Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Дисципліни кафедри педагогіки, психології та управління навчальними закладами
 • Актуальні проблеми соціальної роботи
 • Вікова психологія
 • Вікова, педагогічна та соціальна психологія
 • Екокультура особистості
 • Експериментальна психологія
 • Загальна психологія
 • Інноваційний менеджмент
 • Кейс-технології в соціальній роботі
 • Керівник навчального закладу
 • Керівник соціальної установи
 • Клінічна психологія
 • Лідерство в організаціях
 • «Людина і світ» з методикою викладання
 • Менеджмент організації
 • Менеджмент соціального закладу та техніка управлінської діяльності
 • Методика проведення наукових досліджень
 • Методика роботи з дитячими молодіжними організаціями
 • Методологія наукових досліджень
 • Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівців
 • Організація управління ВНЗ
 • Освітні технології
 • Основи організаційної поведінки
 • Педагогіка
 • Педагогічна психологія
 • Педагогічний контроль в системі освіти
 • Правові аспекти управління навчальними закладами
 • Психодіагностика
 • Психологія
 • Психологія дитяча
 • Психологія масової поведінки
 • Психологія управління
 • Системний підхід у вищій освіті
 • Ситуаційний менеджмент
 • Соціалізація особистості
 • Соціальна кваліметрія і стандартизація соціальних послуг
 • Соціальна педагогіка
 • Соціальна психологія
 • Соціальна робота з різними групами клієнтів
 • Соціальна та екологічна безпека діяльності
 • Соціальна-педагогічна профілактика делінквентної поведінки
 • Спеціалізовані служби у соціальній сфері
 • Супервізія у соціальній роботі
 • Теорія і методика виховної роботи
 • Теорія і методика педагогічної діяльності
 • Теорія організацій
 • Теорія організації та управління змістом робіт
 • Теорія та історія дошкільної педагогіки
 • Теорія та історія соціальної роботи
 • Техніка управлінської діяльності
 • Технології роботи соціального гувернера
 • Технології соціальної роботи
 • Управління змістом робіт
 • Управління інформаційними зв’язками
 • Управління кар’єрою соціального працівника
 • Управління навчальною та виховною діяльністю
 • Управління розвитком персоналу
 • Управління трудовими ресурсами
 • Управління якістю освіти