Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри хімії
Авдєєва Ольга Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Біографія: народилася 19.07.1989 р. в смт. Дзержинськ (сучасна назва смт. Романів) Житомирської області. У 2006 р. з відзнакою закінчила Романівську гімназію. Цього ж року вступила на природничий факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою в 2011 році та здобула повну вищу освіту за спеціальністю «ПМСО. Хімія» та отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача хімії. З 2010 р. працювала ст. лаборантом кафедри хімії, а з 2012 р. асистент кафедри хімії.

Початок роботи в університеті: вересень 2010 року.

Інформація про вищу освіту: у 2010 році з відзнакою закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала базову вищу освіту за напрямом «Хімія» здобула кваліфікацію бакалавра хімії, вчителя хімії (диплом ТМ 39657465 від 30.06.2010 р.). У 2011 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка, за спеціальністю «ПМСО. Хімія» здобула кваліфікацію — магістр педагогічної освіти, викладач хімії (диплом ТМ № 41711431 від 30.06.2011 р.).

Інформація про стажування: з 27.04.2015 по 05.06.2015 в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, наказ № 118 від 27 квітня 2015 р., тема «Вивчення передового педагогічного досвіду роботи викладачів із дисциплін «Методика викладання хімії», «Позакласна робота з хімії», «Методика розв’язування хімічних задач», «Техніка хімічного експерименту», посвідчення № 742–33/03 від 04 червня 2015 р.

Наукові інтереси та досягнення: вдосконалення змісту і процесу викладання методики хімії, формування професійної готовності студентів до організації позакласної роботи в школі.

Навчальні предмети, які викладає: методика викладання хімії, позакласна робота з хімії, методика розв’язування хімічних задач.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки 2018 р.

Друковані праці:

Анічкіна Олена Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри, доцент, кандидат педагогічних наук.

Біографія: народилась 10.02.1977 р. у м. Іркутськ (Російська Федерація). Закінчила ЗОШ № 21 м. Житомира. Вищу освіту здобула у Житомирському державному педагогічному університеті імені Івана Франка на природничому факультеті за спеціальністю «Біологія та хімія» у 1999 р. У цьому ж році вступила та успішно закінчила магістратуру за спеціальністю «Хімія» при Житомирському державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

З вересня 2000 року асистент, з січня 2018 року старший викладач кафедри хімії. Тривалий час (2004–2015 рр.) посідала посаду заступника декана з навчальної роботи природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. В 2011–2012 рр., 2014–2018 рр. — заступник відповідального секретаря приймальної комісії, а в 2013 році — відповідальний секретар приймальної комісії університету. В 2016 році захистила дисертацію та здобла науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (хімія)». З 2018 року — завідувач кафедри хімії.

Початок роботи в університеті: з вересня 2000 року.

Інформація про вищу освіту: у 1999 році закінчила Житомирський педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність «Біологія і хімія», кваліфікація — спеціаліст, вчитель біології і хімії. У 2000 році закінчила Житомирський педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність «Хімія», кваліфікація — магістр педагогічної освіти, викладач хімії (диплом ТМ № 13941660 від 30.06.2000 р.).

Навчання в аспірантурі: здобувач наукового ступеня кандидата наук, який працює над дисертаційним дослідженням поза аспірантурою.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування вмінь проведення хімічного експерименту в школі майбутніми вчителями природничих дисциплін». Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 041381, наказ МОН України від 28.02.2017 р. № 331 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів». Атестат доцента ДК № 041381, наказ МОН України від 26.02.2020 р. № 289 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів».

Інформація про стажування: Житомирський національний агроекологічний університет з 15 березня по 15 квітня 2010 р., наказ — № 37 від 15 березня 2010 р., тема: «Вдосконалення хімічної підготовки студентів агрономічного факультету, засобами кредитно-модульної системи», посвідчення № 44 від 15 квітня 2010 р.; Житомирський національний агроекологічний університет з 10.01.14–10.02.14 р., наказ № 3 від 09.01.2014 р., тема: «Методика викладання хімії, техніка хімічного експерименту, позакласна робота з хімії», посвідчення 12 СПК 879582 від 13.02.2014 р.; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини з 08.04.2019 по 10.05.2019 р., наказ № 310о/д від 05.04.2019 р., тема: «Організація навчальної роботи студентів із хімічних та педагогічних дисциплін професійної підготовки», довідка № 1050/01 від 14.05.2019 р.

Наукові інтереси та досягнення: вдосконалення системи експериментально-методичної підготовки студентів — майбутніх вчителів хімії у вищій школі; модернізація лабораторних занять з методики навчання хімії та впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес вищої школи. Розробка система впровадження в підготовку студентів до виконання всіх видів шкільного хімічного експерименту різноманітних інноваційних засобів та методів навчання, адаптації студентів до майбутньої професії.

Навчальні предмети, які викладає: методика викладання хімії, техніка шкільного хімічного експерименту, методика розв’язання хімічних задач.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю (2008 р.); Грамота Житомирської обласної ради (2011 р.); Грамота Міністерства освіти і науки України (2012 р.); Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, високі досягнення в навчальній, науковій, виховній і методичній роботі та з нагоди 50 річниці створення кафедри хімії (2015 р.); подяка управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2017 р.); нагрудний знак «Відмінник освіти» (2019 р.).

Друковані праці:

Віленський Володимир Олексійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор (б. в. з.), доктор хімічних наук, старший науковий співробітник.

