Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.025

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Кротюк Катерини Андріївни.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 53 від 29 березня 2024 року на підставі рішення вченої ради університету від 29 березня 2024 року (протокол № 5) про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації Кротюк Катерини Андріївни на тему «Психологічні особливості розвитку ціннісно-смислової сфери військовослужбовців», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 Психологія, ОНП «Педагогічна та вікова психологія».

Голова ради:

  • Мазяр Олег Васильович — доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

  • Котлова Людмила Олександрівна — кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології, логопедії та інклюзивної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка.
  • Мірошниченко Олена Анатоліївна — доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Аврамчук Олександр Сергійович — кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри клінічної психології Українського Католицького Університету.
  • Хміляр Олег Федорович — доктор психологічних наук, професор, начальник кафедри суспільних наук Національного університету оборони України.

Науковий керівник:

  • Кириченко Віктор Васильович — доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної та практичної психології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.