Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Склад кафедри педагогіки, психології та управління навчальними закладами
Шанскова Тетяна Ігорівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, доцент, керує «Поліською школою андрагогіки».

Початок роботи в університеті: з 1995 року, на кафедрі з 2006 року.

Наукові інтереси: теоретичні та методичні засади підготовки фахівців в умовах здобуття другої вищої освіти; удосконалення професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів, учителів, психологів, соціальних педагогів, підготовка іноземних громадян до вступу у ВНЗ.

Костюшко Юрій Олексійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, керує Поліським інноваційним центром освіти та розвитку.

Початок роботи в університеті: з 1990 року, на кафедрі з 2006 року.

Наукові інтереси: дослідження психічних станів у психології розвитку особистості; проблеми вирішення міжособистісних та організаційних конфліктів.

Яценко Світлана Леонідівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Д 14.053.01.

Початок роботи в університеті: з 2006 року.

Наукові інтереси: підготовка майбутніх вчителів до формування гуманістичних цінностей учнів; духовна освіта дорослих (ХІХ — поч. ХХ століття).

Мірошниченко Олена Анатоліївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: з 1981 року, на кафедрі з 2006 року.

Наукові інтереси: формування соціально значущих якостей особистості, розвиток лідерських якостей, психологічні особливості поведінки в екстремальних умовах життєдіяльності.

У 2014 році провела наукове дослідження на Українській полярній станції «Академік Вернадський».

Нагороджена Нагрудним знаком «Відмінник освіти України» та відомчим знаком Національного антарктичного наукового центру «Україна в Антарктиці — 20 років».

Ренькас Броніслава Мирославівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, директор бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: з 2012 року.

Наукові інтереси: удосконалення професійної компетентності керівника навчального закладу.

Рожнова Тетяна Євгенівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат педагогічних наук, завідувач центру післядипломної освіти та довузівської підготовки, керує роботою здобувачів, аспірантів та підготовкою іноземних громадян до вступу у ВНЗ України, керівник проблемної групи «Управління формуванням професійної компетентності у магістрів».

Початок роботи в університеті: з 2012 року.

Наукові інтереси: підготовка керівників навчальних закладів для здійснення управління на засадах інноваційних технологій.

Кушева Жанна Іванівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат педагогічних наук.

Початок роботи в університеті: з 2007 року.

Наукові інтереси: клієнтоцентроване консультування як ефективний метод роботи психолога; теоретико-методичні засади формування особистості дитини дошкільного віку.

Вербовський Ігор Андрійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Початок роботи в університеті: з 2007 року, на кафедрі з 2015 року.

Наукові інтереси: інформатизація управління плануванням освітнього процесу у вищому навчальному закладі.

Кравчук Ольга Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант.

Початок роботи в університеті: з 2012 року.

Наукові інтереси: формування управлінської культури майбутніх керівників навчальних закладів у професійній підготовці.