Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри української та зарубіжної літератур
Юрчук Олена Олександрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор та завідувач кафедри української та зарубіжної літератур, доктор філологічних наук, доцент.

Інформація: авторка понад 60 наукових праць, двох монографій, співавторка двох колективних монографій, збірок прози «Бігти по небу» (1999) та «Заблокована романтика» (2004).

У 2003 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію, 2012 році отримала атестат доцента. Докторська дисертація «Особливості формування та стратегії репрезентації антиколоніального та постколоніального художніх дискурсів в українській літературі» була успішно захищена 28 грудня 2015 р. у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Неодноразовий переможець конкурсу «Науковець року» Житомирського державного університету імені Івана Франка 2012 рік (протокол № 9 від 26 квітня 2013 року), 2014 рік (протокол № 9 від 24 квітня 2015 року), 2019 рік (протокол № 184-АГ від 31 травня 2019 року), 2020 р. (наказ № 154 — АГ від 30.10.2020 р.).

Відповідальний редактор Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки, входить до редакційної колегії історико-літературного збірника з регіональних проблем «Волинь-Житомирщина», з 2011 року є членом журі конкурсу учнівських наукових робіт МАН України (відділення літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство). Працювала у складі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «Української мови, літератури з методиками їх викладання» (2015–2016 рр.).

Юрчук Олена багато років поспіль була керівником студентського наукового гуртка з сучасної літератури, керує написанням курсових та дипломних робіт. Наукові проєкти студентів неодноразово відзначені стипендією імені О. Ольжича. У 2017–18 році вона підготувала студентів, які здобули ІІ місце (Петровська Анна) та ІІІ місце (Катерина Цимбалюк), до участі в VIII Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. У 2018 році під її керівництвом студентка 4 курсу Гурін Анастасія виборола ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Українська мова, література з методиками їх викладання» (м. Умань), а у 2019 році студент 4 курсу Мельник Андрій став стипедіатом Стипендійної програми «Завтра.UA». Під кваліфікованим керівництвом Олени Юрчук студентами Навчально-наукового інституту філології та журналістики було опубліковано 31 наукову статтю.

Відзначена подякою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2017 р.) за підготовку студентки-переможниці ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

Юрчук О. О. була членом експертної ради МОН з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, є експертом МОН для здійснення експертизи проектів підручників (протокол № 2 від 18 січня 2019 р.). З 2020 року експерт для проведення акредитацій освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Наукові інтереси: постколоніальні студії, сучасний літературний процес.

Монографії: «Сучасна стратегія бароко. Модифіковані риси бароко в українській літературі кінця ХХ століття» (Житомир, 2008 р.); «У тіні імперії: Українська література у світлі постколоніальної теорії» (Київ, 2013 р.); колективна монографія «Kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie interdyscyplinarnej» (Польща, Варшава, 2020 р.); колективна монографія «Густативно-сапористичні модуси української та світової культур» (Одеса, 2020 р.).

Міжнародна діяльність: участь у понад 15-ти Міжнародних наукових конференціях, дві з яких відбулися у Чехії та Польщі: «VІІ Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи» (Чехія, 2014 р.); «Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań» (Польща, Варшава, 2012 р.); «Perspektywy rozwoju nauki» (Польща, Гданськ, 2012 р.); «Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe» (Польща, Краків, 2013 р.); «Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia» (Польща, Варшава, 2019 р), колективна монографія «Kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie interdyscyplinarnej» (2020 р.).

Опубліковано 5 наукових статей у зарубіжних фахових виданнях: «Вестник Минского государственного лингвистического университета. Серия Филология» (Мінськ), «Fenomen pogranicz kulturowych : współczesne tendencje. Zbiór prac naukowych» (Piła), «Science and education a new dimension. Philology» (Budapest), «Slavia Occidentalis. Litteraria» (Poznań), «Ucrainica VI. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury» (Olomouc).

Інформація про стажування: згідно з Наказом ЖДУ імені Івана Франка від 26.04.2019 року № 78 в період з 02.05.2019 року по 03.06.2019 року пройшла стажування на кафедрі української літератури та журналістики Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя (м. Ніжин). Посвідчення про підвищення кваліфікації (стажування) № 18/18-19 від 04.06.2019 року. Тема стажування: «Історія української літератури ХІХ ст.».

Навчальні предмети, які викладає: «Історія української літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст.», «Сучасний літературний процес», «Сучасна українська література», «Історія літератури українського зарубіжжя».

