Історія

Дільність ради 2010-2019 роки

Спеціалізована вчена рада 1-ої каденції

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 19.02.2010 р. № 99 на підставі постанови Президії Вищої атестаційної комісії України було створено спеціалізовану вчену раду з філософії К 14.053.02 в Житомирському державному університеті імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальностями:

 • 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії;
 • 09.00.11 — релігієзнавство.

Головою ради призначено доктора філософських наук, професора Герасимчука Андрія Андрійовича, заступником — доктора філософськи наук, професора Поліщук Олену Петрівну, вченим секретарем — кандидата філософських наук, доцента кафедри Ковтун Наталію Михайлівну.

Персональний склад спеціалізованої вченої:

 • Герасимчук Андрій Андрійович — доктор філософських наук, 09.00.11;
 • Поліщук Олена Петрівна — доктор філософських наук, 09.00.03;
 • Ковтун Наталія Михайлівна — кандидат філософських наук, 09.00.11;
 • Богачевська Ірина Вікторівна — доктор філософських наук, 09.00.11;
 • Глотов Борис Борисович — доктор філософських наук, 09.00.03;
 • Калашніков Володимир Гаврилович — кандидат філософських наук, 09.00.11;
 • Козловець Микола Адамович — доктор філософських наук, 09.00.03;
 • Мандрагеля Володимир Андрійович — доктор філософських наук, 09.00.03;
 • Саух Петро Юрійович — доктор філософських наук, 09.00.11;
 • Стадник Микола Миколайович — доктор філософських наук, 09.00.11;
 • Сухачов Станіслав Якимович — кандидат філософських наук, 09.00.03;
 • Шугаєва Людмила Михайлівна — доктор філософських наук, 09.00.11.

Термін повноважень ради з 10.02.2010 року до 10.02.2012 року.

Спеціалізована вчена рада 2-ої каденції

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 26.09.2012 р. № 1049 було створено спеціалізовану вчену раду з філософії К 14.053.02 в Житомирському державному університеті імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальностями:

 • 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії;
 • 09.00.11 — релігієзнавство.

Головою ради призначено доктора філософських наук, професора Козловця Миколу Адамовича, заступником — доктора філософськи наук, професора Герасимчука Андрія Андрійовича, вченим секретарем — кандидата філософських наук, доцента Ковтун Наталію Михайлівну.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

 • Козловець Микола Адамович — доктор філософських наук, 09.00.03;
 • Герасимчук Андрій Андрійович — доктор філософських наук, 09.00.11;
 • Ковтун Наталія Михайлівна — кандидат філософських наук, 09.00.11;
 • Богачевська Ірина Вікторівна — доктор філософських наук, 09.00.11;
 • Вітюк Ірина Костянтинівна — кандидат філософських наук, 09.00.11;
 • Глотов Борис Борисович — доктор філософських наук, 09.00.03;
 • Мандрагеля Володимир Андрійович — доктор філософських наук, 09.00.03;
 • Маслов Анатолій Олексійович — кандидат філософських наук, 09.00.03;
 • Поліщук Олена Петрівна — доктор філософських наук, 09.00.03;
 • Піціль Орест Степанович — кандидат філософських наук, 09.00.11;
 • Саух Петро Юрійович — доктор філософських наук, 09.00.11;
 • Слюсар Вадим Миколайович — кандидат філософських наук, 09.00.03;
 • Стадник Микола Миколайович — доктор філософських наук, 09.00.11;
 • Стасюк Лариса Олександрівна — кандидат філософських наук, 09.00.11;
 • Сухачов Станіслав Якимович — кандидат філософських наук, 09.00.03;
 • Шугаєва Людмила Михайлівна — доктор філософських наук, 09.00.11.

Термін повноважень ради з 26.09.2012 р. до 26.09.2014 р.

Спеціалізована вчена рада 3-ої каденції

Витяг з наказу «Про затвердження рішень Атестаційної колегії МОН» від 26.09.2012 р.
Наказ «Про затвердження рішень Атестаційної колегії МОН» від 04.07.2013 р.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1528 від 29.12.2014 р. було створено спеціалізовану вчену раду з філософії К 14.053.02 в Житомирському державному університеті імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальностями:

 • 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії;
 • 09.00.11 — релігієзнавство.

Головою ради призначено доктора філософських наук, професора Козловця Миколу Адамовича, заступником — доктора філософськи наук, професора Герасимчука Андрія Андрійовича, вченим секретарем — кандидата філософських наук Горохову Людмилу Вікторівну.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

