Навчально-науковий інститут педагогіки

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра педагогіки, психології та управління навчальними закладами

Кафедру педагогіки, психології та управління навчальними закладами було створено у 2006 році з метою забезпечення психолого-педагогічної та соціально-педагогічної підготовки студентів Центру післядипломної освіти та довузівської підготовки, що здобувають другу вищу освіту. З 2006 року кафедру очолює доктор педагогічних наук, доцент Шанскова Тетяна Ігорівна.

У 2012 році у Центрі післядипломної освіти та довузівської підготовки було відкрито магістратуру за спеціальністю «Управління навчальним закладом». Викладачі кафедри готують компетентних менеджерів освіти, готових до впровадження державної освітньої політики, стратегічного планування діяльності навчального закладу, застосування інформаційних технологій в управлінні освітою, управління освітніми проектами, попередження та розв’язання конфліктів в освітній організації.

За роки існування викладачами кафедри розроблено навчально-методичне забезпечення дисциплін за спеціальностями «Психологія», «Соціальна педагогіка», «Управління навчальним закладом», психолого-педагогічних дисциплін, для всіх спеціальностей Центру з урахуванням специфіки навчання дорослих студентів, вікових та психологічних особливостей дорослої людини, її мотивації до здобуття другої вищої освіти.

На сьогоднішній день пріоритетними напрямками діяльності кафедри є:

 • залучення дипломованих фахівців до здобуття другої вищої освіти та навчання у магістратурі;
 • розробка та впровадження оптимальних методів та прийомів навчання дорослих студентів, спрямованих на задоволення їх індивідуальних освітніх потреб, на саморозвиток і самовдосконалення;
 • зростання наукового потенціалу кафедри;
 • налагодження співпраці з вищими навчальними закладами, що надають освітні послуги з отримання другої вищої освіти та підготовки до управління навчальними закладами, а також із державними та громадськими установами, що здійснюють соціально-педагогічну діяльність.

Викладачі кафедри з 2013 року започаткували проведення всеукраїнських наукових конференцій з проблем управління навчальними закладами, в яких активну участь приймають студенти магістратури:

 • 2013 р. Регіональна науково-практична конференція «Ресурсний підхід в управлінні навчальними закладами»;
 • 2014 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами»;
 • 2015 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові підходи в управлінні навчальними закладами»;
 • 2016 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівників навчальних закладів»;
 • 2017 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний менеджмент у закладах освіти».

Основні результати роботи конференції висвітлено в збірниках матеріалів.

На кафедрі діють:

 • науково-дослідна лабораторія «Поліська школа андрагогіки» (керівник Шанскова Т. І.), завданнями якої є: вивчення, розповсюдження та апробація вітчизняного та зарубіжного досвіду освіти дорослих відповідно потребам Поліського регіону; вивчення та моделювання напрямів, форм та функцій освітньої діяльності дорослих на рівні базової та додаткової професійної освіти та самоосвіти; розробка та втілення інноваційних проектів професійної освіти дорослих.
 • Поліський інноваційний центр освіти та розвитку (керівник Костюшко Ю. О.), метою якого є ініціювання, координація досліджень у галузі інноваційних технологій освіти і розвитку та їх утілення в практику функціонування освітніх структур.

Кафедра педагогіки, психології та управління навчальними закладами активно співпрацює з партнерами, до складу яких входять:

 • Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ «Університет менеджменту»;
 • Державна установа Національний антарктичний науковий центр Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України;
 • Інститут проблем виховання НАПН України, лабораторія дошкільного виховання;
 • Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, кафедра педагогічної майстерності та менеджменту;
 • Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;
 • Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра методики викладання навчальних предметів та освітнього менеджменту;
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.