Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Наукова робота кафедри українського літературознавства та компаративістики

Науково-дослідний проект «Історична поетика української літератури».

Стан проблеми: актуальність і необхідність наукового вивчення історичної поетики української літератури полягає в тому, що нині назріла потреба прочитання літературної класики на принципово нових методологічних засадах. Досі ця проблема вивчалася спорадично, епізодично, отож пропонується її розв’язання на сучасній науковій базі.

Ідея проекту: виявлення літературних архетипів, «першоформ» у літературі (теми, жанри, сюжети, мотиви, образи) та вивчення їх історичної еволюції в українській літературі впродовж її тисячолітнього розвитку.

Основні напрями дослідження:

 • еволюція художніх засобів та їх систем;
 • національна специфіка художніх засобів;
 • типологія художніх засобів;
 • психологія літературної творчості;
 • виникнення і розвиток традиційних мотивів, сюжетів, образів у літературі;
 • герменевтика художніх образів, реалізованих у конкретних літературних творах;
 • типологія художніх форм в українській літературі.

Мета й основні завдання проекту. Мета проекту — вивчення художності, естетичної природи української літератури в її діахронному вимірі. Завдання: а) з’ясувати специфіку художніх форм літератури в історичній динаміці; б) виявити й охарактеризувати взаємодію традицій і новаторства у розвитку літератури; в) оприявнити дослідницький матеріал у наукових публікаціях.

Етапи роботи:

 1. Вивчення сучасних наукових джерел вітчизняного та зарубіжного літературознавства, естетики, філософії, психології, релігієзнавства, культурології.
 2. Формування наукової концепції, систематизація матеріалу, підготовка статей, виступів до конференцій.
 3. Підготовка й публікація колективної монографії (кожні три роки).

Термін роботи над проектом: започатковано у 2007 р. У 2018 р. було вирішено продовжити роботу над цим проектом.

Результати виконання проекту оформляються в колективних та індивідуальних монографіях, під час виступів на наукових конференціях, у статтях (фахові збірники, журнали та інші видання), у дисертаційних дослідженнях.

Науковий проект,
рік заснування,
кількість докторів та кандидатів наук
Галузь науки та вид дослідження Перелік основних наукових досягнень
за 2007-2018 роки
Кількість публікацій
(у т.ч. у зарубіжних виданнях)
«Історична поетика української літератури»
2007 рік
3 доктори філол. наук,
3 кандидати філол. наук
Філологія.
Літературознавство
 • 24 монографій;
 • 22 тексти кандидатських та два тексти докторських дисертаційних досліджень;
 • 10 підручників;
 • 47 навчально-методичних посібників;
 • 27 методичних рекомендацій
234 фахових публікацій,
18 публікацій в зарубіжних виданнях

У 2018 р. викладачами кафедри було взято участь у 9 міжнародних конференціях, 5 всеукраїнських, близько десятка заходів обласного рівня.

Студентська наукова робота

При кафедрі українського літературознавства та компаративістики функціонує:

 • студентський науковий гурток «Літературний клуб «Без назви»;
 • студентський науковий гурток «Зерцало від писання (Український фольклор і художня література)»;
 • студентський науковий гурток «Теорія оповіді».

Робота літературної студії та студентського наукового гуртка, у яких беруть участь студенти І-V курсів, охоплює:

 • підготовку до участі в конкурсах (студентських наукових робіт, олімпіадах, літературних конкурсах та конкурсах виконавської майстерності);
 • знайомство з класикою світової та української літератури;
 • дискусії про сучасний літературний процес;
 • організацію та проведення круглих столів;
 • обговорення творчих здобутків студентів;
 • зустрічі з майстрами художнього слова й виконавцями авторської пісні;
 • літературні майстер-класи;
 • екскурсії в літературні музеї області та України та ін.