Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Наукова робота кафедри українського літературознавства та компаративістики

Науково-дослідний проект «Історична поетика української літератури».

Стан проблеми: актуальність і необхідність наукового вивчення історичної поетики української літератури полягає в тому, що нині назріла потреба прочитання літературної класики на принципово нових методологічних засадах. Досі ця проблема вивчалася спорадично, епізодично, отож пропонується її розв’язання на сучасній науковій базі.

Ідея проекту: виявлення літературних архетипів, «першоформ» у літературі (теми, жанри, сюжети, мотиви, образи) та вивчення їх історичної еволюції в українській літературі впродовж її тисячолітнього розвитку.

Основні напрями дослідження:

 • еволюція художніх засобів та їх систем;
 • національна специфіка художніх засобів;
 • типологія художніх засобів;
 • психологія літературної творчості;
 • виникнення і розвиток традиційних мотивів, сюжетів, образів у літературі;
 • герменевтика художніх образів, реалізованих у конкретних літературних творах;
 • типологія художніх форм в українській літературі.

Мета й основні завдання проекту. Мета проекту — вивчення художності, естетичної природи української літератури в її діахронному вимірі. Завдання: а) з’ясувати специфіку художніх форм літератури в історичній динаміці; б) виявити й охарактеризувати взаємодію традицій і новаторства у розвитку літератури; в) оприявнити дослідницький матеріал у наукових публікаціях.

Етапи роботи:

 1. Вивчення сучасних наукових джерел вітчизняного та зарубіжного літературознавства, естетики, філософії, психології, релігієзнавства, культурології.
 2. Формування наукової концепції, систематизація матеріалу, підготовка статей, виступів до конференцій.
 3. Підготовка й публікація колективної монографії (кожні три роки).

Термін роботи над проектом: 2007-2016 рр.

Результати виконання проекту оформляються в колективних та індивідуальних монографіях, під час виступів на наукових конференціях, у статтях (фахові збірники, журнали та інші видання), у дисертаційних дослідженнях.

Науковий проект,
рік заснування,
кількість докторів та кандидатів наук
Галузь науки та вид дослідження Перелік основних наукових досягнень
за 2007-2016 роки
Кількість публікацій
(у т.ч. у зарубіжних виданнях)
«Історична поетика української літератури»
2007 рік
3 доктори філол. наук,
3 кандидати філол. наук
Філологія.
Літературознавство
 • 17 монографій;
 • 19 текстів кандидатських та два тексти докторських дисертаційних досліджень;
 • 9 підручників;
 • 45 навчально-методичних посібників;
 • 23 методичні рекомендації
217 фахових публікацій,
14 публікацій в зарубіжних виданнях

У 2015 р. викладачами кафедри було взято участь у 9 міжнародних конференціях, 3 всеукраїнських, близько десятка заходів обласного рівня.

Студентська наукова робота

При кафедрі українського літературознавства та компаративістики функціонує:

 • студентський науковий гурток «Літературний клуб «Без назви»;
 • «Літературна студія».

Робота літературної студії та студентського наукового гуртка, у яких беруть участь студенти І-V курсів, охоплює:

 • підготовку до участі в конкурсах (студентських наукових робіт, олімпіадах, літературних конкурсах та конкурсах виконавської майстерності);
 • знайомство з класикою світової та української літератури;
 • дискусії про сучасний літературний процес;
 • організацію та проведення круглих столів;
 • обговорення творчих здобутків студентів;
 • зустрічі з майстрами художнього слова й виконавцями авторської пісні;
 • літературні майстер-класи;
 • екскурсії в літературні музеї області та України та ін.

Графік роботи наукових гуртків

Назва Науковий керівник Графік роботи
День тижня Час роботи Аудиторія
«Без назви» доц. Франчук М. В. Четвер (раз на місяць) 18:50 — 20:10 302, корпус № 4
«Літературна студія» асистент Білобровець В. В. Четвер (раз на місяць) 18:50 — 20:10 302, корпус № 4

У роботі літературної студії та студентського наукового гуртка за останній рік розглядалися питання сучасних ідейно-естетичних тенденцій в українській та світовій літературі. Студійці побували на зустрічах із відомими українськими письменниками, зокрема, з Ігорем Жуком та Ірен Роздобудько (29.04.2015 р., «Кавоманія»); взяли участь

 • у презентації збірок та творчих вечорах житомирських авторів — В. Савченка (09.07.2015 р., ЖОУНБ ім. Ольжича), В. Бендерської (22.09.2015 р., Обласна дитяча бібліотека), К. Кулікова (16.10.2015, літературний музей), Г. Цимбалюка (13.11.2015, ЖОУНБ ім. Ольжича),
 • у літературному вечорі до Дня народження Л. Костенко (19.03.2015 р., «Кавоманія»),
 • вечорі гумористичної поезії (1.04.2015, літературний музей),
 • літературно-мистецькому проекті «Слово і музика» за участю О. Ходаковського, Н. Щерби, В. Білобровця (3 етапи: 17.09, 24.09, 1.10.2015, ЖОУНБ ім. Ольжича),
 • в обласному конкурсі аматорів поезії «Апостроф» (М. Розбіцька, К. Ципоренко, 30.04.2015, міський Палац культури).