Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри українського літературознавства та компаративістики
Юрчук Олена Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, доктор філологічних наук.

Інформація: авторка 2 монографій, 1 навчального посібника, 42 статей в наукових виданнях України, 8 публікацій у закордонних наукових журналах, збірок прози «Бігти по небу» (1999) та «Заблокована романтика» (2004).

У 2003 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію, 2012 році отримала атестат доцента. Докторська дисертація «Особливості формування та стратегії репрезентації антиколоніального та постколоніального художніх дискурсів в українській літературі» була успішно захищена 28 грудня 2015 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України.

Олена Олександрівна взяла участь у 13 конференціях, що проводилися в межах України, та 5 поза межами.

Входить до редакційної колегії науково-публіцистичної студентсько-викладацького збірника «Полілог», з 2011 року є членом журі конкурсу учнівських наукових робіт МАН України (відділення літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство). Співпрацює з різними установами та організаціями: Канадською асоціацією славістів (членство 2012 р.), БО «Благодійний Фонд Віктора Пінчука «Сучасне мистецтво в Україні» (публічна лекція у 2013 р.).

Займається художньою творчістю. Друкувалася у журналі «Авжеж», «Люблю+Слово (ФіLeo+LoґoS)».

Початок роботи в університеті: з 2006 року.

Наукові інтереси: постколоніальні студії у вітчизняному та закордонному літературознавстві. Здійснює постколоніальний аналіз української літератури від ХІХ століття до сьогодення.

Навчальні предмети, які викладає: «Історія української літератури початку ХІХ ст.», «Історія української літератури другої половини ХІХ ст.», «Історія української літератури кін. ХІХ з поч. ХХ ст.», «Українська історична проза»; спецкурси: «Сучасна українська література», «Постколоніальний дискурс української літератури».

Нагороди: грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка (2008 р. та 2012 р.); грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2013 р.); почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2014 р.).

Основні друковані праці:

Білобровець Володимир Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Інформація: закінчив Житомирський педагогічний інститут ім. Івана Франка 1983 р.

Постійний член журі мовних, літературних, мистецьких конкурсів і фестивалів (регіональних, республіканських та міжнародних), організатор та ведучий літературно-мистецьких, культурно-розважальних заходів, здійснює керівництво літературною студією ННІ філології та журналістики.

Займає активну громадську позицію. Був членом комісії Житомирського міськвиконкому з координації роботи та контролю за реалізацією чинного законодавства та заходів міськвиконкому згідно Закону «Про мови в Україні» (1998-2002 рр.); член координаційної ради комітету з контролю за впровадженням державної української мови на території Житомирського району (з 2008 р.); член ОУН (заступник провідника Житомирської обласної ОУН); ВУТ «Просвіта» ім. Тараса Шевченка.

Член редколегії історико-філологічного збірника з регіональних проблем «Волинь-Житомирщина» (№№ 1-3, 1997-1999 рр.); відповідальний секретар історико-філологічного збірника з регіональних проблем «Волинь-Житомирщина» (з № 4, 2000 р.).

Автор близько 30 наукових та 20 газетних публікацій.

Наукові інтереси: історія української літератури (творчість письменників ХІХ-ХХ ст.); теорія літератури (ігрові аспекти аналізу драматичних творів, драматизація лірики); краєзнавство (видатні постаті, події та явища в історії Волині-Житомирщини).

Навчальні предмети, які викладає: практичні та лабораторні заняття з українського фольклору, історії української літератури та літературної критики, історії української драматургії і театру, вступу до літературознавства, теорії літератури, газетно-журнального редагування, музеєзнавства.

Нагороди: грамоти за навчальні показники та активну участь у громадському і культурному житті у місцях навчання та роботи; грамоти від громадських організацій: ОУН (2005 р.); Житомирське обласне об’єднання ВУТ «Просвіта» ім. Тараса Шевченка (2008 р.); літературно-мистецька премія імені Лесі Українки Житомирського обласного відділення Українського фонду культури (2010); почесна Грамота ЖДУ імені Івана Франка (2012); почесна Грамота ННІФЖ ЖДУ імені Івана Франка.

Основні друковані праці:

Білоус Петро Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор філологічних наук.