Біографія: народився 07.07.1939 р. в місті Київ. У 1957 році отримав середню освіту у 90-й школі м. Києва. В 1960 р. вступив до Київського ордена Леніна Державного університету ім. Т. Г. Шевченка на фізичний факультет (був одним із перших випускників кафедри «Теоретична ядерна фізика»), який закінчив у 1966 році та здобув повну вищу освіту за спеціальністю «Фізик», кваліфікація — теоретична ядерна фізика. У 1963–1967 рр. — працював помічником оператора атомного реактору в Інституті фізики АН УРСР. З серпня 1968 року — по травень 2016 року — працював в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України на посадах молодшого наукового співробітника (1968–1978 рр.), старшого наукового співробітника (1978–1991 рр.), а з 1992 р. — провідного наукового співробітника. В 1970–1974 рр. навчався в аспірантурі з відривом від виробництва в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України за спеціальністю 02.00.06 — хімія високомолекулярних сполук. У листопаді 1976 р. успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.06 — хімія високомолекулярних сполук. У 1983 р — було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «фізика і механіка полімерів». У квітні 1992 р. — захистив докторську дисертацію за спеціальністю 01.04.19 — фізика полімерів. З листопада 2001 — по травень 2002 рр. — учасник програми SABIT, запровадженою US Departament of Commerce, як експерт з полімерної хімії, де був запрошений до Департаменту матеріалознавства Університету Північного Техасу для виконання робіт з синтезу похідних вінілових полімерів. З вересня 2016 — по грудень 2016 року — головний технолог з виробництва та модифікації поліуретанів як елементів декору та конструкції будинків (Еліт Декор, Київ). З січня 2015 — по червень 2018 рр. — директор екзаменаційних програм Бакалаврів та Магістрів зі спеціальності «Технологія переробки полімерів» в Київському національному університеті технологій та дизайну. З лютого 2019 р. і по даний час працює професором (б. в. з.) кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: лютий 2019 року.

Інформація про вищу освіту: у 1966 році закінчив фізичний факультет Київського ордена Леніна Державного університету ім. Т. Г. Шевченка та здобув повну вищу освіту за спеціальністю «Фізик», кваліфікація — теоретична ядерна фізика, диплом У № 987010 від 20.06.1966 р.

Навчання в аспірантурі: З 1970 — по 1974 рік навчався в аспірантурі з відривом від виробництва в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України за спеціальністю 02.00.06 — хімія високомолекулярних сполук.

Теми дисертаційних досліджень: Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук: «Исследование влияния химического строения и деформации на структуру и физико — химические свойства сегментированных полимеров с уретановыми группами в цепи». Диплом кандидата хімічних наук ХМ № 001904 виданий рішенням Ради Інституту хімії високомолекулярних сполук АН УРСР від 02.10.1976 р. (протокол № 7). Атестат старшого наукового співробітника СН № 007567, виданий Рішенням Президіума Академії наук Союзу РСР від 30.09.1983. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук: «Связь микрофазового разделения в полиуретанах и полиуретановых иономерах со строением и составом жестких и гибких сегментов». Диплом доктора хімічних наук ДТ № 013903, виданий Рішенням ВАК при Раді Міністрів СРСР від 17.04.1992 р. (протокол № 16д/52).

Наукові інтереси та досягнення: проведено дослідження у галузі гетероланцюгових полімерів, а саме синтез та дослідження структури (тонкої та надмолекулярної). За результатами роботи було отримано 15 Патентів України на функціональні (струмопровідні та термочутливі) полімери. Було досліджено іоногенні поліуретани і встановлена їх йонна провідність. Було виконано комплекс досліджень з синтезу та модифікації поліуретанів, поліакрилатів та метакрилатів у постійних магнітних полях тощо. Досліджено явище несумісності різнорідних молекул у полімерах і його вплив на фізико-хімічні властивості полімерів. Запропоновано теорію взаємодії постійних магнітних полів з мономерами в реакціях поліприєднання.

Навчальні предмети, які викладає: хімія високомолекулярних сполук, біоорганічна хімія.

Нагороди: член академії наук Нью-Йорку, США 1995 р.; включений до переліку Marques «WHY’S WHO IN THE WORLD» в 2001 р.; внесений в Сучасну Енциклопедію України (539-540 с.) в 2005 р.; почесна грамота Президії НАН України 2008 р.; медаль Президії Національної академії наук України «За професійні здобутки» 2009 р.; член Американського Хімічного Товариства: Відділення Полімери 2012 р. Власник сертифікату з авторського права на проект монументу «Незалежна Україна».

Друковані праці:

Денисюк Роман Олександрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат хімічних наук.

Біографія: народився 24.07.1982 р. в смт. Головине Черняхівського району Житомирської області. У 1999 році закінчив Житомирський обласний педагогічний ліцей. В 1999 році вступив на природничий факультет Житомирського педагогічного університету імені Івана Франка. В 2004 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія та хімія». У 2004-2005 роках працював вчителем хімії Головинської гімназії Черняхівського району Житомирської області. У 2004 році вступив до аспірантури без відриву від виробництва до Інституту фізики напівпровідників НАН України ім. В. Є. Лашкарьова за спеціальністю «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки». З 2005 року асистент, з 2011 року старший викладач, з 2014 року доцент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка. В 2010 році захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.21 «Хімія твердого тіла».

Початок роботи в університеті: з вересня 2005 року.

Інформація про вищу освіту: у 2004 р закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія та хімія» та здобув кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології. Диплом ТМ № 25704513 від 30.06.2004 р.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2004 по 2008 рік навчання в аспірантури без відриву від виробництва в Інституту фізики напівпровідників НАН України ім. В. Є. Лашкарьова за спеціальністю «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки».

Тема дисертаційного дослідження: «Взаємодія твердих розчинів Cd1‑xMnxTe з іодвмісними (І2 — метанол, І2 — диметилформамід) та іодвиділяючими (Н2О2–НІ–розчинник) травильними композиціями». (Диплом кандидата хімічних наук ДК № 060813 протокол № 34-07/5 від 1 липня 2010 року. Атестат доцента кафедри хімії 12 ДЦ 039757 протокол № 6/02-Д від 23 вересня 2014 року.)

