Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Наукова робота кафедри світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін

Організація та проведення наукових конференції, семінарів, читань:

Конференції, організовані кафедрою:

 • Міжнародна наукова конференція «Універсум Юзефа Ігнація Крашевського», присвячена 200-річчю з дня народження Юзефа Ігнація Крашевського (1812-2012).
  Кафедра теорії та історії світової літератури Інституту філології та журналістики Житомирського державного університету ім. І. Франка. Кафедра полоністики Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Кафедра літератури романтизму факультету полоністики Інституту польської літератури Варшавського університету. Житомирська обласна спілка поляків України. Житомирська обласна організація Національної спілки краєзнавців України. 12-15 жовтня 2012 р. Житомир — Київ.

Конференції, у яких кафедра була співорганізатором:

 • Міжнародна наукова конференція «Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст».
  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Житомирський державний університет імені І. Франка. Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Ioanna Pawła II. 24–25 березня 2011 р. м. Луцьк.
 • Міжнародна наукова конференція «Польські, білоруські, російські та українські літературні зв’язки».
  Міністерство освіти та науки України. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Житомирський державний університет імені Івана Франка. Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Ioanna Pawła II. 26–27 березня 2013 р. м. Луцьк.
 • Міжнародна наукова конференція «Польська культура в контексті волинського тексту».
  Міністерство освіти і науки. Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. Житомирський державний університет ім. І. Франка. Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Ioanna Pawła II. 3–4 квітня 2014 р. м. Луцьк.
 • Міжнародна наукова конференція «Волинські Атени: трансформації між історією та сучасністю» з нагоди відзначення 250-річчя від дня народження Т. Чацького і 210-ліття заснування Тадеушем Чацьким і Гуго Коллонтаєм в м. Кременець Волинської гімназії.
  Міністерство освіти і науки України. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Житомирський державний університет імені Івана Франка. Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка. Вірмінсько-Мазусрський університет в Ольшьтині (Польша). Кременець 15–17 жовтня 2015 р.
 • Міжнародна інтердисциплинарна наукова конференція «Традиція — сучасність пограниччя: письменство, освіта, історія», присвячена 15-річчю заснуванню кафедри полоністики.
  Київський національний університет ім. Т. Шевченка кафедра полоністики Інституту філології. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка. Кафедра теорії та історії світової літератури Житомирського державного університету ім. І. Франка. Кафедра філологічних досліджень «Схід — Захід» Університету в Бялистоці. Київ — Умань, 21-24 вересня 2015 року.

Конференції, у яких члени кафедри брали участь:

