Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.015


Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії Шубіній О. П.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Шубіної Олени Павлівни.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 126 від 24 листопада 2023 року на підставі рішення вченої ради університету від 24 листопада 2023 року (протокол № 20) про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації Шубіної Олени Павлівни на тему «Розвиток креативності вихованців у закладах позашкільної освіти засобами STEM-технологій», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, ОНП «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Голова ради:

  • Вознюк Олександр Васильович — доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

  • Кривонос Олександр Миколайович — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Житомирського державного університету імені Івана Франка.
  • Павленко Віта Віталіївна — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Бойченко Марина Анатоліївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.
  • Поліхун Наталія Іванівна — кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу підтримки обдарованих Інституту обдарованої дитини НАПН України.

Науковий керівник:

  • Антонова Олена Євгеніївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дата захисту: 25 січня 2024 року о 12 год.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.