Інформація про стажування: з 15.11.2011 р. по 14.12.2011 р. в Інституті фізики напівпровідників НАН України ім. В. Є. Лашкарьова; з 27.04.2015 по 05.06.2015 в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, наказ № 118 від 27 квітня 2015 р., тема «Вивчення передового педагогічного досвіду роботи викладачів із дисциплін «Хімічна технологія», «Загальна хімія», «Теорія і механізми хімічних процесів», посвідчення № 735-33/01 від 04 червня 2015 р.

Наукові інтереси та досягнення: рідкофазне травлення напівпровідникових сполук на основі CdTe галогенвмісними та галогенвиділяючими розчинами. Дослідження процесів хіміко-динамічного полірування, хіміко-механічного полірування поверхні напівпровідників. Визначення електрохімічних процесів при розчиненні. Розробка розчинів для полірування поверхні напівпровідників, оптимізація режимів обробки поверхні. Встановлення кінетичних залежностей та параметрів полірування напівпровідників гаолгенвмісних та гаологенвиділяючих травників.

Навчальні предмети, які викладає: хімічна технологія, неорганічний синтез, загальна хімія, неорганічна хімія, електрохімія, хімія твердого тіла.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (2012 р.); Диплом за ІІІ місце у конкурсі «Кращий наставник академгрупи» Житомирського державного університету імені Івана Франка (2015 р.); Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, високі досягнення в навчальній, науковій, виховній і методичній роботі та з нагоди 50 річниці створення кафедри хімії (2015 р.).

Друковані праці:

Євдоченко Олена Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант.

Біографія: народилась 20.09.1978 р. в м. Овруч Житомирської області. У 1995 р. закінчила Житомирську ЗОШ № 34. Цього ж року вступила до природничого факультету Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка, в 2001 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка та здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія та хімія. З березня 2002 року працювала методистом заочної форми навчання природничого факультету Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. З березня 2015 року — старший лаборант кафедри хімії ЖДУ ім. І. Франка.

Початок роботи в університеті: березень 2002 року.

Інформація про вищу освіту: у 2001 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія та хімія», диплом № ТМ 16187405 від 30.06.2001 р. та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, екології та основ екології.

Інформація про стажування: з 27.04.2015 по 05.06.2015 в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, наказ № 118 від 27 квітня 2015 р., тема «Вивчення передового педагогічного досвіду роботи викладачів із дисциплін «Методика викладання хімії», «Позакласна робота з хімії», «Методика розв’язування хімічних задач», «Техніка хімічного експерименту», посвідчення № 740-33/03 від 04 червня 2015 р.

Наукові інтереси та досягнення: ігрові технології при вивченні хімії в середній школі.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за високі досягнення в науковій, виховній і методичній роботі 2012 р; почесна відзнака «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2019 р.).

Друковані праці:

Камінський Олександр Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат хімічних наук.

Біографія: народився 11.12.1987 р. в місті Радомишль Житомирської області. Закінчив Радомишльську ЗОШ № 5. В 2005 році вступив до Житомирського державного університету імені Івана Франка на природничий факультет, який закінчив у 2010 році та здобув повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої школи. Хімія», кваліфікація — магістр педагогічної освіти, викладач хімії. З вересня 2010 року по листопад 2018 року — асистент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка. З листопада 2018 по теперішній час — старший викладач кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка. В 2010–2014 роках навчання в аспірантурі без відриву від виробництва в Інституту хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України за спеціальністю 01.04.18 — «Фізика та хімія поверхні». У 2018 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.18 «Фізика та хімія поверхні».

Початок роботи в університеті: вересень 2010 року.

Інформація про вищу освіту: у 2010 році закінчив природничий факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка, та отримав спеціальність «Педагогіка і методика середньої школи. Хімія», кваліфікація — магістр педагогічної освіти, викладач хімії, диплом ТМ № 39554639 від 30.06.2010 р.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2010 по 2014 рік навчався в аспірантурі в науково-дослідному Інституті хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України за спеціальністю 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні» без відриву від виробництва.

Тема дисертаційного дослідження: «Адсорбційна іммобілізація цис-дихлордіамінплатини та йонних форм важких металів магніточутливими нанокомпозитами з різною природою поверхні». Диплом кандидата хімічних наук ДК № 048939 виданий на підставі рішення Атестаційної колегії 23.10.2018 року.

Інформація про стажування: з 08.04.2019 р. в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, наказ № 63 від 08 квітня 2019 р., тема: «Вивчення передового педагогічного досвіду роботи викладачів з дисциплін „Фізична хімія“, „Колоїдна хімія“, „Хімія поверхні“ та „Історія хімії“». Посвідчення № 13/18-19 від 14 травня 2019 р.

Наукові інтереси та досягнення: наукові дослідження в рамках проекту «Синтез та дослідження адсорбційних властивостей нових нанокомпозиційних та магніточутливих матеріалів щодо катіонів важких металів» (державний реєстраційний номер — 0112U002262, 01.12–01.22) спрямовані на синтез та дослідження нових типів функціоналізованих наноматеріалів і нанокомпозитів з високими адсорбційними параметрами та селективністю, перспективних для практичного використання та виробництва на їх основі хімічно модифікованих адсорбентів, що поєднують високу ємність та специфічність, встановлення їх характеристик та умов експлуатації. Основна увага зосереджена на використанні магнітних носіїв, оптимізації умов синтезу, модифікуванні і функціоналізації поверхні, виборі ефективних комплексоутворювачів, аналізі ємності та вибірковості адсорбентів. Напрямок роботи обумовлений необхідністю розробки ефективних та економічних сорбційних матеріалів для ліквідації забруднень навколишнього середовища, очистки води, утилізації відходів, створення новітніх засобів біотехнології для розділення ДНК, імуноглобулінів, антитіл, впровадження лікарських препаратів еферентної терапії тощо. Дослідження проводяться спільно з Інститутом хімії поверхні НАН України.