 • Міжнародна інтердисциплінарна наукова конференція «„Польсько-український бюлетень“: європейська традиція діалогу культур» з нагоди 10-ліття заснування кафедри полоністики Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
  Кафедра полоністики інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка. Полонійна академія в Ченстохові. 22–24 вересня 2010 року. Київ — Ірпінь.
 • Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Józef Ignacy Kraszewski. 1812 — 2012. Pisarz — Myśliciel — Autorytet».
  Zakład badań interdyscyplinarnych i porównawczych. Widział Filologiczny w Uniwersytetu w Białymstoku. Narodowe centrum kultury w Warszawie. Muzeum Narodowe w Warszawie. Instytut badań Literackich PAN. Komitet nauk o literaturze PAN. Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Zarząd Głuwny. Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Warszawa — Białystok — Romanów. 14–16 listopada 2012 r.
 • Міжнародна науково-краєзнавча конференція «М. М. Миклухо-Маклай — вчений, мандрівник, гуманіст».
  Українське географічне товариство. Національна спілка краєзнавців. Житомирське науково-краєзнавче товариство дослідників Волині. 28–29 вересня 2011 р. м. Малин Житомирської області.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Світові війни ХХ століття та історична пам’ять».
  Міністерство освіти і науки України. Інститут політичних та соціальних досліджень імені Івана Кураса НАН України. Житомирський державний університет імені І. Франка. Центр юдаїки, кафедра історії України. 11–12 листопада 2011 р. м. Житомир.
 • Міжнародна наукова конференція «Зміни формули емансипації жінок від ХVІІІ до першої половини ХХ століття».
  Інститут літератури позитивізму та Молодої Польщі, кафедра філологічних досліджень «Схід-Захід» філологічного відділу Білостоцького університету. 26 вересня 2013 р.
 • Міжнародна наукова конференція «Інфернальний Сибір — міфи та обличчя реальності».
  Кафедра літератури Просвітництва та романтизму Інституту польської філології факультету гуманістичних наук Люблінського католицького університетом Яна Павла ІІ. 18-19 листопада 2013 р. у Казімежі-Дольним (Республіка Польща).
 • Международная научная конференция «Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии».
  Филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. 26–28 ноября 2013 г. Москва, Россия.
 • Mędzynarodowa konferencja naukowa «Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym».
  Zakład Komparatywistyki Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownia Literatury Okolicznjściowej i Użytkowej Instytutu Badań Literackich PAN / Koło Naukowe Romantyzmu Europejskiego Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. 21–23 października 2014 r. Warszawa.
 • Міжнародна наукова конференція «Польська література і культурно-літературне життя поляків від 1864 року на землях сучасної України».
  Організована факультетом гуманітарних наук Люблінського католицького університету Яна Павла ІІ під керівництвом професора, доктора габілітованого Мірослави Олдаковської-Куфльової. Грудень 2014 р.
 • Міжнародна наукова конференція «Інфернальний Сибір. Сибірські інтимні простори».
  Люблінський католицький університет у Казімєжі Дольно, 11-12 травня 2015 р.
 • Загальнопольська наукова конференція «Literatura na granicach», яка проходила у Ягеллонському університеті в Кракові (Польща) 4–6 квітня 2014 р.
 • Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Краєзнавство та музейна справа в Україні», присвячена 145-річчю заснування Житомирського обласного краєзнавчого музею. Національна спілка краєзнавців України. Житомирське науково-краєзнавче товариство дослідників «Волині». 27–29 жовтня 2010 р. Житомир.
 • Всеукраїнська наукова конференція «Екологічні проблеми річки Случ та інших водних плес Житомирської області. Туристсько-рекреаційні зони надслучанського краю». Обласна організація Національної спілки краєзнавців України. 27 січня 2011 р. м. Новоград-Волинський Житомирської області.
 • Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Слово твоє невмируще в віках», присвячена 140-й річниці від дня народження Лесі Українки. Національна спілка краєзнавців України. 25 лютого 2011 р.
 • Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Культурний простір Житомирщини-Волині ХІХ ст. — ХХ ст.». До 75-річчя утворення Житомирської області. Житомирська обласна організація Національної спілки краєзнавців України. 24 квітня 2012 р. м. Житомир.
 • Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Бібліотеки у збереженні культурної спадщини», присвяченої 75-й річниці Обласної бібліотеки для дітей Житомирської обласної ради. Національна спілка краєзнавців України. 26 вересня 2013 р., м. Житомир.
 • Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Творчість Валерія Шевчука в гуманістичних вимірах сучасності». Житомирський державний університет ім. І. Франка. Львівський національний університет імені І. Франка. Національний університет «Києво-Могилянська академія». 30 жовтня 2014. Житомир.
 • Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Постаті землі Житомирської», до 120-річчя від дня народження видатного класика літератури ХХ ст., перекладача, публіциста, Максима Тадейовича Рильського. Національна спілка краєзнавців України. Житомирська обласна організація НАКУ. Житомир, 22-23 травня 2015 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми літературознавчої термінології». Кафедра теорії літератури та славістики у Рівненському державному гуманітарному університеті. 15–16 жовтня 2015 р., м. Рівне.
 • Регіональна науково-практична конференція «Навчальні заклади нового типу Житомирщини: від історії до сучасності», присвячена 100-річчю заснування гімназії в місті Новоград-Волинську. Національна спілка краєзнавців України. Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Житомирський державний університет ім. І. Франка. Управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради. 14 червня 2012 р. м. Новоград-Волинський Житомирської області.
 • Регіональна науково-практична конференція «Активність польської громади — громадянська активність», присвячена 25-річчу Житомирської обласної Спілки поляків України. Житомирська обласна Спілка поляків України. 9–12 жовтня 2014 р. Житомир.
 • Регіональна науково-практична конференція «Виникнення організованого навчання дітей з порушеннями слуху в Україні». Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації. 27 травня 2015, Романів Житомирської області.

Науково-дослідні центри

«Універсум Волинського тексту» — науковий центр, керівник доктор філологічних наук, професор В. О. Єршов, затверджений рішенням кафедри протокол № 4 від 11 листопада 2013 року.

«Філологічний полілог» щорічна студентська наукова конференція

 • «Філологічний полілог — ’15»

  Щорічна студентська наукова конференція відбулась 21 квітня 2015 року з проблем теорії та історії світової літератури, у якої взяли участь студенти IV-VI курсів російської філології. Головним організатором та модератором стала асист. В. С. Білявська та ст. лаборант О. М. Бондарчук. Під час секційного засідання було заслухано й обговорено 14 доповідей, проблеми яких охоплюють широке коло й розмаїття наукових інтересів магістрантів: Н. Кулеши, О. Науменко, А. Пецик, М. Савенко, О. Сандалюк; спеціалістів: Р. Венгловської, А. Гриневич, С. Грицик, С. Ніколайчук; бакалаврів: М. Бортник, Г. Кірішун, О. Рябушей, М. Суй, Л. Янчевської.

 • «Філологічний полілог — ’14»

  Щорічна студентська наукова конференція відбулась 23 квітня 2014 р. з теоретичних та історико-літературних проблем, яку організувала та провела доц. Г. І. Соболевська, секретар конференції — ас. Ю. Л. Кацемба. В роботі конференції взяли участь: проректор із наукової роботи ЖДУ ім. І. Франка проф. Н. А. Сейко, заступник директора ННІ ФЖ з наукової роботи та міжнародної діяльності доц. В. М. Слюсар, куратор студентського наукового товариства НН ІФЖ доц. Н. М. Дяченко та голова СНТ М. Закапко. Під час роботи конференції було заслухано й обговорено 11 доповідей, тематика яких охоплює широке коло й розмаїття наукових інтересів студентів ЖДУ. В конференції приймали участь магістранти (І. Романуха, А. Семенюк), спеціалісти (А. Весельська, М. Водотієць, О. Науменко, А. Пецик, О. Сандалюк), бакалаври (С. Грицик, Н. Кулеша), а також студенти третього курсу НН ІФЖ (М. Деркач, А. Консевич).