Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Дисципліни кафедри педагогіки, психології та управління навчальними закладами
 • Актуальні проблеми соціальної педагогіки
 • Вікова і педагогічна психологія
 • Вікова психологія
 • Вступ до спеціальності
 • Геронтопсихологія
 • Диференціальна психологія
 • Екокультура особистості
 • Експериментальна психологія
 • Етика і психологія сімейного життя
 • Етика соціально-педагогічної діяльності
 • Етнопедагогіка
 • Етнопсихологія
 • Загальна психологія
 • Зоопсихологія та порівняльна психологія
 • Інженерна психологія
 • Інноваційні моделі надання соціальних послуг
 • Історія дошкільної педагогіки
 • Історія психології
 • Керівник навчального закладу
 • Клінічна психологія
 • Лідерство в організаціях
 • Людина в сучасному соціумі
 • Людина і світ з методикою викладання
 • Математичні методи в психології
 • Менеджмент в освіті
 • Менеджмент організацій
 • Менеджмент соціально-педагогічної роботи
 • Методика викладання психології
 • Методика проведення наукових досліджень
 • Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології
 • Методика проведення соціально-просвітницького тренінгу
 • Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями
 • Методика соціально-виховної роботи
 • Освітні технології
 • Основи наукових досліджень
 • Основи організаційної поведінки
 • Основи педагогічної майстерності
 • Основи педагогічної творчості
 • Основи професійної творчості в соціальній сфері
 • Основи профорієнтаційної роботи
 • Основи психогігієни
 • Основи психодіагностики
 • Основи психологічного консультування
 • Основи психологічного тренінгу
 • Основи психологічної практики (практична психологія)
 • Основи сценарної роботи соціального педагога
 • Патопсихологія
 • Педагогіка
 • Педагогіка дошкільна
 • Педагогіка загальна
 • Педагогіка сімейного виховання
 • Педагогіка фізичного виховання
 • Педагогічна психологія
 • Педагогічна творчість
 • Політична психологія
 • Правові аспекти управління навчальним закладом
 • Практикум з загальної психології
 • Психодіагностика
 • Психологічна служба
 • Психологічний спецпрактикум по спеціалізаціях
 • Психологія
 • Психологія вищої школи
 • Психологія дитячої творчості
 • Психологія діяльності в екстремальних ситуаціях
 • Психологія масової поведінки
 • Психологія особистості
 • Психологія праці
 • Психологія травмуючих ситуацій
 • Психологія управління
 • Психологія фізичного виховання
 • Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування
 • Самовиховання і саморегуляція особистості
 • Системний підхід у вищій освіті / Дидактичні системи у вищій освіті
 • Ситуаційний менеджмент
 • Соціалізація особистості
 • Соціальна молодіжна політика
 • Соціальна педагогіка
 • Соціальна психологія
 • Соціальна робота у сфері дозвілля
 • Соціальна та екологічна безпека діяльності
 • Соціальний супровід сім'ї
 • Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки
 • Соціально-педагогічна робота з різними категоріями клієнтів
 • Соціально-педагогічна робота у закладах освіти
 • Соціально-педагогічне дослідження
 • Соціально-педагогічне консультування
 • Соціально-педагогічне проектування
 • Соціологія молоді
 • Спеціалізовані служби у соціальній сфері
 • Теорія і методика виховної роботи
 • Теорія організацій
 • Теорія та історія соціального виховання
 • Техніка управлінської діяльності
 • Технології роботи соціального педагога в зарубіжних країнах
 • Технології соціально-педагогічної діяльності
 • Технологія роботи соціального гувернера
 • Українська етнопедагогіка
 • Управління в системі дошкільної освіти (інтегрований курс)
 • Управління інформаційним зв'язком
 • Управління розвитком персоналу
 • Управління трудовими ресурсами
 • Юридична психологія