Навчальні предмети, які викладає: загальна хімія, неорганічна хімія, будова речовини.

Нагороди: подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки 2015 р.

Друковані праці:

Кичкирук Ольга Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат хімічних наук.

Біографія: народилась 10.02.1972 р. у м. Житомирі. Закінчила ЗОШ № 19 м. Житомира. Вищу освіту здобула у Київському державному університет імені Тараса Шевченка на Хімічному факультеті у 1994 р. 1996–1999 роки навчалася в аспірантурі в Інституті хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України. З 1994 по 1996 роки працювала асистентом кафедри хімії в Житомирській державній агроекологічній академії. З 1999 року по 2004 рік працювала інженером І категорії в Інституті хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України. В 2008 році захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні». З 2004 року працівник Житомирського державного університеті імені Івана Франка на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри хімії. З серпня 2018 року заступник декана природничого факультету з навчальної роботи.

Початок роботи в університеті: з вересня 2004 року.

Інформація про вищу освіту: у 1994 році закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю: «Хімія — аналітична хімія», кваліфікація спеціаліста: «хімік, викладач»; диплом: ЛЕ № 006686 від 20.06.1994 р.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1996 рік по 1999 рік навчалася в аспірантурі в науково-дослідному Інституті хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України за спеціальністю 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні».

Тема дисертаційного дослідження: «Застосування реакції амінометилювання для іммобілізації комплесотвірних аналітичних реагентів на поверхні кремнеземів». Диплом кандидата хімічних наук ДК № 047922 протокол № 30–07/6 від 02.07.2008 року. Атестат доцента кафедри хімії 12 ДЦ 030193 протокол № 4/02–Д від 17.05.2010 року.

Інформація про стажування: інституті хімії поверхні ім. О. О. Чуйка 2012 р.; з 24 квітня по 31 травня 2017 р. в Інституті хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України (відділ хімії поверхні гібридних матеріалів) (наказ № 23а від 18 квітня 2017 р.), тема: «Науковий підхід при формуванні та викладанні теоретичного матеріалу з практичною спрямованістю навчальних дисциплін „Аналітична хімія“, „Екоаналітична хімія“ та „Координаційна хімія“».

Наукові інтереси та досягнення: наукова робота направлена на вивчення властивостей комплексоутворюючих адсорбентів, зокрема кремнеземів, синтез та можливості їх використання для вилучення іонів важких металів з водних розчинів. Співпрацюю з науково-дослідним Інститутом хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, Київським державним університетом ім. Тараса Шевченка.

Працювала в рамках держбюджетної роботи по темі «Синтез та використання нових комплексоутворюючих сорбентів для твердофазної екстракції іонів та молекул» (2006–2008 рр.) та по темі проекту фундаментальних досліджень «Синтез нових комплексоутворюючих адсорбентів для твердофазної екстракції іонів та молекул» (2007–2008 рр.), організовано науковий гурток за участю магістрантів та студентів.

Синтез модифікованих адсорбентів здійснюється на основі природних мінералів сапоніту, клинооптилоліту, вермикуліту, соснових ошурок, кремнеземів. Для модифікування як реагенти використовували органічні азореагенти (8–оксихінолін та його похідні, 4–(2–піридилазорезорцин), 1–(2–піридилазонафтол)), поліанілін, комплексони. Вивчаються умови вилучення катіонів важких металів з водних розчинів, зокрема рН, час взаємодії, максимальна ємність, тип взаємодії катіонів і поверхні адсорбента, можливість регенерування. Наукові дослідження проводяться з використанням спектрофотометричного, атомно-абсорбційного аналізів, спектроскопії дифузного відбиття, ІЧ-спектроскопії.

Навчальні предмети, які викладає: аналітична хімія, хімія навколишнього середовища, екологічна хімія, фізико-хімічні методи аналізу.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за наукові успіхи 2009 р., почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців 2017 р.

Друковані праці:

Кондратенко Олена Ульянівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант.

Біографія: народилася 10.12.1970 р. в місті Житомирі. У 1988 закінчила Житомирську ЗОШ № 22. З вересня 1988 року працювала крановиком на заводі «Верстати-автомати». У 1989 році вступила до Житомирського державний педагогічного інституту імені Івана Франка на природничий факультет, який закінчила у 1995 році та здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія і хімія» та отримала кваліфікацію спеціаліста вчителя біології і хімії середньої школи. З 1995 року — старший лаборант кафедри хімії.

Початок роботи в університеті: серпень 1995 року.

Інформація про вищу освіту: у 1995 році закінчила Житомирський педагогічний інститут імені Івана Франка та здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія і хімія» і отримала кваліфікацію спеціаліста вчителя біології і хімії середньої школи, диплом ЛМ ВЕ № 003634 від 30.06.1995 р.

Інформація про стажування: з 27.04.2015 р. по 05.06.2015 р. в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, наказ № 118 від 27 квітня 2015 р., тема: «Вивчення передового педагогічного досвіду роботи викладачів із дисциплін „Неорганічна хімія“, „Методика викладання хімії“, „Техніка хімічного експерименту“», посвідчення № 741-33/03 від 04 червня 2015 р.

Нагороди: почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 50 річниці створення кафедри хімії (2015 р.).

Друковані праці:

Кусяк Андрій Петрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат хімічних наук.

Біографія: народився 15.05.1974 року м. Житомирі. У 1991 році закінчив Житомирську ЗОШ № 22. У 1991 році вступив на природничий факультет Житомирського педагогічного інституту імені Івана Франка, який закінчив у 1996 році та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія та хімія». З 1995 р. працював вчителем біології та хімії в Житомирській ЗОШ № 14, з 1996 року — у Високівській школі Черняхівського району Житомирської області, з 1997 року — Житомирська ЗОШ № 3, з 2011 — Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г. С. Протасевича. В 2012 р. закінчив магістратуру при ЖДУ ім. І. Франка та вступив до аспірантури Інституту хімії поверхні НАН України, м. Київ. З 2014 — асистент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2018 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.18 «Фізика та хімія поверхні».

