Спеціалізована вчена рада PhD ДФ 14.053.008


Інформація про прийняття до розгляду дисертації Мельнійчука Владислава Васильовича.

Разова спеціалізована вчена рада створена відповідно до наказу ректора Житомирського державного університету імені Івана Франка № 100 від 30 вересня 2022 року на підставі рішення Вченої ради Університету № 18 від 30 вересня 2022 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мельнійчука Владислава Васильовича «Психоаналітичний дискурс прози Степана Процюка» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 03 Гуманітарні науки за спеціальністю 035 Філологія, освітньо-наукова програма «Українська література».

Голова ради:

  • Юрчук Олена Олександрівна — доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Рецензенти:

  • Астрахан Наталя Іванівна — доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології та зарубіжної літератури Житомирського державного університету імені Івана Франка;
  • Франчук Марина Валеріївна — кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Опоненти:

  • Ковпік Світлана Іванівна — доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української та зарубіжної літератур Криворізького державного педагогічного університету;
  • Черниш Анна Євгеніївна — кандидат філологічних наук, докторант кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Науковий керівник:

  • Савенко Оксана Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дата захисту: 10 грудня 2022 року об 11 год.

Захист відбудеться за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40.