Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.009


Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії Гавриловському С. О.

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Гавриловського Сергія Олексійовича.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 122 від 27 грудня 2022 року на підставі рішення Вченої ради Університету № 22 від 27 грудня 2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гавриловського Сергія Олексійовича «Управління науково-дослідницькою діяльністю майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури засобами інформаційно-комунікаційних технологій» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, ОНП «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Голова ради:

  • Мирончук Наталія Миколаївна — доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

  • Новіцька Інеса Василівна — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Гриньова Марина Вікторівна — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.
  • Петриченко Лариса Олексіївна — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту, перший проректор Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.
  • Тимошко Ганна Миколаївна — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Науковий керівник:

  • Рожнова Тетяна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Дата захисту: 2 березня 2023 року об 14 год.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.