Початок роботи в університеті: вересень 2012 р.

Інформація про вищу освіту: у 1996 році закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобув кваліфікацію вчителя біології, хімії (диплом ЛН ВЕ № 003976 від 26.06.1996 р.), у 2012 році закінчив магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка, та отримав спеціальність «Хімія», кваліфікація — хімік, викладач хімії (диплом ТМ № 43563693 від 31.05.2012 р.).

Тема дисертаційного дослідження: «Адсорбційна активність поверхні в концепції багаторівневих нанокомпозитів з функціями нанороботів». Диплом кандидата хімічних наук ДК № 048940 виданий на підставі рішення Атестаційної колегії 23.10.2018 року.

Наукові інтереси та досягнення: наукові дослідження в рамках проекту «Синтез та дослідження адсорбційних властивостей нових нанокомпозиційних та магніточутливих матеріалів щодо катіонів важких металів» (державний реєстраційний номер — 0112U002262, 01.12 — 01.22) спрямовані на синтез та дослідження нових типів функціоналізованих наноматеріалів і нанокомпозитів з високими адсорбційними параметрами та селективністю, перспективних для практичного використання та виробництва на їх основі хімічно модифікованих адсорбентів, що поєднують високу ємність та специфічність, встановлення їх характеристик та умов експлуатації. Основна увага зосереджена на використанні магнітних носіїв, оптимізації умов синтезу, модифікуванні і функціоналізації поверхні, виборі ефективних комплексоутворювачів, аналізі ємності та вибірковості адсорбентів. Напрямок роботи обумовлений необхідністю розробки ефективних та економічних сорбційних матеріалів для ліквідації забруднень навколишнього середовища, очистки води, утилізації відходів, створення новітніх засобів біотехнології для розділення ДНК, імуноглобулінів, антитіл, впровадження лікарських препаратів еферентної терапії тощо.

Навчальні предмети, які викладає: аналітична хімія, вибрані розділи неорганічної хімії.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі університету та з нагоди Дня науки (2016 р.).

Друковані праці:

Кусяк Наталія Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат хімічних наук.

Біографія: народилась 21.06.1974 р. в селі Качанівка Хмільницький району Вінницької області. У 1991 р. з відзнакою закінчила ЗОШ № 19 м. Житомира. У 1996 році з відзнакою закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія та хімія». З 1996–2001 — навчалась в аспірантурі Інституті Фізики напівпровідників НАН України (м. Київ) без відриву від виробництва, у 2003 році успішно захистила дисертацію у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 02.00.01 «Неорганічна хімія». Працювала на посадах старшого лаборанта з 1995 р., з 2001 р. асистента, з 2003 р. старшого викладача, з 2004 р. доцент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка. З 2004–2012 — завідувала кафедрою хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: вересень 1996 р.

Інформація про вищу освіту: у 1996 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобула кваліфікацію «вчителя біології та хімії середньої загальноосвітньої школи I–III-го» ступенів (ЛР ВЕ № 000366 від 29.06.1996 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1996–2001 — навчалась в аспірантурі Інституті Фізики напівпровідників НАН України (м. Київ) без відриву від виробництва за спеціальністю 02.00.01 «Неорганічна хімія».

Тема дисертаційного дослідження: «Взаємодія InAs, InSb та GaAs з бромвиділяючими травильними композиціями». Диплом кандидата хімічних наук ДК № 018978 протокол № 11–07/5 від 21.05.2003 року. Атестат доцента кафедри хімії 02 ДЦ 015718 протокол № 5/13–Д від 15.12.2005 р.

Інформація про стажування: лютий–березень 2007 р. — Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, лютий–березень 2012 р. — Інститут хімії поверхні НАН України, м. Київ; з 24 квітня по 31 травня 2017 р. в Інституті хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України (відділ наноматеріалів) (наказ № 23а від 18 квітня 2017 р.), тема: «Наукова складова навчального процесу під час викладання дисциплін „Загальна та неорганічна хімія“, „Будова речовини та хімічний зв’язок“ та „Нанохімія“, як одна з найважливіших при підготовці фахівців з вищою освітою спеціальності „Хімія“».

Наукові інтереси та досягнення: наукові дослідження в рамках проекту «Синтез та дослідження адсорбційних властивостей нових нанокомпозиційних та магніточутливих матеріалів щодо катіонів важких металів» (державний реєстраційний номер — 0112U002262, 01.12 — 01.22) спрямовані на синтез та дослідження нових типів функціоналізованих наноматеріалів і нанокомпозитів з високими адсорбційними параметрами та селективністю, перспективних для практичного використання та виробництва на їх основі хімічно модифікованих адсорбентів, що поєднують високу ємність та специфічність, встановлення їх характеристик та умов експлуатації. Основна увага зосереджена на використанні магнітних носіїв, оптимізації умов синтезу, модифікуванні і функціоналізації поверхні, виборі ефективних комплексоутворювачів, аналізі ємності та вибірковості адсорбентів. Напрямок роботи обумовлений необхідністю розробки ефективних та економічних сорбційних матеріалів для ліквідації забруднень навколишнього середовища, очистки води, утилізації відходів, створення новітніх засобів біотехнології для розділення ДНК, імуноглобулінів, антитіл, впровадження лікарських препаратів еферентної терапії тощо. Дослідження проводяться спільно з Інститутом хімії поверхні НАН України.

2006–2008 — держбюджетна тема «Синтез та використання нових комплексоутворюючих сорбентів для твердофазної екстракції іонів та молекул».

