Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.016


Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії Башманівському Д. В.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Башманівського Дмитра Валерійовича.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 126 від 24 листопада 2023 року на підставі рішення вченої ради університету від 24 листопада 2023 року (протокол № 20) про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації Башманівського Дмитра Валерійовича на тему «Реклама як чинник суспільних трансформацій: соціально-філософський аналіз», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 033 Філософія, ОНП «Соціальна філософія та філософія історії».

Голова ради:

  • Поліщук Олена Петрівна — доктор філософських наук, професор, професор кафедри образотворчого мистецтва та дизайну Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

  • Ковтун Наталія Михайлівна — доктор філософських наук, професор, в. о. завідувача кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка.
  • Горохова Людмила Вікторівна — кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Яненко Ярослав Васильович — доктор наук із соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри журналістики та філології Сумського державного університету.
  • Слюсар Вадим Миколайович — доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософсько-історичних студій та масових комунікацій.

Науковий керівник:

  • Козловець Микола Адамович — доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії та політології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дата захисту: 31 січня 2024 року о 12 год.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.