Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.011

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Гилярської Ольги Іванівни.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 43 від 28 квітня 2023 року на підставі рішення вченої ради університету від 28 квітня 2023 року (протокол № 9) про створення разової спеціалізованої вченої ради для проведення захисту дисертації Гилярської Ольги Іванівни на тему «Формування професійно орієнтованої риторичної компетентності майбутніх учителів у педагогічних коледжах» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), ОНП «Теорія і методика професійної освіти».

Голова ради:

  • Антонова Олена Євгеніївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

  • Мирончук Наталія Миколаївна — доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.
  • Яценко Світлана Леонідівна — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Горошкіна Олена Миколаївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України.
  • Семеног Олена Миколаївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Науковий керівник:

  • Кучерук Оксана Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови та методики її навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дата захисту: 9 червня 2023 року о 12 год.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.