Проєкт Еразмус+ ERASMUS-EDU-2023-CBHE, № 101128713.

Пріоритет: партнерства для розвитку вищої освіти.

Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка є університетом-партнером у реалізації проєкту ERASMUS + (Програма Еразмус+, Партнерства для розвитку вищої освіти № 101128713) «Модернізація університетських освітніх програм з іноземних мов на основі інтеграції з інформаційними технологіями» (DigiFLED).

Період реалізації проєкту: 2024–2026 р.

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 718 932.00 €

Цільові групи: студенти факультетів іноземних мов, викладачі університетів та вчителі шкіл.

Метою проєкту є підвищення якості вищої освіти в Україні через удосконалення освітніх програм з іноземних мов інформаційно-комунікаційними технологіями.

Цілі проєкту:

 • усунути невідповідності між вимогами ринку праці та пропозицією ЗВО;
 • забезпечити фахівців з іноземних мов необхідною підготовкою з ІКТ;
 • розширити співпрацю між університетами-партнерами;
 • зміцнити зв’язки між ЗВО, школами та іншими зацікавленими сторонами;
 • популяризувати українську мову та культуру на міжнародному рівні.

Проєкт спрямований також на зменшення невідповідностей між вимогами ринку праці та пропозицією ЗВО; оновлення 24 університетських освітніх програм з іноземних мов; модернізацію обладнання для електронного навчання в 7 ЗВО України; покращення якості викладання іноземних мов; підготовку студентів та викладачів до використання ІКТ; зміцнення міжнародних зв’язків; створення нових можливостей працевлаштування; удосконалення навичок управління міжнародними проєктами; популяризація української мови та культури на міжнародному рівні.

Координаторами проєкту є Університет Тампере, Фінляндія, національним координатором — Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Від Житомирського державного університету імені Івана Франка менеджером проєкту є кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти Вікторія Жуковська, керівником робочої групи — кандидат філологічних наук, доцент, директор ННІ іноземної філології Марина Полховська. До проєкту залучено науково-педагогічні працівники кафедр англійської філології та перекладу, англійської мови та прикладної лінгвістики, міжкультурної комунікації та іншомовної освіти.

Партнери проєкту:

 • Університет Тампере, Фінляндія (координатор)
 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна (національний координатор)
 • Національний університет Ірландії в Мейнуті, Ірландія
 • Університет Західної Македонії, Греція
 • Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
 • Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Україна
 • Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна
 • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна
 • Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

30 січня – 1 лютого 2024 року в Університеті Тампере, Фінляндія відбувалася стартова зустріч менеджерів проєкту. Менеджер проєкту Вікторія Жуковська та директор ННІ іноземної філології Марина Полховська представили Житомирський державний університет імені Івана Франка та робочу групу проєкту, взяли участь в обговоренні цілей, завдань, очікуваних результатів, робочих пакетів, основних трендів, викликів та найкращих практик у діджиталізації процесу навчання іноземних мов. Надзвичайно корисним було ознайомлення зі стратегіями та технологіями навчання перекладу в університеті м. Тампере, Фінляндія, відвідування лекцій з академічного письма та використання текстів штучного інтелекту, про підготовку перекладацьких проєктів, інформацію з яких буде використано для оновлення змісту освітньо-професійних програм «Англійська мова та література (переклад включно)», «Прикладна лінгвістика (англійська мова)», «Англійська мова та зарубіжна література у закладах освіти».


“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.”