Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.009

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Гавриловського Сергія Олексійовича.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 122 від 27 грудня 2022 року на підставі рішення Вченої ради Університету № 22 від 27 грудня 2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гавриловського Сергія Олексійовича «Управління науково-дослідницькою діяльністю майбутніх керівників закладів освіти в умовах магістратури засобами інформаційно-комунікаційних технологій» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, ОНП «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Голова ради:

  • Мирончук Наталія Миколаївна — доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

  • Новіцька Інеса Василівна — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Гриньова Марина Вікторівна — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка.
  • Петриченко Лариса Олексіївна — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту, перший проректор Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.
  • Тимошко Ганна Миколаївна — доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

Науковий керівник:

  • Рожнова Тетяна Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти, директор Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Дата захисту: 15 лютого 2023 року об 14 год.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.