Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.020

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Ковальчук Ірини Станіславівни.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 135 від 22 грудня 2023 року на підставі рішення вченої ради університету від 22 грудня 2023 року (протокол № 21) про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації Ковальчук Ірини Станіславівни на тему «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фармації в процесі вивчення хімічних дисциплін засобами інноваційних технологій», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), ОНП «Теорія і методика професійної освіти».

Голова ради:

  • Антонова Олена Євгеніївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

  • Анічкіна Олена Василівна — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка.
  • Камінський Олександр Миколайович — кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Заблоцька Ольга Сергіївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри технологій медичної діагностики, реабілітації та здоров’я людини Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
  • Лобач Наталія Вячеславівна — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізики Полтавського державного медичного університету.

Науковий керівник:

  • Вітвицька Світлана Сергіївна — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дата захисту: 8 березня 2024 року об 14 год.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.