Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри українського літературознавства та компаративістики
Юрчук Олена Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор і завідувач кафедри українського літературознавства та компаративістики, доктор філологічних наук, доцент.

Інформація: авторка понад 60 наукових праць, двох монографій: Сучасна стратегія бароко. Модифіковані риси бароко в українській літературі кінця ХХ століття: Монографія. — Житомир, 2008. — 152 с.; У тіні імперії : Українська література у світлі постколоніальної теорії : монографія / Олена Юрчук. — К. : ВЦ «Академія», 2013. — 224 с., збірок прози «Бігти по небу» (1999) та «Заблокована романтика» (2004).

У 2003 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію, 2012 році отримала атестат доцента. Докторська дисертація «Особливості формування та стратегії репрезентації антиколоніального та постколоніального художніх дискурсів в українській літературі» була успішно захищена 28 грудня 2015 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Неодноразовий переможець конкурсу «Науковець року» Житомирського державного університету імені Івана Франка (2012 рік (протокол № 9 від 26 квітня 2013 року), 2014 рік (протокол № 9 від 24 квітня 2015 року).

Входить до редакційної колегії історико-літературного збірника з регіональних проблем «Волинь-Житомирщина», Вісника ЖДУ. Серія Філологія, науково-публіцистичної студентсько-викладацького збірника «Полілог», з 2011 року є членом журі конкурсу учнівських наукових робіт МАН України (відділення літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство). Працювала у складі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Української мови, літератури з методиками їх викладання» (2015–2016 рр.).

Юрчук Олена Олександрівна багато років поспіль була керівником студентського наукового гуртка з сучасної літератури, керує написанням курсових та дипломних робіт. Наукові проекти студентів неодноразово були відзначені стипендією імені О. Ольжича. У 2017–18 році вона підготувала студентів, які здобули ІІ місце (Петровська Анна) та ІІІ місце (Катерина Цимбалюк) до участі в VIII Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. У 2018 році під її керівництвом студентка 4 курсу Гурін Анастасія виборола ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Українська мова, література з методиками їх викладання» (м. Умань). Під кваліфікованим керівництвом також студентами Навчально-наукового інституту філології та журналістики було опубліковано 31 наукову статтю.

Відзначена подякою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2017 р.) за підготовку студентки-переможниці ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Юрчук О. О. була членом експертної ради МОН з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, є експертом МОН для здійснення експертизи проектів підручників (протокол № 2 від 18 січня 2019 р.).

Початок роботи в університеті: з 2006 року.

Наукові інтереси: постколоніальні студії у вітчизняному та закордонному літературознавстві. Здійснює постколоніальний аналіз української літератури від ХІХ століття до сьогодення.

Навчальні предмети, які викладає: «Історія української літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст.», «Українська історична проза», «Сучасний літературний процес», «Історія літератури українського зарубіжжя».

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (14 травня 2008 р.); Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2012 р.); Грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (16 травня 2013 р.); Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (жовтень 2014 р.); Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (травень 2016 р.); Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (22 травня 2017 р., № 230-к), Подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.).

Основні друковані праці:

Білоус Петро Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор, доктор філологічних наук.

Інформація: автор понад 350 наукових публікацій, серед яких близько 20 монографій, 38 навчальних посібників і підручників.

Протягом 1968-2018 рр. опублікував у періодичних виданнях 425 рецензій, публіцистичних статей, краєзнавчих матеріалів. Автор літературно-художніх творів: 15 поетичних збірок та 9 прозових творів.

Народився у селі Никонівка Бердичівського району Житомирської області у родині кріпаків-колгоспників. Освіту здобував у Никонівській восьмирічній та Половецькій середній школах (1961-1971 рр.). 1971 року вступив на філологічний факультет Житомирського педінституту ім. І. Я. Франка, де за чотири роки здобув фах учителя української мови та літератури. З 1975 року працює на кафедрі українського літератури цього ж навчального закладу (тепер — університет). З 1977 по 1981 роки заочно навчався в аспірантурі Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України, кандидатську дисертацію на тему «Просвітницько-гуманістичні ідеї першої половини ХVІІІ ст. і творчість В. Григоровича-Барського» захистив 5 березня 1982 року. У 1988 році став доцентом. Докторську дисертацію «Паломницька проза в історії української літератури» захистив 28 квітня 1998 року. У 2001 році присвоєно вчене звання професора.