Нагороди: Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (14 травня 2008 р.); Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2012 р.); Грамота Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (16 травня 2013 р.); Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (жовтень 2014 р.); Почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (травень 2016 р.); Нагрудний знак «Слава Житомирського державного університету ім. Івана Франка» (22 травня 2017 р., № 230-к), Подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.), Почесна грамота НЦ «МАНУ» (12 вересня 2019 р., наказ № 167), Подяка НЦ «МАНУ» (10 січня 2020 р., наказ № 03), Грамота Міністерства освіти і науки України (2020 р.).

Основні друковані праці:

Єршов Володимир Олегович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доктор філологічних наук, професор.

Інформація: лауреат Всеукраїнської Огієнківської премії. Zasłużony dla kultury Polskiej (Заслужений діяч польської культури). Почесний громадянин м. Коростишів Житомирської області. Занесений до «Книги Пошани міста Коростишева». Відмінник освіти України. Почесний краєзнавець України. Нагороджений нагрудним знаком м. Житомира «За заслуги» ІІІ ступеня. Кращий науковець ЖДУ ім. І. Франка 2010, 2011, 2012, 2014 років. У 1980 р. закінчив російське відділення філологічного факультету ЖДПІ ім. І. Франка. У 2003–2006 рр. — проректор з соціально-економічної роботи ЖДУ ім. І. Франка. Докторська дисертація «Польська мемуаристична література Правобережної України доби романтизму: еволюція, проблематика, поетика».

Проходив стажування у 1995 р. — на кафедрі історії польської літератури Жешувської вищої педагогічної школи (WSP, Rzeszόw), у 2008, 2009, 2010 та 2011 рр. — на кафедрі літератури романтизму відділу полоністики Інституту польської літератури Варшавського університету (UW, Warszawa).

Керує аспірантурою «Література слов’янських народів» (10.01.03), кафедральними науковим центром «Універсум волинського тексту» та темою «Онтологія літературного твору: теоретико-методологічний та історичний аспект».

Член Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині (Житомир), Національної спілки краєзнавців України (Київ), Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (Warszawa), Światowej Rady Badań nad Polonią (Warszawa), громадської ради Житомирської державної обласної адміністрації.

Член Спеціалізованої вченої ради Д. 26.001.39 із захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук спеціальність 10.01.03 «Література слов’янських народів» при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Головний редактор наукових журналів: «Волинь-Житомирщина» фаховий історико-філологічний збірник з регіональних проблем (Житомир). ISSN: 2220–7996.

Член ради польської наукової серії «Colloquia Orientalia Bialostocensia» (Бялисток, Польща). Член редколегії наукових часописів, збірників, серії: «Київські полоністичні студії» науковий збірник КНУ ім. Т. Шевченка (Київ); «Велика Волинь». Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. науковий збірник Житомирського обласного товариства Національної спілки краєзнавців України (Житомир).

Професор В. О. Єршов автор понад трьохсот різножанрових наукових публікацій.

Наукові інтереси: теорія літератури та історія зарубіжної літератури, польськомовна література Правобережної України доби романтизму, універсум волинського тексту, творчість Г. Олізара (1798–1865), проблеми компаративістики, генології, мемуаристики зокрема, а також теорія та історія регіонального літературознавства та краєзнавства, поступ літературознавчої думки на Волині та історія ЖДУ ім. І. Франка, історія Коростишева.

Навчальні предмети, які викладає: «Зарубіжна література І половини ХІХ століття», «Російська література І половини ХІХ століття», «Теорія літератури», «Актуальні проблеми історії зарубіжної літератури», «Літературне краєзнавство», ін.

Основні друковані праці:

Горбань Анфіса Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук, доцент.

Інформація: авторка монографії, близько 30 наукових та методичних публікацій у фахових та інших виданнях.

Закінчила з відзнакою Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Українська мова і література», згодом — аспірантуру на кафедрі української літератури ЖДУ імені Івана Франка. В Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Мала проза В. Винниченка у світлі авторської суб’єктивності» зі спец. 10.01.01 «Українська література».

Опонувала на захисті кандидатських дисертацій із винниченкознавства.

Опублікувала кілька методичних рекомендацій із предметів, які викладає. З 2007 р. була відповідальним секретарем кафедрального наукового видання «Житомирські літературознавчі студії».

Керує науковою роботою студентів. Під її керівництвом працює науковий літературознавчий гурток студентів: «Теорія оповіді».

Монографія: «„Почування, які викликають речі“. Мала проза В. Винниченка у світлі авторської суб’єктивності» (2010).

Інформація про стажування: згідно з Наказом ЖДУ імені Івана Франка від 25.10.2017 року № 579-к в період з 27.10.2017 року по 27.11.2017 року пройшла стажування на кафедрі української літератури Рівненського державного гуманітарного університету (м. Рівне). Сертифікат ПК 25736989/000163-17 від 28.11.2017 року. Тема стажування: «Українська література ХХ ст.: жанрово-стильові особливості, методологія аналізу та інтерпретації».