2007–2009 — грант Державного фонду фундаментальних досліджень «Синтез нових комплексоутворюючих адсорбентів для твердофазної екстракції іонів та молекул».

Навчальні предмети, які викладає: загальна хімія, неорганічна хімія, будова речовини, теоретичні основи неорганічної хімії.

Нагороди: Грамота Житомирської обласної ради (2012 р.); Грамоти управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2014 р., 2006 р.); Диплом ЖДУ «Кращий молодий викладач університету» (І в номінації) (2004 р.); Диплом IX Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні» (2006р.); почесна відзнака «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2015 р.).

Друковані праці:

Листван Віталій Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат хімічних наук.

Біографія: народився 21.03.1973 р. у м. Шостка Сумської області. Закінчив ЗОШ № 12 м. Житомира. У 1989 році вступив, та у 1994 році закінчив хімічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. У 1994–1997 роках навчався в аспірантурі Інституту органічної хімії НАН України (м. Київ). У 1998 році працював в авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». З 1998 по 1999 роки провідний інженер ВАТ «Київський завод реактивів, індикаторів та аналітичних препаратів». У 1998 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 «Органічна хімія». З 1999 року працівник Житомирського державного університеті імені Івана Франка на посадах старшого викладача, а з 2001 року — доцента кафедри хімії.

Початок роботи в університеті: вересень 1999 р.

Інформація про вищу освіту: у 1994 році закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю: «Хімія — органічна хімія», диплом: ЛЕ № 006638 від 20.06.1994 р., кваліфікація спеціаліста: «хімік, викладач».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1994 року по 1997 рік навчався в аспірантурі Інституту органічної хімії НАН України (м. Київ) за спеціальністю 02.00.03 «Органічна хімія».

Тема дисертаційного дослідження: «Синтез флуоровмісних органічних сполук сірки на основі 1,1—дигідрополіфлуоралкілсульфідів» (диплом кандидат хімічних наук ДК № 002778 від 10.03.1999 р. протокол № 17–07/4, 02.00.03 — органічна хімія, атестат доцента кафедри хімії ДЦ № 007822, від 19.06.2003 р. протокол № 3/13–Д).

Інформація про стажування: 2004 р. — Житомирська обласна санітарно-епідеміологічна станція; 2009 р. — Житомирський національний агроекологічний університет, з 16 березня по 16 квітня 2009 р., наказ № 36 від 12 березня 2009 р., тема: «Вивчення досвіду науково-дослідної, навчальної та методичної роботи кафедри хімії Житомирського національного агроекологічного університету» посвідчення № 47 від 17 квітня 2009 р.; 2014 р. — Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, з 10.04.2014 р. по 16.05.2014 р., наказ № 177—к, від 04 квітня 2014 р., тема «Вивчення досвіду навчальної, методичної та науково-дослідної роботи на кафедрі хімії ТНПУ», посвідчення № 672—33/03 від 21 травня 2014 р.; 2019 р. — Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України з 15 квітня 2019 по 15 травня 2019 р., наказ № 21 від 11 квітня 2019 р., тема: «Вивчення сучасних напрямів дослідження у галузі хімії поверхні та їх застосування у навчальному процесі при підготовці фахівців-хіміків», посвідчення № 1 від 15 травня 2019 р.

Наукові інтереси та досягнення: основний напрям наукової роботи — органічний синтез. Дослідження у галузі органічних сполук Сульфуру та Фосфору; зокрема, синтез фосфонієвих солей і фосфорілідів та нових органічних сполук на їх основі; одержання сполук з потенційною фізіологічною активністю (антимікробною, антиоксидантною тощо), що містять фрагменти вже відомих біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів; вивчення їх фізіологічної дії.

Керував виконанням держбюджетної теми «Синтез фосфонієвих солей і фосфорілідів та дослідження їх антибактеріальної дії» (державний реєстраційний номер 010510001058), метою якої є одержання і вивчення біологічної активності нових потенційних антимікробних препаратів та інших практично цінних сполук, зокрема, протипухлинної дії, а також рідких кристалів та органічних люмінофорів.

У співпраці з Буковинським державним медичним університетом досліджував антимікробну активність синтезованих на кафедрі фосфонієвих солей та алкіліденфосфоранів. За результатами дослідження антибактеріальної дії двох отриманих речовин, отримав, як співавтор винаходу, деклараційні патенти на корисні моделі.

У співпраці з Інститутом клітинної біології та генетичної інженерії НАН України займається вивченням антиоксидантної, антимікробної, протипухлинної дії одержаних нових органічних сполук.

Навчальні предмети, які викладає: органічна хімія, органічний синтез, хімія ароматичних та гетероциклічних сполук, теоретичні основи органічної хімії.

Нагороди: почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну науково-дослідну роботу (2006 р.); Грамота Міністерства освіти і науки України за підготовку переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2006 р.); Почесна грамота за вагомий внесок у розвиток інтеграції науки та освіти, грамотою управління освіти та науки облдержадміністрації — за активну участь у науково-дослідній роботі; Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовці висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 90-річчя від дня заснування університету (2009 р.); Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, високі досягнення в навчальній, науковій, виховній і методичній роботі та з нагоди 50 річниці створення кафедри хімії (2015 р.).

Друковані праці:

Матвієнко Олена Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант.

Біографія: народилась 31.01.1962 р. місті Зимогір’я Луганської області. У 1979 році закінчила Зимогір’ївську середню школу № 2 з відзнакою. Того ж року вступила до Київського політехнічного інституту на хіміко-технологічний факультет, який закінчила у 1985 році та здобула повну вищу освіту за спеціальністю технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу та отримала кваліфікацію інженер-хімік-технолог. У 1985 за розподілом працювала на Лисичанському нафтопереробному заводі інженером-хіміком. З 1987 року — няня дитячого садка міста Нижньоудинська Іркутської області (Російська Федерація). З вересня 1992 року комірник Житомирської панчішної фабрики, з жовтня 1992 року працює старшим лаборантом кафедри хімії ЖДУ ім. І. Франка.

