Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра української та зарубіжної літератур і методик їх навчання

Циклова комісія з гуманітарних предметів — так називався навчальний підрозділ історико-словесного факультету нашого навчального закладу (1919 рік), який офіційно тільки з 1 березня 1945 року став називатись кафедрою української літератури. У 2010 році, врахувавши розширений діапазон своїх навчально-наукових досліджень, кафедра змінила свою назву на кафедра українського літературознавства та компаративістики. У 2020 році до кафедри було приєднано освітню компоненту «Зарубіжна література», що спричинило зміну назви кафедри на кафедра української та зарубіжної літератур, а у 2021 (коли додалась ще й методика викладання) було прийнято рішення про створення нової кафедри, яка тепер називається кафедра української та зарубіжної літератур і методик їх навчання.

У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені: професори В. Я. Гнатюк (1920-1931), Євген Ненадкевич, Л. М. Венгеров (1953-1975), С. П. Пінчук (1965-1975), І. І. Стебун. Стартували з кафедри в науково-педагогічне життя доктор філологічних наук, професор П. В. Білоус, доктор філологічних наук, професор М. Б. Ткачук, кандидат філологічних наук, професор Л. С. Монастирецький, доктор філології Католицького університету ім. Яна Павла ІІ А. М. Савенець (м. Люблин) та ін.

Кафедра української та зарубіжної літературі методик їх навчання дала путівку у творче життя колишнім студентам, а згодом відомим письменникам: Борису Тену (М. Хомичевському) (1897-1983), який вступив до інституту в перші дні його створення (21.10.1919 р.) і був одразу зарахований на 2-й курс, В. Грабовському, М. Пасічнику, Б. Остапенку, І. Ліберді, В. Даниленку, В. Врублевському, В. Шинкаруку, Є. Концевичу, А. Савенцю та ін.

Доброю традицією кафедри стала організація зустрічей студентів з відомими письменниками, серед яких у свій час були М. Рильський, А. Малишко, В. Боков, О. Вишня, О. Гончар, М. Стельмах, В. Канівець, В. Кучер, Є. Гуцало, М. Клименко, А. Журавський, О. Мусієнко, І. Драч, Є. Дудар, Д. Павличко, В. Шевчук, Є. Пашковський, В. Медвідь, М. Матіос та ін. У 2005 році нашого земляка, письменника Валерія Шевчука було обрано почесним професором університету. З того часу зустрічі з ним стали регулярними.

В останні роки студенти мали можливість поспілкуватися з відомими літераторами В. Даниленком, братами Віталієм і Дмитром Капрановими, А. Кокотюхою, О. Ірванцем та ін.

Сьогодні кафедра української та зарубіжної літератур і методик їх навчання означила науковий напрямок своєї роботи як «Історична поетика української літератури». Результатом дослідження цієї проблеми є підготовка при аспірантурі кафедри (діє з 1999 р.) та докторантурі (з 2012 р.) 22 кандидатів філологічних наук. 2015 року двоє викладачів кафедри захистили докторські дисертації.

За останні роки кафедрою проведено низку конференцій: Всеукраїнська науково-практична конференція «Творчість М. Рильського в комунікативному просторі світової культури» (2015 р.), Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Іван Франко в сучасному інтелектуальному просторі» (2016 р.), Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Я камінь з божої пращі». О. Ольжич — поет, учений та його доба" (2017 р.), Всеукраїнська наукова конференція «Постать Бориса Тена в інтелектуальному дискурсі» (2019 р.).

Науковий та навчально-методичний потенціал кафедри було реалізовано в низці підручників, посібників, монографій. Серед праць особливе місце займають монографії П. В. Білоуса «Творчість В. Григоровича-Барського» (1985 р.), «Паломницький жанр в історії української літератури» (1997 р.), «Українська середньовічна література» (2015 р.), «Слово і канон. Студії з літературної медієвістики: монографія» (2017 р.); В. О. Єршова «Польська література Волині доби романтизму: генологія мемуаристики» (2008 р.), «Польська мемуаристична література Правобережної України доби романтизму» (2010 р.), «Волинські полоністичні студії» (2014 р.); Г. Д. Левченко «Зачарована казка життя Ольги Кобилянської» (2008 р.), «Міф проти історії. Семіосфера лірики Лесі Українки» (2013 р.); О. О. Юрчук «Сучасна стратегія бароко» (2008 р.), «У тіні імперії. Українська література у світлі постколоніальної теорії» (2012 р.), «Kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie interdyscyplinarnej» (у співавторстві, 2020 р.); А. Горбань «Почування, які викликають речі. Мала проза В. Винниченка у світлі авторської суб’єтивності» (2011 р.); О. Савенко «Чудеса в літературі Київської Русі» (2011 р.), «Трансформації різдвяного та великоднього сюжетів в українській літературі XI — XVIII ст.» (2019 р.).