Наукові інтереси: іронічний наратив, історичні алюзії, методологія сучасного літературознавства.

Навчальні предмети, які викладає: «Історія української літератури (Література першої половини ХХ ст.)», «Наративні моделі в українській літературі», «Основи наукових досліджень», «Новітня українська література», «Теорія літератури».

Основні друковані праці:

Савенко Оксана Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент кафедри.

Інформація: авторка понад 30 публікацій з давньої української літератури у фахових виданнях України та Польщі, є упорядником хрестоматії з української літератури XI–XVIII ст. (2011 р.), словника-довідника «Давня українська література» (2015 р.), співавтором навчального посібника для студентів-філологів «Українська література ХІ—XVIII ст.» (2010 р.). Опублікувала навчальний посібник «Український фольклор» (2017 р.) та монографію «Трансформації різдвяного та великоднього сюжетів в українській літературі XI–XVIII ст.» (2019 р.).

Народилася 1984 року у Житомирі. Навчалася у Житомирській гімназії № 23. У 2007 році закінчила Житомирський університет імені Івана Франка, одержавши кваліфікацію магістра за спеціальністю «Українська мова і література». У 2007–2010 була аспірантом кафедри українського літературознавства та компаративістики. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Художні функції чуда в літературних пам’ятках Київської Русі». З 2010 року працює на кафедрі українського літературознавства та компаративістики.

Інформація про стажування: згідно з Наказом ЖДУ імені Івана Франка від 21.10.2020 року № 443-к/49 в період з 02.11.2020 року по 11.12.2020 року пройшла стажування в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка (м. Київ). Довідка № 222 від 11.12.2020 року. Тема стажування: «Актуальні питання вивчення давньої української літератури; сучасні тенденції в організації науково-дослідної роботи у галузі історії української літератури».

Наукові інтереси: давня українська література, український фольклор, міфологія.

Монографії: «Чудеса в літературі Київської Русі» (2010 р.), «Григорій Сковорода: випробування часом» (у співавторстві) (2016 р.), «Християнська символіка в українській середньовічній літературі» (у співавторстві) (2018 р.) «Трансформації різдвяного та великоднього сюжетів в українській літературі XI–XVIII ст.» (2019 р.).

Навчальні предмети, які викладає: «Фольклор», «Давня українська література», «Українська література 18 ст.», «Українська література в гендерній перспективі». Під її керівництвом працює студентський науковий літературознавчий гурток: «„Зерцало від писання“ (Український фольклор і художня література)».

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (20 жовтня 2016 р.).

Основні друковані праці:

Франчук Марина Валеріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат філологічних наук, доцент.

Інформація: автор більше, ніж 50 наукових публікацій, кількох навчально-методичних посібників, пише прозу, майстер народного декоративно-прикладного мистецтва, займається благодійністю.

У 1995 році закінчила філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту ім. Івана Франка, а у 1999 році аспірантуру при кафедрі зарубіжної літератури Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Я. Франка. Кандидат філологічних наук з 2000 року. Тема дисертації «Національно-специфічні засади обробки традиційних сюжетів (на матеріалі творчості Лесі Українки)».

Керує науковою роботою студентів. Під її керівництвом працює науковий літературознавчий гурток студентів: «Літературний клуб «Без назви».

Інформація про стажування: згідно з Наказом ЖДУ імені Івана Франка від 15.05.2017 року № 218-к в період з 26.05.2017 року по 25.06.2017 року пройшла стажування на кафедрі української літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця). Сертифікат НВ № 02125094/020-17БО від 27.06.2017 року. Тема стажування: «Нові тенденції і методи викладання філологічних дисциплін».

Наукові інтереси: історія української літератури ХІХ ст., творчість Т. Шевченка, Лесі Українки, теорія літератури, компаративістика.

Навчальні предмети, які викладає: «Актуальні проблеми сучасного шевченкознавства та франкознавства», «Українська література ХІХ ст.», «Історія української драми і театру», «Українська література і кінематограф», «Вступ до літературознавства», «Практична поетика».

Основні друковані праці:

Башманівська Любов Андріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Інформація: народилася 16.11.1968 року в селі Будичани Чуднівського району Житомирської області. У 1976 році закінчила Будичанську середню школу із золотою медаллю.

У 1991 році з відзнакою закінчила Житомирський педагогічний інститут імені Івана Франка, здобувши кваліфікацію «Учитель української мови та літератури».

З 1991 до 2002 рр. працювала на посаді вчителя української мови і літератури ЗОШ № 21 м. Житомира. З 2002 року — викладач Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка.