Початок роботи в університеті: жовтень 1992 року.

Інформація про вищу освіту: у 1985 році закінчила Київський ордена Леніна політехнічний інститут та здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу» та отримала кваліфікацію інженер-хімік-технолог, диплом МВ № 957755 від 01.03.1985 р.

Нагороди: подяка за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 50 річниці створення кафедри хімії (2015 р.); почесна відзнака «Заслужений працівник Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2019 р.).

Писаренко Сніжана Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант.

Біографія: народилась 11.07.1992 р. в м. Житомирі. У 2009 р. закінчила Житомирську ЗОШ № 14. Цього ж року вступила до природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчила в 2013 році та здобула базову вищу освіту за напрямом підготовки «Хімія», в 2014 році здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Хімія». В 2014 році вступила та успішно закінчила магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Хімія».

Початок роботи в університеті: вересень 2014 року.

Інформація про вищу освіту: у 2013 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала базову вищу освіту за спеціальністю «Хімія» та здобула кваліфікацію «хіміка, вчителя хімії» (диплом ТМ № 45665339 від 29.06.2013 р.). У 2014 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Хімія» та здобула кваліфікацію «хіміка, вчителя хімії, біології та екології» (диплом ТМ № 47291329 від 30.06.2014 р.), у 2015 році закінчила магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Хімія» та здобула кваліфікацію «хіміка, викладача хімії» (диплом М15 № 015747 від 30.06.2015 р.).

Наукові інтереси та досягнення: ігрові технології при вивченні хімії в середній школі.

Друковані праці:

Тищенко Надія Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: лаборант.

Біографія: народилась 12.08.1954 року в селі Марчихина Буда Ямпільського району Сумської області. У 1971 році закінчила в селі середню школу. Того ж року вступила до Новомосковського хіміко-механічного технікуму який закінчила в 1974 році та здобула освіту за спеціальністю обладнання хімічних та нафто газопереробних заводів та отримала кваліфікацію техніка-механіка. За розподілом з 1974 року по 1977 рік працювала на Волзькому заводі органічного синтезу (Російська Федерація). З 1978 року по 1990 рік працювала у містах Закупі (Чеська республіка), Єреван (Вірменія) за місцем служби чоловіка. З лютого 1991 року працює лаборантом кафедри хімії ЖДУ ім. І. Франка.

Початок роботи в університеті: лютий 1991 року.

Інформація про вищу освіту: у 1974 році закінчила Новомосковський хіміко-механічний технікум та здобула освіту за спеціальністю «Обладнання хімічних та нафтогазопереробних заводів» та отримала кваліфікацію «техніка-механіка», диплом Щ № 486922 від 01.07.1974 р.

Нагороди: почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 50 річниці створення кафедри хімії (2015 р.); почесна відзнака «Заслужений працівник Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2019 р.).

Чайка Микола Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший викладач, кандидат хімічних наук.

Біографія: народився 10.12.1992 р. в місті Баранівка Житомирської області. У 2010 р. з відзнакою закінчив Баранівську ЗОШ № 2 ім. О. Сябрук. Цього ж року вступив до природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою в 2014 році та здобув базову вищу освіту. В 2014 році вступив та успішно закінчив магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Хімія». У 2015 році вступив до аспірантури без відриву від виробництва Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України за спеціальністю «05.27.06 — технологія, обладнання та виробництво електронної техніки». З вересня 2014 року по серпень 2020 року працював на посаді старшого лаборанта кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка, а з вересня 2015 по серпень 2020 року — асистента кафедри хімії (робота за сумісництвом). У період з вересня 2019 по серпень 2020 року працював за сумісництвом вчителем хімії ЗОШ I–III ступенів № 21 м. Житомира. 4 грудня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.207.02 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.04 — фізична хімія (науковий керівник — доктор хімічних наук, професор В. М. Томашик). З вересня 2020 року по теперішній час — старший викладач кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: вересень 2014 року.

Інформація про вищу освіту: у 2014 році з відзнакою закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримав базову вищу освіту за спеціальністю «Хімія» та здобув кваліфікацію бакалавра, вчителя хімії, диплом: ТМ № 47441036 від 30.06.2014 р. У 2015 році з відзнакою закінчив магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Хімія» та здобув кваліфікацію «Хіміка, викладача хімії» (диплом М15 № 015744 від 30.06.2015 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2016 по 2019 рік навчання в аспірантурі без відриву від виробництва в Інституті фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України за спеціальністю «05.27.06 — технологія, обладнання та виробництво електронної техніки».

Тема дисертаційного дослідження: «Фізико-хімічна взаємодія монокристалів СdTe та твердих розчинів ZnxCd1−xTe і CdxHg1−xTe з травильними композиціями K2Cr2O7 — мінеральна кислота — розчинник». Диплом кандидата хімічних наук ДК № 056290, наказ МОН України від 26.02.2020 р. № 289 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів».

Наукові інтереси та досягнення: встановлення закономірностей фізико-хімічної взаємодії монокристалів типу АIIВVI з розчинами систем K2Cr2O7 — мінеральна кислота — розчинник, виявлення впливу природи компонентів травника, напівпровідникового матеріалу та складу твердих розчинів на швидкість і характер їх розчинення, дослідження морфології і складу поверхневих шарів після хімічного полірування, розробка і оптимізація травильних розчинів з малими швидкостями розчинення та технологічних режимів ХДП і ХМП для формування високоякісної поверхні напівпровідникових матеріалів.