Наукові інтереси: давня українська література, теорія літератури, психологія літературної творчості. Під науковим керівництвом П. В. Білоуса захищено 23 кандидатські та дві докторські дисертації.

Навчальні предмети, які викладає: за час роботи на кафедрі викладав такі навчальні курси: історія української літератури, українська усна народна творчість, вступ до літературознавства, теорія літератури, історія української книги, історія українського мистецтва, історія української літературної критики, газетно-журнальне редагування, теорія журналістики, видавнича справа, спецкурси — «Українська міфологія», «Психологія літературної творчості», «Сучасний літературний процес». Давня українська література. Українська література ХVІІІ ст. Теорія літератури. Актуальні проблеми історії української літератури (ХІ-ХVІІІ ст.). Методологія сучасного літературознавства. Актуальні проблеми сучасного літературознавства. Психологія літературної творчості.

Член редколегій: журналу «Дивослово», наукового збірника Ренесансні студії (Запоріжжя), наукового збірника Українська полоністика (Житомир), наукового вісника Миколаївського університету. Філологічні науки (Миколаїв), наукового збірника «Медієвістика» (Одеса), наукового збірника «Волинь — Житомирщина» (Житомир), Наукових записок Національного університету «Острозька академія» (Остріг); Головний редактор наукового збірника «Житомирські літературознавчі студії» (Житомир).

Нагороди: Медаль «За трудову відзнаку» (1973 р.); Відмінник освіти України (1999 р.). Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2007). Почесні грамоти ЖДУ ім. Івана Франка (2003, 2004, 2007 рр). Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2009 р.). Звання «Заслужений професор Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (2009). Почесний знак МОН України «За наукові досягнення» (2011). Грамота Житомирської обласної Ради (2013). Грамота Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2010). Диплом переможця конкурсу «Науковець року 2010» (2011). Диплом Житомирської обласної організації Спілки письменників України (премія «Рідна мова») (2014). Лауреат Всеукраїнської премії імені П. Куліша (2007), обласних літературних премій Бориса Тена, Лесі Українки, Василя Земляка. Медаль «За відродження України» (2018).

Монографії: «Творчість В. Григоровича-Барського» (К., 1985), «Паломницький жанр в історії української літератури» (Житомир, 1997), «Українська паломницька проза» (К., 1998), «Зародження української літератури» (Житомир, 2001), «Світло зниклих світів (художність літератури Київської Русі» (Житомир, 2003), «Давньоукраїнська література і фольклор» (Житомир, 2006), «Актуальні питання української літературної медієвістики» (Житомир, 2009), «Тяжіння Святої Землі», Київ, 2013, «Віра Тараса Шевченка» (Житомир, 2014), «Українська середньовічна література» (Житомир, 2015), «Тарас Шевченко і давня українська література» (Житомир, 2015), «Слово і канон. Студії з літературної медієвістики: монографія» (Житомир, 2017), «Технологія літературної творчості: монографія» (Житомир, 2017), «Давня українська література: Пасеїстичні есеї. Вибране» (Житомир, 2017), «Інтерпретація літературного твору» (2017), «Християнська символіка в українській середньовічній літературі» (у співавт., 2018), «Філософія літературної творчості: монографія» (Житомир, 2018).

Основні друковані праці:

Горбань Анфіса Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук, доцент.

Інформація: закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Українська мова і література», згодом — аспірантуру на кафедрі української літератури ЖДУ імені Івана Франка. В Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Мала проза В. Винниченка у світлі авторської суб’єктивності» зі спец. 10.01.01 «Українська література».

Опонувала на захисті кандидатських дисертацій із винниченкознавства.

Опублікувала кілька методичних рекомендацій із предметів, які викладає. З 2007 р. є відповідальним секретарем кафедрального наукового видання «Житомирські літературознавчі студії».

Автор монографії «„Почування, які викликають речі“. Мала проза В. Винниченка у світлі авторської суб’єктивності» (2010), близько 30 наукових та методичних публікацій у фахових та інших виданнях.