За останні роки видано низку навчальних посібників і підручників: П. В. Білоус, О. П. Білоус «Українська література XI–XVIII ст. (2010 р.), П. В. Білоус «Вступ до літературознавства» (2011 р.), П. В. Білоус, Г. Д. Левченко «Вступ до літературознавства» (2012 р.), П.В. Білоус «Давня українська література. Словник-довідник» (2015 р.); Г. Д. Левченко «Основи порівняльного літературознавства» (2013 р.); А. В. Горбань «Практичне завдання з літератури на державному екзамені. Методичні рекомендації для студентів-філологів IV курсу», (2018 р.), А. В. Горбань «Основи наукових досліджень : методичні рекомендації для студентів-філологів» (2018 р.), А. В. Горбань «Методичні рекомендації для студентів-філологів IV курсу» (2019 р.), А. В. Горбань «Теорія літератури. Навчальний посібник» (2020 р.); Франчук М. В. Історія української літератури І половини ХІХ століття: навчальний посібник (2019 р.).

До наукової роботи кафедри активно залучаються студенти Навчально-наукового інституту філології та журналістики. Викладачі кафедри спільно зі студентами проводять наукові читання, студентські конференції, міждисциплінарні семінари; керують науковими гуртками. У 2019 році О. О. Юрчук спільно з кафедрами філософії та політології, української мови започатковано міждисциплінарні семінари. Результатом семінарів стали студентсько-викладацькі видання: «Пес як Інший» (2019 р.), «Їжа в культурному просторі» (2020 р.). У межах угоди з Варшавським університетом (Польща) проведено Міжнародну студентську конференцію «Kinematografia białoruska, rosyjska i ukraińska oczami młodych badaczy» (2020 р.).

Сьогодні кафедра української та зарубіжної літератур і методик їх навчання працює у такому складі: Юрчук О. О. — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри, Башманівська Л. А. — кандидат педагогічних наук, доцент; Білявська В. С. — кандидат філологічних наук, доцент; Горбань А. В. — кандидат філологічних наук, доцент; Савенко О. П. — кандидат філологічних наук, доцент; Усатий А. В. — кандидат педагогічних наук, доцент, Франчук М. В. — кандидат філологічних наук, доцент; Бондарчук О. М. — кандидат філологічних наук, ст. викладач (сумісник); Лотоцька С. В. — ст. лаборант.

Аспірантура й докторантура

З дня відкриття аспірантури (1999 р.), докторантури (з 2012 р.) на кафедрі українського літературознавства та компаративістики:

 • підготовлено й захищено — 22 кандидатських та 2 докторські дисертації;
 • продовжують навчання в аспірантурі — 4 аспіранти.

Тематика дисертаційних досліджень аспірантів тісно пов’язана з багаторічним науково-дослідним проєктом кафедри «Історична поетика української літератури». Публікації аспірантів та вже захищені дослідження є складовою частиною цього проєкту.

Інформація про співпрацю з регіональними та міжнародними партнерами

Назва партнера Напрями співпраці Результати співпраці
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (відділ давньої і класичної літератури) наукова діяльність
 • захисти кандидатських дисертацій;
 • читання лекцій;
 • участь у конференціях молодих вчених
Київський національний університет імені Тараса Шевченка наукова діяльність
 • захист дисертацій;
 • участь у конференціях
Фонд «Пінчук Арт Центр» наукова діяльність
 • читання публічних лекцій
Варшавський університет (Польща) наукова діяльність
 • участь у колективних монографіях, спільних конференціях
Житомирське обласне літературне товариство імені Юрка Гудзя науково-мистецький проект «Барикади на хресті»
 • проведення низки вечорів, конференцій, присвячених творчості Юрка Гудзя з публікацією виступів у журналі «Люблю+Слово (ФіLeo+LoґoS)»
Житомирське територіальне відділення МАН наукова діяльність, робота з обдарованою молоддю
 • викладачі кафедри є членами журі конкурсів наукових та творчих проєктів