Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Наукова робота кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання

Науково-дослідний проект «Історична поетика української літератури».

Стан проблеми: актуальність і необхідність наукового вивчення історичної поетики української літератури полягає в тому, що нині назріла потреба прочитання літературної класики на принципово нових методологічних засадах. Досі ця проблема вивчалася спорадично, епізодично, отож пропонується її розв’язання на сучасній науковій базі.

Ідея проекту: виявлення літературних архетипів, «першоформ» у літературі (теми, жанри, сюжети, мотиви, образи) та вивчення їх історичної еволюції в українській літературі впродовж її тисячолітнього розвитку.

Основні напрями дослідження:

 • еволюція художніх засобів та їх систем;
 • національна специфіка художніх засобів;
 • типологія художніх засобів;
 • психологія літературної творчості;
 • виникнення і розвиток традиційних мотивів, сюжетів, образів у літературі;
 • герменевтика художніх образів, реалізованих у конкретних літературних творах;
 • типологія художніх форм в українській літературі.

Мета й основні завдання проекту. Мета проекту — вивчення художності, естетичної природи української літератури в її діахронному вимірі. Завдання: а) з’ясувати специфіку художніх форм літератури в історичній динаміці; б) виявити й охарактеризувати взаємодію традицій і новаторства у розвитку літератури; в) оприявнити дослідницький матеріал у наукових публікаціях.

Етапи роботи:

 1. Вивчення сучасних наукових джерел вітчизняного та зарубіжного літературознавства, естетики, філософії, психології, релігієзнавства, культурології.
 2. Формування наукової концепції, систематизація матеріалу, підготовка статей, виступів до конференцій.
 3. Підготовка й публікація колективної монографії (кожні три роки).

Термін роботи над проектом: започатковано у 2007 р. У 2018 р. було вирішено продовжити роботу над цим проектом.

Результати виконання проекту оформляються в колективних та індивідуальних монографіях, під час виступів на наукових конференціях, у статтях (фахові збірники, журнали та інші видання), у дисертаційних дослідженнях.

Науковий проект,
рік заснування,
кількість докторів та кандидатів наук
Галузь науки та вид дослідження Перелік основних наукових досягнень
за 2007-2021 роки
Кількість публікацій
(у т.ч. у зарубіжних виданнях)
«Історична поетика української літератури»
2007 рік
1 доктор філол. наук,
6 кандидатів філол. наук
Філологія.
Літературознавство
 • 25 монографій;
 • 22 тексти кандидатських та 2 тексти докторських дисертаційних досліджень;
 • 10 підручників;
 • 22 навчально-методичних посібники;
 • 27 методичних рекомендацій
241 фахова публікація,
24 публікації в зарубіжних виданнях

У 2020 р. викладачами кафедри було взято участь у 6 міжнародних конференціях, 5 всеукраїнських, близько десятка заходів обласного рівня.

При кафедрі української та зарубіжної літератур з 2021 р. функціонують: 2 проблемні групи:

 • «Клуб молодого словесника: методика навчання зарубіжної літератури»;
 • «Актуальні проблеми історії польської літератури».

Зробили річну перерву у своїй роботі (з перспективою відновлення у 2021-2022 навч. році).

 • студентський науковий гурток «Літературний клуб «Без назви»;
 • студентський науковий гурток «Зерцало від писання (Український фольклор і художня література)»;
 • студентський науковий гурток «Теорія оповіді».

Робота проблемних груп та студентських наукових гуртків, у яких беруть участь студенти І-V курсів, охоплює:

 • підготовку до участі в конкурсах (студентських наукових робіт, олімпіадах, літературних конкурсах та конкурсах виконавської майстерності);
 • знайомство з класикою світової та української літератури;
 • дискусії про сучасний літературний процес;
 • організацію та проведення круглих столів;
 • обговорення творчих здобутків студентів;
 • зустрічі з майстрами художнього слова й виконавцями авторської пісні;
 • літературні майстер-класи;
 • екскурсії в літературні музеї області та України та ін.

Публікації студентів по кафедрі у 2021 р.

