Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Халін Валерій Володимирович

Халін Валерій Володимирович — кандидат педагогічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту філології та журналістики.

У 1989 році закінчив філологічний факультет Житомирського педагогічного інституту імені Івана Франка за спеціальністю «Українська мова і література», здобувши кваліфікацію вчителя української мови і літератури.

Після закінчення університету працював за фахом у школах міста та області.

У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 — теорія і методика навчання (українська література ) на тему «Розвиток художнього сприймання епічного твору студентами філологічного факультету у процесі вивчення української літератури» під науковим керівництвом члена-кореспондента АПН України, доктора педагогічних наук, професора Н. Й. Волошиної.

Вчене звання доцента кафедри світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін присвоєно у 2008 році.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації.

2001-2006 рр. — асистент кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка.

2006-2007 рр. — старший викладач кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка.

З 2007 р. — доцент кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка.

2008-2013 рр. — завідувач кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства Житомирського державного університету імені Івана Франка.

З 2013 р. — директор Навчально-наукового інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

В. В. Халін є головою редколегії навчально-методичного видання «Методичний пошук».

Бере участь в організації та проведенні міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій.

Керує написанням студентських курсових, дипломних та магістерських робіт, педагогічною практикою студентів 4 та 5 курсів, педагогічною та науковою практикою студентів-магістрантів, а також роботою науково-методичного семінару кафедри дидактичної лінгвістики та літературознавства і організовує методичне забезпечення навчального процесу.

Опонує на захистах кандидатських дисертацій (спеціалізована вчена рада Інституту педагогіки НАПН України); є рецензентом авторефератів, підручників та посібників (у тому числі з грифом МОН), конкурсних робіт МАН.

Основні навчальні курси, які читає В. В. Халін:

  • методика викладання української літератури;
  • українська дитяча література;
  • світова дитяча література;
  • практикум з виразного читання;
  • літературне краєзнавство.

В. В. Халін є автором низки науково-методичних праць, у тому числі є співавтором посібника для студентів філологічних факультетів, рекомендованого Міністерством освіти і науки України.