Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.013


Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії Коломієць Т. Ю.

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Коломієць Таміли Юріївни.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 126 від 24 листопада 2023 року на підставі рішення вченої ради університету від 24 листопада 2023 року (протокол № 20) про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації Коломієць Таміли Юріївни на тему «Дослідження гіперкомплексних систем і теорії міри у скінченновимірних алгебрах», поданої на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 111 Математика, ОНП «Математичний аналіз».

Голова ради:

  • Севостьянов Євген Олександрович — доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензент:

  • Таргонський Андрій Леонідович — кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Журавльов Валерій Пилипович — доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Поліського національного університету.
  • Грищук Сергій Вікторович — кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу Інституту математики Національної академії наук України.
  • Петров Євген Олександрович — кандидат фізико-математичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу теорії функцій Інституту прикладної математики і механіки Національної академії наук України.

Науковий керівник:

  • Погоруй Анатолій Олександрович — доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри алгебри та геометрії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дата захисту: 2 лютого 2024 року о 14:30 год.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.