 • Осаволюк Є. В. Психологічний роман «Фелікс Австрія» Софії Андрухович versus мелодрама «Віддана». Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наук. праць / редкол. М. А. Козловець, Л. В. Горохова, В. М. Слюсар, О. В. Чаплінська [та ін.]. (http://eprints.zu.edu.ua/32586/1/zbirnyk.pdf);
 • Суховєєва В. В. Психологічний аспект ув’язнення у романі Ірини Агапєєвої «Троянди за ключкою». Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наук. праць / редкол. М. А. Козловець, Л. В. Горохова, В. М. Слюсар, О. В. Чаплінська [та ін.]. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2021. С. 187-189 (http://eprints.zu.edu.ua/32586/1/zbirnyk.pdf);
 • Тітор Д.Ю. Їжа як критерій національної та соціальної ідентичностіу романах Юрія Андруховича. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наук. праць / редкол. М. А. Козловець, Л. В. Горохова, В. М. Слюсар, О. В. Чаплінська [та ін.]. Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2021. С. 190-192. (http://eprints.zu.edu.ua/32586/1/zbirnyk.pdf).
 • Вельмик В., Франчук М. (2021). «Казка про маленького Йвася, Змію, дочку її Олесю та задніх гусенят» Осипа Бодянського як синтез фольклорної й літературної традицій. Збірник наукових праць SCIENTIA. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/8977.
 • Вельмик В. Естетика готики в оповіданні Ореста Сомова «Недобре око». Пріоритетні напрямки та вектори розвитку світової науки: матеріали I Міжнародної студентської наукової конференції (Т. 3), м. Дрогобич, 19 листопада, 2021 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». — Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2021. С. 28-30. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/issue/view/inter-19.11.2021/654 Опубліковано в науково-публіцистичному збірнику «Полілог», № 9, 2021 (рекомендовано до друку кафедрою української та зарубіжної літератур і методик їх навчання 25 жовтня 2021 р., протокол № 4);
 • Макушінська Ю. Юзеф Ігнаци Крашевський: волинський період творчості. Полілог: науково-публіцистичний збірник / редкол. В. О. Єршов, В. С. Білявська, О. О. Юрчук, Т. Є. Недашківська, А. В. Усатий. Житомир, ЖДУ імені Івана Франка, 2021. С. 48-50.
 • Колганова В. Мотиви лірики Густава Олізара. Полілог: науково-публіцистичний збірник / редкол. В. О. Єршов, В. С. Білявська, О. О. Юрчук, Т. Є. Недашківська, А. В. Усатий. Житомир, ЖДУ імені Івана Франка, 2021. С. 43-47.
 • Голубівська І. Система ціннісної свідомості шляхетського народу за мотивами творів М. Чайковського «Осінній день і Зимова ніч. Спогади з Гальчиньця». Полілог: науково-публіцистичний збірник / редкол. В. О. Єршов, В. С. Білявська, О. О. Юрчук, Т. Є. Недашківська, А. В. Усатий. Житомир, ЖДУ імені Івана Франка, 2021. С. 33-37.
 • Бучинська Д. «Ґардеропа» жіночих та чоловічих образів у творах Івана Франка як ключ до характеристики. Полілог: науково-публіцистичний збірник / редкол. В. О. Єршов, В. С. Білявська, О. О. Юрчук, Т. Є. Недашківська, А. В. Усатий. Житомир, ЖДУ імені Івана Франка, 2021. С. 17-22.
 • Бондар А. Система образів і персонажів у комедії Кароля Гейнча «Сучасна молодь». Полілог: науково-публіцистичний збірник / редкол. В.О. Єршов, В.С.Білявська, О.О. Юрчук, Т. Є. Недашківська, А. В. Усатий. Житомир, ЖДУ імені Івана Франка, 2021. С. 8-12.
 • Будько І. Соціокультурний код одягу у повісті г. Квітки-Основ’яненка «Маруся». Полілог: науково-публіцистичний збірник / редкол. В.О. Єршов, В.С.Білявська, О.О. Юрчук, Т. Є. Недашківська, А. В. Усатий. Житомир, ЖДУ імені Івана Франка, 2021. С. 13-16.
 • Ваховська Ю. Фольклорні, авторські вкраплення у творі та інші жанрові особливості щоденника Александра Грози «Контрактова мозаїка». Полілог: науково-публіцистичний збірник / редкол. В.О. Єршов, В.С.Білявська, О. О. Юрчук, Т. Є. Недашківська, А. В. Усатий. Житомир, ЖДУ імені Івана Франка, 2021. С. 23-27.
 • Вельмик В. Казкотворчість Осипа Бодянського. Полілог: науково-публіцистичний збірник / редкол. В. О. Єршов, В. С. Білявська, О. О. Юрчук, Т. Є. Недашківська, А.В.Усатий. Житомир, ЖДУ імені Івана Франка, 2021. С. 28-32.
 • Громнацька Е. Провідні мотиви та проблематика повісті Ю. Крашевського «Історія Савки». Полілог: науково-публіцистичний збірник / редкол. В. О. Єршов, В. С. Білявська, О. О. Юрчук, Т. Є. Недашківська, А. В. Усатий. Житомир, ЖДУ імені Івана Франка, 2021. С. 38-42.
 • Малишко О. Особливості лірики Густава Олізара. Полілог: науково-публіцистичний збірник / редкол. В. О. Єршов, В. С. Білявська, О. О. Юрчук, Т. Є. Недашківська, А. В. Усатий. Житомир, ЖДУ імені Івана Франка, 2021. С. 51-53.
 • Мельник Д. Особливості нарації в оповіданні Едварда Мар’яна Галлі «Лекції з анатомії серця». Полілог: науково-публіцистичний збірник / редкол. В. О. Єршов, В. С. Білявська, О. О. Юрчук, Т. Є. Недашківська, А. В. Усатий. Житомир, ЖДУ імені Івана Франка, 2021. С. 54-57.
 • Шевчук І. Рeцeпцiя пoeтичнoї твopчocтi Сepгiя Жaдaнa у літературознавстві. Полілог: науково-публіцистичний збірник / редкол. В. О. Єршов, В. С. Білявська, О. О. Юрчук, Т. Є. Недашківська, А. В. Усатий. Житомир, ЖДУ імені Івана Франка, 2021. С. 64-67.