Інформація: автор понад 250 наукових публікацій, серед яких монографії: «Творчість В. Григоровича-Барського» (К., 1985), «Паломницький жанр в історії української літератури» (Житомир, 1997), «Українська паломницька проза» (К., 1998), «Зародження української літератури» (Житомир, 2001), «Світло зниклих світів (художність літератури Київської Русі» (Житомир, 2003), «Давньоукраїнська література і фольклор» (Житомир, 2006), «Актуальні питання української літературної медієвістики» (Житомир, 2009), «Віра Тараса Шевченка» (Житомир, 2014), «Українська середньовічна література» (Житомир, 2015), «Тарас Шевченко і давня українська література» (Житомир, 2015).

Міністерством освіти і науки України було рекомендовано до друку ряд навчальних посібників та підручників: Білоус П. В. Історія української літератури ХІ-ХVІІІ ст. (2009), Білоус П. В., Білоус О. П. Українська література ХІ-ХVІІІ ст. (2010), Білоус П. В., Білоус О. П., Левченко Г. Д. Українська література ХІ-ХVІІІ ст. Хрестоматія (2011), Білоус П. В. Вступ до літературознавства (2011); Білоус П. В. Психологія літературної творчості: навч. посіб. / П. В. Білоус. — К.: Академвидав, 2014.

П. В. Білоус переклав з давньоукраїнської мови «Мандри Василя Григоровича-Барського по святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік» (2000 р.).

Протягом 1968-2015 рр. опублікував у періодичних виданнях близько 400 рецензій, публіцистичних статей, краєзнавчих матеріалів.

Під його керівництвом захищено півтора десятка кандидатських дисертацій.

Член редколегій: Вісника Житомирського університету (Житомир), наукового збірника Ренесансні студії (Запоріжжя), наукового збірника Українська полоністика (Житомир), Наукового вісника Миколаївського університету. Філологічні науки (Миколаїв), наукового збірника Медієвістика (Одеса), наукового збірника «Волинь-Житомирщина» (Житомир), Наукових записок Національного університету «Острозька академія» (Остріг); Головний редактор наукового збірника «Житомирські літературознавчі студії» (Житомир).

Наукові інтереси: давня українська література, теорія літератури, психологія літературної творчості.

Навчальні предмети, які викладає: Фольклор. Давня українська література. Українська література ХVІІІ ст. Теорія літератури. Актуальні проблеми історії української літератури (ХІ-ХVІІІ ст.). Методологія сучасного літературознавства. Актуальні проблеми сучасного літературознавства.

Нагороди: Медаль «За трудову відзнаку» (1973 р.); Відмінник освіти України (1999 р.); Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2007); Почесні грамоти ЖДУ ім. Івана Франка (2003, 2004, 2007 рр); Грамота Міністерства освіти і науки України (2009 р.); Звання «Заслужений професор Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (2009).

Основні друковані праці:

Горбань Анфіса Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук, доцент.

Інформація: закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Українська мова і література», згодом — аспірантуру на кафедрі української літератури ЖДУ імені Івана Франка. В Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Мала проза В. Винниченка у світлі авторської суб’єктивності» зі спец. 10.01.01 «Українська література».

Автор монографії «„Почування, які викликають речі“. Мала проза В. Винниченка у світлі авторської суб’єктивності» (2010). Опонувала на захисті кандидатських дисертацій із винниченкознавства. Опублікувала кілька методичних рекомендацій із предметів, які викладає. Із 2007 р. відповідальний секретар кафедрального наукового видання «Житомирські літературознавчі студії».

Наукові інтереси: іронічний наратив, історичні алюзії, методологія сучасного літературознавства.

Навчальні предмети, які викладає: Теорія літератури, Новітня українська література, Основи наукових досліджень, Наративні моделі в українській літературі.

Основні друковані праці:

Левченко Галина Дмитрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, доктор філологічних наук.

Інформація: авторка двох монографій, восьми навчально-методичних посібників, понад 70 статей. Головний редактор літературно-художнього журналу «Люблю+Слово».

Докторська дисертація «Семіосфера лірики Лесі Українки: становлення, типологія, контекст» була успішно захищена 21 вересня 2015 р. у Спеціалізованій вченій раді Київського університету ім. Б. Грінченка

Монографії «Зачарована казка життя Ольги Кобилянської. Психоаналітична студія» (Київ, 2008) та «Міф проти історії: Семіосфера лірики Лесі Українки» (Київ, 2013) стали номінантами Всеукраїнського рейтингу «Книжка року — 2009» (повні списки) і «Книжка року — 2013» (короткі списки, лідери літа)

Наукові інтереси: українська література періоду раннього модернізму, психоаналіз, міфокритика, семіотика художнього тексту.

