Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.019

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Марченко Галини Віталіївни.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 135 від 22 грудня 2023 року на підставі рішення вченої ради університету від 22 грудня 2023 року (протокол № 21) про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації Марченко Галини Віталіївни на тему «Розвиток медіаосвіти майбутніх учителів початкової школи в університетах України (90-ті роки ХХ ст. — початок ХХІ ст.)», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, ОНП «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Голова ради:

  • Антонова Олена Євгеніївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

  • Мирончук Наталія Миколаївна — доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.
  • Башманівська Любов Андріївна — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Онкович Ганна Володимирівна — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української та латинської мов Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет».
  • Колеснікова Ірина Василівна — кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики викладання навчальних предметів Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради.

Науковий керівник:

  • Дубасенюк Олександра Антонівна — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дата захисту: 8 березня 2024 року об 11 год.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.