Наукові інтереси: іронічний наратив, історичні алюзії, методологія сучасного літературознавства.

Навчальні предмети, які викладає: Теорія літератури, Новітня українська література, Основи наукових досліджень, Наративні моделі в українській літературі.

Основні друковані праці:

Левченко Галина Дмитрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор кафедри українського літературознавства та компаративістики, доктор філологічних наук (спеціальність: 10.01.01 — українська література; 10.01.06 — теорія літератури), доцент.

Інформація: авторка 96 публікацій: 2 монографії, 2 навчальні посібники із грифом МОН, 6 навчально-методичних посібників, рекомендованих до друку Вченою радою ЖДУ, 62 статті в зарубіжних та українських фахових виданнях, рекомендованих ДАК України, 24 статті — в наукових конференційних збірниках, літературно-художніх виданнях, на сайтах літературної критики, рецензії та передмови до книг.

Монографії: Зачарована казка життя Ольги Кобилянської. Психоаналітична студія. — К.: Книга, 2008. — 224 с. Міф проти історії: Семіосфера лірики Лесі Українки. — К.: Академія, 2013. — 332 с. Обидві книги стали номінантами Всеукраїнського рейтингу «Книжка року — 2009» (повні списки) і «Книжка року — 2013» (короткі списки, лідери літа).

Співавторка і співукладачка навчальних посібників із грифом МОН: Українська література 11-18 ст. Хрестоматія / Уклад.: П. В. Білоус, Г. Д. Левченко, О. П. Білоус); за ред. П. В. Білоуса. — К.: ВЦ «Академія», 2011. — 688 с. Вступ до літературознавства: навч. посіб. для самостійної роботи студента / П. В. Білоус, Г. Д. Левченко. — К.: ВЦ «Академія», 2012. — 364 с.

Вища освіта: Житомирський державний університет імені Івана Франка (1995-2000). Спеціальність «Українська мова і література та німецька мова і література». Кваліфікація — вчитель української мови і літератури та німецької мови і зарубіжної літератури.

Дисертаційні дослідження: 2001-2004 — аспірантура Житомирського державного університету імені Івана Франка при кафедрі української літератури. Кандидатська дисертація «Психоаналітична інтерпретація прози Ольги Кобилянської» (10.01.01 — українська література) була захищена 12 жовтня 2005 р. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ.

2013-2015 — докторантура Житомирського державного університету імені Івана Франка при кафедрі українського літературознавства та компаративістики. Докторська дисертація «Семіосфера лірики Лесі Українки: становлення, типологія, контекст» була захищена 21 вересня 2017 р. на засіданні Спеціалізованої вченої ради Київського університету ім. Бориса Грінченка.

Наукові інтереси: історія української літератури і критики, психоаналіз, міфокритика, семіотика художнього тексту, жанрово-стильова динаміка сучасного літературного процесу.

Навчальні предмети, які викладає: «Вступ до літературознавства», «Порівняльне літературознавство», «Українська література ІІ пол. ХІХ ст.», «Актуальні питання сучасного франкознавства».

Міжнародна діяльність: Участь у понад 20-ти Міжнародних наукових конференціях, три із яких відбулися у Грузії та Польщі: «Міжнародна наукова конференція, присвячена до 100 річниці від дня смерті Лесі Українки» (Тбілісі, 2013); «Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku do dwudziestolecia miedzywоjennego» (Białystok, 2013); Mіędzynarodowa konferencja naukowa «IX Humanistyczny wiatr od morza. Eros i Tanatos w literaturze i kulturze» (Akademia pomorska w Slupsku, Instytut polonistyky, Ustka, 1-3 czerwca 2017 r.).

Опубліковано 10 наукових статей у зарубіжних фахових виданнях: «Spheres of Culture» (Lublin), «Problemy współczesnej humanistyki» (Gdańsk-Kijów), «Филологический аспект» (Нижний Новгород), «Przełomy pogranicza. Studia literackie» (Białystok), «W swiecie Erosa і Tanatosa. Studia i szkice» (Krakow).

Навчально-методичне стажування в Університеті імені Адама Міцкевича (Познань, Польща, грудень 2018).

