Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Дисципліни кафедри українського літературознавства та компаративістики
 • Актуальні проблеми історії української літератури
 • Актуальні проблеми сучасного шевченкознавства
 • Актуальні проблеми сучасного франкознавства
 • Актуальні проблеми теорії та методології української літератури
 • Українська міфологія
 • Фольклор
 • Літературна медієвістика
 • Вступ до літературознавства
 • Практична поетика
 • Порівняльне літературознавство
 • Компаративістика
 • Історія української літератури
 • Історія літератури українського зарубіжжя
 • Сучасний літературний процес
 • Новітня українська література
 • Українська історична проза
 • Теорія літератури
 • Жанрово-стильова парадигма сучасної української літератури
 • Українська літературна жанрологія
 • Психологіія літературної творчості
 • Основи наукових досліджень
 • Теорія і практика філологічних досліджень
 • Українська література і кінематограф
 • Українська література в гендерній перспективі