Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Дисципліни кафедри хімії
 • Intel® «Навчання для майбутнього». Методика застосування комп’ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу
 • Аналітична хімія
 • Біонеорганічна хімія
 • Біоорганічна хімія
 • Будова речовини
 • Використання інноваційних технологій у викладанні хімії
 • Виробнича практика з хімічної технології
 • Високомолекулярні сполуки
 • Екологічна хімія
 • Електрохімія
 • Загальна хімія
 • Комп’ютерні технології в хімії (навчальна практика)
 • Координаційна хімія
 • Кристалохімія
 • Методика викладання хімії
 • Методика викладання хімії у вищій школі
 • Методика навчання хімії
 • Методика навчання хімії в старшій профільній школі
 • Методика розв’язування задач з хімії
 • Методика розв’язування розрахункових задач
 • Методологія хімії. Основні методи та стратегії дослідження хімічної науки
 • Навчальні і контролюючі комп’ютерні програми
 • Нанохімія. Хімія ізольованих ультрадисперсних об’єктів
 • Неорганічна хімія
 • Неорганічний синтез
 • Органічна хімія
 • Органічний синтез
 • Основи науково-дослідної роботи студентів
 • Основи хімічної технології
 • Позакласна робота з хімії
 • Розв’язування задач з хімії
 • Теоретичні основи неорганічної хімії
 • Теоретичні основи органічної хімії
 • Теоретичні основи органічної хімії та сучасні методи досліджень
 • Техніка демонстрування ускладнених дослідів. Демонстраційний хімічний експеримент у вищій школі
 • Техніка хімічного експерименту
 • Техніка шкільного хімічного експерименту
 • Фізико-хімічні методи досліджень
 • Фізико-хімічний аналіз
 • Фізико-хімічні методи дослідження
 • Фізична і колоїдна хімія
 • Фізколоїдна хімія
 • Хіміко-технологічна практика
 • Хімічна технологія
 • Хімічні методи синтезу неорганічних речовин і матеріалів
 • Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук
 • Хімія високомолекулярних сполук
 • Хімія з основами біогеохімії
 • Хімія неорганічна
 • Хімія органічна
 • Хімія твердого тіла