У 2004 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки АПН України (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію «Формування художніх смаків учнів основної школи у процесі вивчення літератури рідного краю» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (наук. керівник — канд. пед. наук, проф. С. Пультер). З 2007 року — доцент кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства ННІ філології та журналістики.

Наукові інтереси: сучасні педагогічні технології у викладанні мови і літератури, література рідного краю, виразність професійного мовлення вчителів-словесників та журналістів, актуальні питання мови сучасних ЗМІ.

Навчальні предмети, які викладає: «Методика навчання української літератури», «Виразне читання», «Дикція та емісія голосу. Виразність професійного мовлення журналіста», «Стилістика ЗМІ», «Актуальні питання мови медіатекстів».

Нагороди: Грамота Управління освіти і науки облдержадміністрації (2012 р.); Диплом щорічного обласного конкурсу «Краща книга року» за перемогу в номінації «З глибини знань» за видання «Практикум з методики викладання української літератури» (2013 р.); подяка голови Житомирської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у науково-дослідну діяльність та з нагоди Дня науки (травень, 2018)); Грамота Житомирського державного університету імені Івана франка за сумлінну багаторічну працю та у зв’язку з 50-річчям від дня народження (2018 р.).

Основні друковані праці:

Білявська Вікторія Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур.

Інформація: у 2010 р. закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова» та література і здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та мови (польської) і зарубіжної літератури (ОКР спеціаліст) та спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», отримавши ступінь магістра педагогічної освіти та кваліфікацію викладача української мови і літератури. У 2009 р. за виявлені глибокі та ґрунтовні знання українського літературного процесу отримала іменну стипендію імені Олега Ольжича.

У 2010–2012 рр. працювала вчителем польської мови у Коростишівській гуманітарній гімназії № 5 імені Т. Г. Шевченка. У березні 2012 р. розпочала свою роботу в Житомирському державному університеті імені Івана Франка на посаді старшого лаборанта кафедри теорії та історії світової літератури. У 2012–2015 рр. навчалася в аспірантурі кафедри теорії та історії світової літератури під науковим керівництвом д. ф. н, професора В. О. Єршова за спеціальністю «Література слов’янських народів» (10.01.03), паралельно працюючи в університеті на посаді асистента кафедри теорії та історії світової літератури.

У 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Д 26.001.39) успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, тема: «Мемуаристика Єви Фелінської: проблематика, ейдологія, генологія». У 2018–2020 рр. працювала на посаді старшого викладача кафедри світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін. Від вересня 2020 р. і до сьогодні працює на посаді доцента кафедри української та зарубіжної літератури.

Член Тowarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (Warszawa).

Відповідальний секретар історико-філологічного фахового збірника з регіональних проблем «Волинь-Житомирщина» ISSN: 2220–7996; член редакційної колегії науково-публіцистичного журналу «Полілог» (Житомир). ISSN: 2311–1844.

Навчальні предмети, які викладає: Практичний курс польської мови, Теоретичний курс польської мови, Історія польської літератури, Історія зарубіжної літератури.

Нагороди: Подяка за активну міжнародну діяльність та з нагоди Дня науки, наказ № 256-к від 24.05.2016 р. Відзнака за кандидатську дисертацію на тему «Мемуаристика Єви Фелінської: проблематика, ейдологія, генологія» Х конкурсу наукових робіт, присвячений історії та сучасності Польщі, а також польсько-українським взаєминам імені Єжи Ґєдройця (2017 р.).

Основні друковані праці:

Лотоцька Світлана Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант.

Інформація: 1984 року — закінчила з відзнакою філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка, ще студенткою була депутатом районної ради народних депутатів Корольовського р-ну м. Житомира.

1984-1985 рр. працювала вчителем української мови та літератури у середній ЗОШ № 22 м. Житомира.

З 1985 року — старший лаборант кафедри української та зарубіжної літератур (тоді — української літератури), багато років за сумісництвом була асистентом кафедри, брала участь у багатьох наукових конференціях різних рівнів.

Навчальні предмети, які викладала: давня українська література; українська література ХVІІІ ст.; українська література ХІХ ст. (для спец. «Видавнича справа та редагування»); українська література кінця ХІХ — поч. ХХ століття; українська література ХХ ст.; історія книги; практикум з української мови; сучасна українська літературна мова; здійснювала керівництво курсовими роботами.

Нагороди: грамоти за навчальні показники та активну участь у громадському і культурному житті у місцях навчання та роботи (Рівненський державний педагогічний інститут, Житомирський державний педагогічний інститут ім. Івана Франка); 2009, 2019 рр. — Грамоти Житомирського державного університету ім. Івана Франка; 2019 р. — нагрудний знак «Заслужений працівник Житомирського державного університету імені Івана Франка»

Основні друковані праці: