Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.014


Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії Тимченко М. Ю.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Тимченко Марини Юріївни.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 126 від 24 листопада 2023 року на підставі рішення вченої ради університету від 24 листопада 2023 року (протокол № 20) про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації Тимченко Марини Юріївни на тему «Формування творчих здібностей майбутніх дизайнерів засобами художньо-проєктної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), ОНП «Теорія і методика професійної освіти».

Голова ради:

  • Антонова Олена Євгеніївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

  • Вознюк Олександр Васильович — доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри англійської мови з методиками викладання у дошкільній та початковій освіті Житомирського державного університету імені Івана Франка.
  • Павленко Віта Віталіївна — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Алєксєєва Світлана Володимирівна — доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України.
  • Каплінський Василь Васильович — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Науковий керівник:

  • Березюк Олена Станіславівна — кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дата захисту: 25 січня 2024 року о 15 год.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.