Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.012


Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії Євдоченко О. С.

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Євдоченко Олени Сергіївни.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 43 від 28 квітня 2023 року на підставі рішення вченої ради університету від 28 квітня 2023 року (протокол № 9) про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації Євдоченко Олени Сергіївни «Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх хіміків у процесі фахової підготовки в закладах вищої освіти» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), ОНП «Теорія і методика професійної освіти».

Голова ради:

  • Антонова Олена Євгеніївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

  • Камінський Олександр Миколайович — кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка.
  • Чайка Микола Володимирович — кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Заблоцька Ольга Сергіївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологій медичної діагностики, реабілітації та здоров’я людини Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
  • Блажко Олег Анатолійович — доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри хімії та методики навчання хімії, декан природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Науковий керівник:

  • Вітвицька Світлана Сергіївна — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дата захисту: 13 червня 2023 року об 11 год.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.