Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Дисципліни кафедри українського літературознавства та компаративістики
 • Актуальні проблеми історії української літератури (ХІ-ХІХ ст.)
 • Актуальні проблеми сучасного літературознавства
 • Вступ до літературознавства
 • Давня українська література і ХVІІІ ст.
 • Історія української літератури
 • Історія української літератури кінця ХІХ — поч. ХХ ст.
 • Історія української літератури. Давня українська література і ХVІІІ ст.
 • Методологія сучасного літературознавства
 • Напрямки сучасного шевченкознавства
 • Основи наратології
 • Основи наукових досліджень
 • Основи порівняльного літературознавства
 • Спецкурс з української літератури
 • Спецсемінар з української літератури
 • Стилі в українській літературі
 • Сучасна українська література
 • Сучасний літературний процес
 • Теоретичні аспекти літератури
 • Теорія літератури
 • Українська історична проза
 • Українська література І пол. ХІХ ст.
 • Українська література ІІ пол. ХІХ ст.
 • Українська література ХХ ст.
 • Фольклор