Організаційна робота: Головний редактор літературно-художнього журналу «Люблю+Слово» (2008-2013). Організація презентацій журналу, наукових монографій та літературно-художніх видань.

Нагороди: Міжнародна премія імені Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» (2016) за монографію «Міф проти історії: Семіосфера лірики Лесі Українки». Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (2017). Грамоти ЖДУ ім. І. Я. Франка (2012), Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (2013). Подяки Стипендійної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука (2011); ЖДУ ім. І. Я. Франка (2014).

Основні друковані праці:

Савенко Оксана Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент кафедри.

Інформація: автор понад 30 публікацій з давньої української літератури у фахових виданнях України та Польщі, серед яких монографії «Чудеса в літературі Київської Русі» (2010), «Григорій Сковорода: випробування часом» (у співавторстві) (2016), є упорядником хрестоматії з української літератури XI–XVIII ст. (2011), словника-довідника «Давня українська література» (2015), співавтором навчального посібника для студентів-філологів «Українська література ХІ–XVIII ст.» (2010), співавтором монографії «Християнська символіка в українській середньовічній літературі» (2018). Опублікувала навчальний посібник «Український фольклор» (2017).

Народилася 1984 року у Житомирі. Навчалася у Житомирській гімназії № 23. У 2007 році закінчила Житомирський університет імені Івана Франка, одержавши кваліфікацію магістра за спеціальністю «Українська мова і література». У 2007–2010 була аспірантом кафедри українського літературознавства та компаративістики. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Художні функції чуда в літературних пам’ятках Київської Русі». З 2010 року працює на кафедрі українського літературознавства та компаративістики.

Наукові інтереси: давня українська література, український фольклор, міфологія.

Навчальні предмети, які викладає: український фольклор, українська література 18 ст., українська міфологія. Керує написанням курсових та дипломних робіт. Під її керівництвом працює студентський науковий літературознавчий гурток: «„Зерцало від писання“ (Український фольклор і художня література)».

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (20 жовтня 2016 р.).

Основні друковані праці:

Франчук Марина Валеріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук.

Інформація: автор більше, ніж 45 наукових публікацій, кількох навчально-методичних посібників, пише прозу, майстер народного декоративно-прикладного мистецтва, займається благодійністю.

У 1995 році закінчила філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту ім. Івана Франка, а у 1999 році аспірантуру при кафедрі зарубіжної літератури Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Я. Франка. Кандидат філологічних наук з 2000 року. Тема дисертації «Національно-специфічні засади обробки традиційних сюжетів (на матеріалі творчості Лесі Українки)».

Керує написанням курсових робіт. Під її керівництвом працює науковий літературознавчий гурток студентів: «Літературний клуб «Без назви».

Наукові інтереси: історія української літератури ХІХ ст., творчість Т. Шевченка, Лесі Українки, теорія літератури, компаративістика.

Навчальні предмети, які викладає: Актуальні проблеми сучасного шевченкознавства, Українська література ХІХ ст, Українська література ХХ ст.

Основні друковані праці:

Лотоцька Світлана Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант.

Інформація: 1984 року — закінчила з відзнакою філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка, ще студенткою була депутатом районної ради народних депутатів Корольовського р-ну м. Житомира.

1984-1985 рр. працювала вчителем української мови та літератури у середній ЗОШ № 22 м. Житомира.

З 1985 року до сьогодні — старший лаборант кафедри українського літературознавства та компаративістики, багато років за сумісництвом була асистентом кафедри.

Брала участь у більше 10 наукових конференціях різних рівнів.

Навчальні предмети, які викладала: давня українська література; українська література ХVІІІ ст.; українська література ХІХ ст. (для спец. «Видавнича справа та редагування»); українська література кінця ХІХ — поч. ХХ століття; українська література ХХ ст.; історія книги; практикум з української мови; сучасна українська літературна мова; здійснювала керівництво курсовими роботами.

Нагороди: 1978 — Нагрудний знак «Переможець соціалістичного змагання» (з-д «Електровимірювач»); грамоти за навчальні показники та активну участь у громадському і культурному житті у місцях навчання та роботи (Рівненський державний педагогічний інститут, Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка); 2009, 2019 рр. — Грамоти Житомирського державного університету ім. Івана Франка.

Основні друковані праці: