Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.011


Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії Гілярскій О. І.

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Гилярської Ольги Іванівни.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 43 від 28 квітня 2023 року на підставі рішення вченої ради університету від 28 квітня 2023 року (протокол № 9) про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації Гилярської Ольги Іванівни на тему «Формування професійно орієнтованої риторичної компетентності майбутніх учителів у педагогічних коледжах» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), ОНП «Теорія і методика професійної освіти».

Голова ради:

  • Антонова Олена Євгеніївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

  • Мирончук Наталія Миколаївна — доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.
  • Яценко Світлана Леонідівна — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Горошкіна Олена Миколаївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України.
  • Семеног Олена Миколаївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Науковий керівник:

  • Кучерук Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови та методики її навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дата захисту: 9 червня 2023 року о 12 год.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.