Наукові дослідження виконуються в рамках держбюджетних тем: «Розробка і оптимізація нових ефективних травильних композицій і технологічних процесів хімічної обробки поверхні монокристалів і плівок напівпровідників типу АIIВVI, АIIIВV і AIVBVI та твердих розчинів на їх основі» (2012–2016 рр.), «Фізико-хімічні явища в напівпровідниках, вуглецевих нанокомпозитах і гетероструктурах, вплив на них технології виготовлення і зовнішніх дій» (2016–2020 рр.), «Розробка процесів і способів формування нанорозмірних кристалів та рельєфу на поверхні напівпровідників АIIВVI, АIIIВV і твердих розчинів на їх основі» (2017–2021 рр.).

Навчальні предмети, які викладає: фізична хімія, колоїдна хімія, кристалохімія, хімія твердого тіла.

Нагороди: Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм та з нагоди 97-річчя від Дня заснування університету (2016); Диплом «Лідер публікаційної активності — 2019»; Переможець щорічного конкурсу «Молодий науковець року — 2019 (природничо-математичний напрям)» Житомирського державного університету імені Івана Франка (2020 р.).

Друковані праці:

Чумак Володимир Валентинович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат хімічних наук.

Біографія: народився 09.11.1976 року в м. Запоріжжя. В 1993 році з відзнакою закінчив ЗОШ № 19 м. Житомира. У 1993 році вступив на природничий факультет Житомирського педагогічного інституту імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою у 1998 році та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія та хімія». У 1998–2001 роках працював вчителем хімії та біології в Іванівській ЗОШ І–ІІІ ступенів Житомирського району Житомирської області. У цей же період, працював за сумісництвом в ЗОШ І–ІІІ ступенів № 8 м. Житомира та у Житомирському вищому професійному училищі-інтернаті. У 2001 році вступив до Запорізького державного медичного університету на фармацевтичний факультет, та у 2004 році здобув з відзнакою (без відриву від виробництва) кваліфікацію провізора за спеціальністю «Фармація». З вересня 2001 по 2003 рік — асистент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2003 році був направлений на річне стажування до хімічного факультету Київського національного університеті імені Тараса Шевченка в якості викладача-стажиста. У 2004 році вступив до аспірантури з відривом від виробництва до хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Неорганічна хімія». У жовтні 2007 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка достроково захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.01 «Неорганічна хімія» (науковий керівник — доктор хімічних наук Ю. О. Тітов). З вересня 2007 року асистент, з 2008 року старший викладач, з 2010 року доцент, 2014–2018 роки завідувач кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка, з 2018 року — проректор з навчально-методичної та виховної роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка.

У 2009, 2013 та 2016 році — заступник відповідального секретаря приймальної комісії, а у 2010–2012, 2014–2015 та у 2017–2018 роках відповідальний секретар приймальної комісії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: з вересня 2001 року.

Інформація про вищу освіту: у 1998 р. закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобув кваліфікацію вчителя біології, хімії (диплом ТМ № 10627466 від 30.06.1998 р.), у 2004 р. закінчив Запорізький державний медичний університет за спеціальністю «Фармація» та здобув кваліфікацію провізора (диплом АР № 25612406 від 25.06.2004 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2004 по 2007 рік навчання в аспірантури з відривом від виробництва в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 02.00.01 «Неорганічна хімія».

Тема дисертаційного дослідження: «Особливості утворення, будова і властивості п’ятишарових перовскітоподібних сполук та ізоморфнозаміщених фаз типу А5В5О17». (Диплом кандидата хімічних наук ДК № 044229 протокол № 15-07/1 від 17 січня 2008 року. Атестат доцента кафедри хімії 12 ДЦ 024131 протокол № 3/17-Д від 09 листопада 2010 року.)

Інформація про стажування: з 01.09.2003 р. по 01.09.2004 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; з 01 квітня по 30 квітня 2013 р. В Житомирському національному агроекологічному університеті (наказ № 13 від 25 березня 2013 р.), тема: «Вивчення досвіду організаційної роботи на кафедрі хімії Житомирського національного агроекологічного університету та стану наукової і навчально-методичної роботи», посвідчення № 58 від 30 квітня 2013 р.; з 24 квітня по 31 травня 2017 р. в Інституті хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України (відділ наноматеріалів) (наказ № 23а від 18 квітня 2017 р.), тема: «Сучасні аспекти удосконалення теоретичних і практичних знань в межах викладання дисциплін «Загальна і неорганічна хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Кристалохімія», «Фармацевтична хімія».

Наукові інтереси та досягнення: cинтез та дослідження оксидних сполук та фаз із шаруватою перовскітоподібною структурою типів AnBnO3n+2, An+1BnO3n+1, AnBnO3n+1 та AnBn-1O3n, встановлення взаємозв’язків склад — будова — властивість, пошук кореляцій між складом (будовою) та механізмами утворення, поліморфними перетвореннями і границями морфотропних переходів сполук і фаз цього типу, виявлення факторів впливу на них, а також визначення критеріїв направленого пошуку нових представників цього класу сполук.

Працював в рамках держбюджетних тем: 06БФ037-02 «Особливості механізмів утворення шаруватих перовскітоподібних сполук типу AnBnO3n+2 (n = 5, 6) із систем сумісноосаджених компонентів» та 01БФ037-02 «Дослідження умов одержання та синтез вихідних полікристалічних матеріалів на основі сполук типу AnBnO3n+2 за методом сумісного осадження та за золь-гель технологією».

Навчальні предмети, які викладає: фізична та колоїдна хімія, кристалохімія, загальна хімія.

Нагороди: стипендіат Кабінету Міністрів України 2010-2012 р., грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2008 р.); грамота Житомирської обласної ради (2009 р.); почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2010 р.); грамота управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2012 р.); подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2013 р.); подяка Міністерства освіти і науки України (2014 р.); почесна відзнака «Заслужений працівник Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2015 р.); грамота Міністерства освіти і науки України (2017 р.); почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2019 р.).

Друковані праці: