Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.017


Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії Коваленко О. В.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Коваленко Олени Володимирівни.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 126 від 24 листопада 2023 року на підставі рішення вченої ради університету від 24 листопада 2023 року (протокол №20) про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації Коваленко Олени Володимирівни на тему «Соціокультурна динаміка міграційних процесів у глобалізованому світі», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 033 Філософія, ОНП «Соціальна філософія та філософія історії».

Голова ради:

  • Козловець Микола Адамович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

  • Білобровець Ольга Матвіївна – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України Житомирського державного університету імені Івана Франка.
  • Краснобока Тетяна Вікторівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри права та публічного управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Дракохруст Тетяна Вікторівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії права та конституціоналізму Західноукраїнського національного університету.
  • Грушко Марина Валеріївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного та європейського права Національного університету «Одеська юридична академія».

Науковий керівник:

  • Ковтун Наталія Михайлівна – доктор філософських наук, професор, в. о. завідувача кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дата захисту: 30 січня 2024 року об 11 год.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.