретар наукового видання «Житомирські літературознавчі студії». Редагує щорічний кафедральний збірник студентської наукової творчості «Перша спроба». Керує написанням студентських курсових і дипломних робіт. Опонувала на захисті кандидатської дисертації Л. С. Крикун «Естетичні стратегії у полі ідеологізованого дискурсу (романістика В. Винниченка 1920-1951 років)».

Наукові інтереси: іронічний наратив, методологія сучасного літературознавства, міфологія.

Навчальні предмети, які викладає: «Стилі в українській літературі: текст і підтекст», «Українська міфологія та література», «Основи наратології».

Основні друковані праці:

Левченко Галина Дмитрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, доктор філологічних наук.

Інформація: авторка двох монографій, восьми навчально-методичних посібників, понад 70 статей. Головний редактор літературно-художнього журналу «Люблю+Слово».

Докторська дисертація «Семіосфера лірики Лесі Українки: становлення, типологія, контекст» була успішно захищена 21 вересня 2015 р. у Спеціалізованій вченій раді Київського університету ім. Б. Грінченка

Монографії «Зачарована казка життя Ольги Кобилянської. Психоаналітична студія» (Київ, 2008) та «Міф проти історії: Семіосфера лірики Лесі Українки» (Київ, 2013) стали номінантами Всеукраїнського рейтингу «Книжка року — 2009» (повні списки) і «Книжка року — 2013» (короткі списки, лідери літа)

Наукові інтереси: українська література періоду раннього модернізму, психоаналіз, міфокритика, семіотика художнього тексту.

Навчальні предмети, які викладає: Вступ до літературознавства, порівняльне літературознавство, давня література і література ХVІІІ ст., Українська література ІІ пол. ХІХ ст., компаративістика.

Нагороди: Грамота ЖДУ ім. І. Я. Франка за сумлінну науково-педагогічну діяльність та з нагоди Дня науки (2012); Грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (2013 р.).

Сертифікат Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Про участь у роботі наукового семінару зі спеціальності „Теорія літератури“ для підвищення кваліфікації викладачів філологічних дисциплін навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації» (2013).

Подяки Стипендійної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука за ефективне керівництво студентською науковою роботою та високий рівень наукової підготовки студентів (2011); ЖДУ ім. І. Я. Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (2014).

Дипломи Культурно-мистецької акції ННІ філології та журналістики «Людина року 2012» у номінації «Викладач-науковець» (2012); «Людина року-2013» соціально-психологічного факультету в номінації «Відкриття року» (2013).

Основні друковані праці:

Савенко Оксана Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: народилася у Житомирі. У 2007 р. закінчила Житомирський державний університет ім. Івана Франка. Отримала кваліфікацію магістра за спеціальністю «Українська мова та література».

Кандидатську дисертацію на тему «Художні функції чуда у літературних пам’ятках Київської Русі» захистила 2010 року.

Наукові інтереси: літературна медієвістика, усна народна творчість.

Навчальні предмети, які викладає: Фольклор. Давня українська література. Українська література ХVІІІ ст.

Основні друковані праці:

Франчук Марина Валеріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: автор 40 наукових публікацій, кількох навчально-методичних посібників, пише прозу, майстер народного декоративно-прикладного мистецтва, займається благодійністю.

У 1995 році закінчила філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту ім. Івана Франка, а у 1999 році аспірантуру при кафедрі зарубіжної літератури Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Я. Франка. Кандидат філологічних наук з 2000 року. Тема дисертації «Національно-специфічні засади обробки традиційних сюжетів (на матеріалі творчості Лесі Українки)».

Керує написанням курсових робіт. Під її керівництвом працює науковий літературознавчий гурток студентів: «Літературний клуб «Без назви».

Наукові інтереси: історія української літератури ХІХ ст., творчість Т. Шевченка, Лесі Українки, теорія літератури, компаративістика.

Навчальні предмети, які викладає: Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Історія української літератури ХІХ ст.

Лотоцька Світлана Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант.

Інформація: 1984 року — закінчила з відзнакою філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка, ще студенткою була депутатом районної ради народних депутатів Корольовського р-ну м. Житомира.

1984-1985 р. р. працювала вчителем української мови та літератури у середній ЗОШ № 22 м. Житомира.

З 1985 року до сьогодні — старший лаборант та асистент (за сумісництвом) кафедри українського літературознавства та компаративістики.

Брала участь у 14 конференціях різних рівнів, серед них: Всеукраїнська наукова конференція «Творчий світ Лесі Українки», присв. 130-річчю від дня нар. поетеси (2001, Житомир); Всеукр. наук. конф. «Творчість І. Я. Франка в контексті української духовності» (2006 р., Житомир); — ІІ Всеукраїнська конференція «Всесвіт Олеся Бердника» (2007 р., Житомир); Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю «Валерій Шевчук — письменник і вчений», присв. 70-річчю почесного професора ЖДУ, лауреата Нац. премії ім. Т. Г. Шевченка (2009 р., Житомир); Всеукраїнська наукова конференція «Тарас Шевченко й Волинь» (2010 р., Житомир).

Навчальні предмети, які викладає: практикум з української мови; сучасна українська літературна мова; давня українська література; українська література ХVІІІ ст.; українська література ХІХ ст. (для спец. «Видавнича справа та редагування»); українська література кінця ХІХ — поч. ХХ століття; українська література ХХ ст.; історія книги; здійснювала керівництво курсовими роботами.

Нагороди: 1978 — Нагрудний знак «Переможець соціалістичного змагання» (з-д «Електровимірювач»); грамоти за навчальні показники та активну участь у громадському і культурному житті у місцях навчання (Рівненський державний педагогічний інститут, Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка); 2009 — Грамота Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Основні друковані праці: