Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.012

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Євдоченко Олени Сергіївни.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 43 від 28 квітня 2023 року на підставі рішення вченої ради університету від 28 квітня 2023 року (протокол № 9) про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації Євдоченко Олени Сергіївни «Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх хіміків у процесі фахової підготовки в закладах вищої освіти» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), ОНП «Теорія і методика професійної освіти».

Голова ради:

  • Антонова Олена Євгеніївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

  • Камінський Олександр Миколайович — кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка.
  • Чайка Микола Володимирович — кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Заблоцька Ольга Сергіївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологій медичної діагностики, реабілітації та здоров’я людини Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради.
  • Блажко Олег Анатолійович — доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри хімії та методики навчання хімії, декан природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Науковий керівник:

  • Вітвицька Світлана Сергіївна — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дата захисту: 13 червня 2023 року об 11 год.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.