Scientific research sector

Postgraduate and Doctorate Studies Scientific research sector
Specialized Academic Boards Students Scientific Society

Board of Doctors

In 2010 there was created an advisory body — the Board of Doctors of Zhytomyr Ivan Franko State University in order to coordinate research activities of the University. The Board is headed by Professor Galina E. Kyrychuk.

Members of the Board:

 • Akhmetov Rustam
 • Antonova Olena
 • Batrachenko Ivan
 • Belous Petro
 • Buravskyi Olexandr
 • Chyrkov Olexander
 • Dubasenyuk Olexandra
 • Filipenko Tetiana
 • Harbar Olexandr
 • Herasymchuk Andriy
 • Hryban Grygorii
 • Iershov Volodymyr
 • Klymova Kateryna
 • Kozlovets Mykola
 • ╩ucheruk ╬ksana
 • ╩utek ĎÓmÓrÓ
 • Lenchuk Ivan
 • Levkivskyi Mykhailo
 • Misechko Olga
 • Moisienko Victor
 • Mykhailenko Vasyl
 • Pogorui Anatolii
 • Polishchuk Olena
 • Rudnytskyi Sergii
 • Saukh Petro
 • Seiko Natalia
 • Semenets Serhii
 • Sevostianov Evgen
 • Stadnychenko Agnessa
 • Starodubets Halyna
 • Sydorchuk Ninel
 • Venherska Viktoriia
 • Vitvytska Svitlana
 • Vozniuk Olexandr
 • Yanovych Larysa
 • Yarmoshyk Ivan
 • Zhuravliova Larysa