Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.010


Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії Єршову М.-О. В.

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Єршова Миколи-Олега Володимировича.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 122 від 27 грудня 2022 року на підставі рішення Вченої ради Університету № 22 від 27 грудня 2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Єршова Миколи-Олега Володимировича «Тенденції розвитку ІТ-освіти в незалежній Україні» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, ОНП «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Голова ради:

  • Мирончук Наталія Миколаївна — доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

  • Антонова Олена Євгеніївна — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.
  • Кривонос Олександр Миколайович — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Спірін Олег Михайлович — доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
  • Олексюк Василь Петрович — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Науковий керівник:

  • Сейко Наталія Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальних технологій Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дата захисту: 28 лютого 2023 року об 14 год.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.