Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.021

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Савиної Анни Юріївни.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 53 від 29 березня 2024 року на підставі рішення вченої ради університету від 29 березня 2024 року (протокол № 5) про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації Савиної Анни Юріївни на тему «Металітература в контексті метакритики: персонаж, наратив, дискурс», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, ОНП «Теорія літератури».

Голова ради:

  • Юрчук Олена Олександрівна — доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української та зарубіжної літератур та методик їх викладання Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

  • Коляда Олег Васильович — кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури Житомирського державного університету імені Івана Франка.
  • Соколовська Світлана Францівна — кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри германської філології та зарубіжної літератури Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Вірченко Тетяна Ігорівна — доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.
  • Вісич Олександра Андріївна — доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови і літератури Національного університету «Острозька академія».

Науковий керівник:

  • Астрахан Наталя Іванівна — доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології та зарубіжної літератури ННІ іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.