Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.008


Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії Мельнійчуку В. В.

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Інформація про прийняття до розгляду дисертації Мельнійчука Владислава Васильовича.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 100 від 30 вересня 2022 року на підставі рішення Вченої ради Університету № 18 від 30 вересня 2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мельнійчука Владислава Васильовича «Психоаналітичний дискурс прози Степана Процюка» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, освітньо-наукова програма «Українська література».

Голова ради:

  • Юрчук Олена Олександрівна — доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

  • Астрахан Наталя Іванівна — доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології та зарубіжної літератури Житомирського державного університету імені Івана Франка;
  • Франчук Марина Валеріївна — кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Ковпік Світлана Іванівна — доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української та зарубіжної літератур Криворізького державного педагогічного університету;
  • Черниш Анна Євгеніївна — кандидат філологічних наук, докторант кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Науковий керівник:

  • Савенко Оксана Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дата захисту: 10 грудня 2022 року об 11 год.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.