 • Козловець Микола Адамович — д. філос. н., професор, 09.00.03;
 • Герасимчук Андрій Андрійович — д. філос. н., професор, 09.00.11;
 • Горохова Людмила Вікторівна — к. філос. н., доцент кафедри, 09.00.03;
 • Богачевська Ірина Вікторівна — д. філос. н., професор, 09.00.11;
 • Буравський Олександр Антонович — д. істор. н., доцент 09.00.11;
 • Вітюк Ірина Костянтинівна — к. філос. н., доцент, 09.00.11;
 • Глотов Борис Борисович — д. філос. н., професор, 09.00.03;
 • Ковтун Наталія Михайлівна — к. філос. н., доцент, 09.00.11;
 • Мандрагеля Володимир Андрійович — д. філос. н., професор, 09.00.03;
 • Маслов Анатолій Олексійович — к. філос. н., доцент, 09.00.03;
 • Поліщук Олена Петрівна — д. філос. н., професор, 09.00.03;
 • Полисаєв Олександр Павлович — д. філос. н., професор, 09.00.03;
 • Піціль Орест Степанович — к. філос. н., доцент, 09.00.11;
 • Саух Петро Юрійович — д. філос. н., професор, 09.00.11;
 • Слюсар Вадим Миколайович — к. філос. н., доцент, 09.00.03;
 • Стадник Микола Миколайович — д. філос. н., професор, 09.00.11;
 • Стасюк Лариса Олександрівна — к. філос. н., доцент, 09.00.11;
 • Сухачов Станіслав Якимович — к. філос. н., доцент, 09.00.03.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.03.2015 року за № 261 внесено зміни до складу спеціалізованої вченої ради К 14.053.02. Виведено зі складу ради Стасюк Ларису Олександрівну, введено до складу ради кандидата філософських наук Соколовського Олега Леонідовича, старшого викладача кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка, спеціальність 09.00.11 «Релігієзнавство».

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 року за № 747 внесено зміни до складу спеціалізованої вченої ради К 14.053.02. Виведено зі складу ради доктора філософських наук, професора Стадника Миколу Миколайовича, спеціальність 09.00.11 «Релігієзнавство», введено до складу ради доктора філософських наук, професора Шугаєву Людмилу Михайлівну, завідувача кафедри Рівненського гуманітарного університету, спеціальність 09.00.11 «Релігієзнавство»; виведено зі складу ради кандидата філософських наук, доцента Піціля Ореста Степановича, спеціальність 09.00.11 «Релігієзнавство», введено до складу ради кандидата філософських наук Мельничук Вікторію Вікторівну, старшого викладача кафедри суспільних наук Житомирського національного агроекологічного університету, спеціальність 09.00.11 «Релігієзнавство».

Термін повноважень ради з 29.12.2014 р. до 29.12.2016 р.

Спеціалізована вчена рада 4-ої каденції

Відповідно до наказу № 374 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» від 13.03.2017 р. було створено спеціалізовану вчену раду з філософії К 14.053.02 в Житомирському державному університеті імені Івана Франка з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальностями:

 • 09.00.03 — Соціальна філософія та філософія історії
 • 09.00.11 — Релігієзнавство

Головою ради призначено доктора філософських наук, професора Козловця Миколу Адамовича, заступником — доктора філософськи наук, професора Герасимчука Андрія Андрійовича, вченим секретарем — кандидата філософських наук Горохову Людмилу Вікторівну.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради:

 • Козловець Микола Адамович — голова ради, д. філос. н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03
 • Герасимчук Андрій Андрійович — заступник голови, д. філос. н., професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.11
 • Горохова Людмила Вікторівна — вчений секретар, к. філос. н., доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03
 • Богачевська Ірина Вікторівна — д. філос. н., професор, завідувач кафедри, Національний транспортний університет, спеціальність 09.00.11
 • Буравський Олександр Антонович — д. і. н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.11
 • Вітюк Ірина Костянтинівна — к. філос. н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.11
 • Глотов Борис Борисович — д. філос. н., професор, професор кафедри, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління, спеціальність, 09.00.03
 • Ковтун Наталія Михайлівна — д. філос. н., доцент, докторант кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03
 • Мандрагеля Володимир Андрійович — д. філос. н., професор, директор Навчально-наукового інституту гуманітарних наук, Університет Державної фіскальної служби України, спеціальність 09.00.03
 • Маслов Анатолій Олексійович — к. філос. н., доцент, доцент кафедри, Університет Державної фіскальної служби України (Житомирська філія), спеціальність 09.00.03
 • Мельничук Вікторія Вікторівна — к. філос. н., старший викладач, Житомирський національний агроекологічний університет, спеціальність 09.00.11
 • Поліщук Олена Петрівна — д. філос. н., професор, професор кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, професор 09.00.03
 • Саух Петро Юрійович — д. філос. н., професор, Житомирський державний університет імені Івана Франка, 09.00.11
 • Слюсар Вадим Миколайович — к. філос. н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.11
 • Соколовський Олег Леонідович — к. філос. н., доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.11
 • Сухачов Станіслав Якимович — к. філос. н., доцент, доцент кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03
 • Чаплінська Оксана Вікторівна — к. філос. н., Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 09.00.03
 • Шугаєва Людмила Михайлівна — д. філос. н., професор, завідувач кафедри, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність 09.00.11

За 2017–2019 роки захищено 9 кандидатських дисертацій (4 — зі спеціальності 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії, 5 — зі спеціальності 09.00.11 — релігієзнавство, з них 9 написано українською мовою).

Термін повноважень ради з 13.03.2017 року до 31.12.2019 року.

Загалом за період діяльності (2010–2019 роки) спеціалізована вчена рада провела 68 засідань, на яких проведено розгляд 63 атестаційних справ, із них: захист 58 кандидатських дисертацій (32 — зі спеціальності 09.00.11 — релігієзнавство, 26 — зі спеціальності 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії, з них 58 написано українською мовою) , переатестацію 3 кандидатських дисертацій зі спеціальності 09.00.11 — релігієзнавство, написаних польською мовою) та 2 колективних рецензування кандидатських дисертацій зі спеціальності 09.00.03 — соціальна філософія та філософія історії.