Навчальні предмети, які викладає: Вступ до літературознавства, порівняльне літературознавство, давня література і література ХVІІІ ст., Українська література ІІ пол. ХІХ ст., компаративістика.

Нагороди: Грамота ЖДУ ім. І. Я. Франка за сумлінну науково-педагогічну діяльність та з нагоди Дня науки (2012); Грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (2013 р.).

Сертифікат Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки «Про участь у роботі наукового семінару зі спеціальності „Теорія літератури“ для підвищення кваліфікації викладачів філологічних дисциплін навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації» (2013).

Подяки Стипендійної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука за ефективне керівництво студентською науковою роботою та високий рівень наукової підготовки студентів (2011); ЖДУ ім. І. Я. Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (2014).

Дипломи Культурно-мистецької акції ННІ філології та журналістики «Людина року 2012» у номінації «Викладач-науковець» (2012); «Людина року-2013» соціально-психологічного факультету в номінації «Відкриття року» (2013).

Основні друковані праці:

Савенко Оксана Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: народилася у Житомирі. У 2007 р. закінчила Житомирський державний університет ім. Івана Франка. Отримала кваліфікацію магістра за спеціальністю «Українська мова та література».

Кандидатську дисертацію на тему «Художні функції чуда у літературних пам’ятках Київської Русі» захистила 2010 року.

Наукові інтереси: літературна медієвістика, усна народна творчість.

Навчальні предмети, які викладає: Фольклор. Давня українська література. Українська література ХVІІІ ст.

Основні друковані праці:

Франчук Марина Валеріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: автор 40 наукових публікацій, кількох навчально-методичних посібників, пише прозу, майстер народного декоративно-прикладного мистецтва, займається благодійністю.

У 1995 році закінчила філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту ім. Івана Франка, а у 1999 році аспірантуру при кафедрі зарубіжної літератури Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Я. Франка. Кандидат філологічних наук з 2000 року. Тема дисертації «Національно-специфічні засади обробки традиційних сюжетів (на матеріалі творчості Лесі Українки)».

Керує написанням курсових робіт. Під її керівництвом працює науковий літературознавчий гурток студентів: «Літературний клуб «Без назви».

Наукові інтереси: історія української літератури ХІХ ст., творчість Т. Шевченка, Лесі Українки, теорія літератури, компаративістика.

Навчальні предмети, які викладає: Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Історія української літератури ХІХ ст.

Лотоцька Світлана Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант.

Інформація: 1984 року — закінчила з відзнакою філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка, ще студенткою була депутатом районної ради народних депутатів Корольовського р-ну м. Житомира.

1984-1985 р. р. працювала вчителем української мови та літератури у середній ЗОШ № 22 м. Житомира.

З 1985 року до сьогодні — старший лаборант та асистент (за сумісництвом) кафедри українського літературознавства та компаративістики.

Брала участь у 14 конференціях різних рівнів, серед них: Всеукраїнська наукова конференція «Творчий світ Лесі Українки», присв. 130-річчю від дня нар. поетеси (2001, Житомир); Всеукр. наук. конф. «Творчість І. Я. Франка в контексті української духовності» (2006 р., Житомир); — ІІ Всеукраїнська конференція «Всесвіт Олеся Бердника» (2007 р., Житомир); Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю «Валерій Шевчук — письменник і вчений», присв. 70-річчю почесного професора ЖДУ, лауреата Нац. премії ім. Т. Г. Шевченка (2009 р., Житомир); Всеукраїнська наукова конференція «Тарас Шевченко й Волинь» (2010 р., Житомир).

Навчальні предмети, які викладає: практикум з української мови; сучасна українська літературна мова; давня українська література; українська література ХVІІІ ст.; українська література ХІХ ст. (для спец. «Видавнича справа та редагування»); українська література кінця ХІХ — поч. ХХ століття; українська література ХХ ст.; історія книги; здійснювала керівництво курсовими роботами.

Нагороди: 1978 — Нагрудний знак «Переможець соціалістичного змагання» (з-д «Електровимірювач»); грамоти за навчальні показники та активну участь у громадському і культурному житті у місцях навчання (Рівненський державний педагогічний інститут, Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка); 2009 — Грамота Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Основні друковані праці: