Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.022

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Довгопятого Олександра Петровича.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 53 від 29 березня 2024 року на підставі рішення вченої ради університету від 29 березня 2024 року (протокол № 5) про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації Довгопятого Олександра Петровича на тему «До теорії локальної і межової поведінки плоских і просторових відображень», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 111 Математика, ОНП «Математичний аналіз».

Голова ради:

  • Погоруй Анатолій Олександрович — доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри алгебри та геометрії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

  • Сарана Олександр Анатолійович — кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Плакса Сергій Анатолійович — доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу Інституту математики Національної академії наук України.
  • Парфінович Наталія Вікторівна — доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувачка кафедри математичного аналізу та оптимізації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
  • Харкевич Юрій Іліодорович — кандидат фізико-математичних наук, професор, професор кафедри теорії функцій та методики навчання математики Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий керівник:

  • Севостьянов Євген Олександрович — доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.