Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.024

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Климович Юлії Юріївни.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 53 від 29 березня 2024 року на підставі рішення вченої ради університету від 29 березня 2024 року (протокол № 5) про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації Климович Юлії Юріївни на тему «Формування професійної компетентності майбутнього філолога засобами перевернутого навчання» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), ОНП «Теорія і методика професійної освіти».

Голова ради:

  • Дубасенюк Олександра Антонівна — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

  • Антонова Олена Євгеніївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.
  • Мирончук Наталія Миколаївна — доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Бідюк Наталія Михайлівна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету.
  • Панченко Віолетта Володимирівна — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Науковий керівник:

  • Калініна Лариса Вадимівна — кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри міжкультурної комунікації та іншомовної освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.