Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Символіка кафедри хімії

ГЕРБ
кафедри хімії
Житомирського державного університету імені Івана Франка

У верхній частині герба кафедри хімії по центру малий Державний Герб України — зображення золотого тризуба на синьому полі.

Основний фон герба — «коротка» періодична система хімічних елементів, що є графічним зображенням періодичного закону — фундаментального закону природи відкритого Дмитром Менделєєвим у 1869 році при співставленні властивостей відомих на той час хімічних елементів та величин їхніх атомних мас. Сучасне формулювання періодичного закону полягає у наступному: «Властивості елементів, а також утворених ними простих і складних речовин перебувають у періодичній залежності від величини зарядів ядер атомів елементів».

У центрі, на фоні «короткої» періодичної системи хімічних елементів, графічна модель атому Літію, у відповідності до напівкласичної теорії будови атома, що була сформульована датським фізиком Нільсом Бором у 1931 році, і враховувала квантовий характер енергії, випромінюваної електронами. Ця теорія, у свою чергу, базувалася на планетарній моделі атома, запропонованій Ернестом Резерфордом у 1911 році,на основі аналізу і статистичної обробки результатів експериментів з розсіювання α-частинок (альфа) у тонкій золотій фользі.

У нижній частині герба по центру — зображення відкритої древньої Алхімічної книги, як символу збереження древніх і сучасних хімічних знань, та основний елемент герба Житомирського державного університету імені Івана Франка — сова, що тримає сувою з роком заснування кафедри хімії — «1965».

По контуру герб кафедри хімії обвитий жовтою вензельною стрічкою з написами «Житомирський державний університет імені Івана Франка» та «Кафедра хімії».

Затверджений на розширеному засіданні кафедри хімії 07.10.2015 року, протокол № 3.


ПРАПОР
кафедри хімії
Житомирського державного університету імені Івана Франка


ПРИСЯГА ХІМІКА

З глибокою вдячністю, приймаючи знання, що мені даруються,
І осягаючи таємниці хімічної науки,
Урочисто присягаю іменами
Михайла Васильовича Ломоносова,
Дмитра Івановича Менделєєва,
Марії Склодовської-Кюрі,
Михайла Ілліча Усановича
І всіх Учителів наших:
протягом всього життя не затьмарювати честі хімічного братства, до якого тепер вступаю.

Присягаю!

Учнів Учителя свого вважати братами й сестрами і нести нащадкам своїм знання, безкорисливо примножуючи їх.

Присягаю!

Не використовувати знання свої на шкоду Людині, Природі, Батьківщині та Alma mater, що мене виховала, не займатися приготуванням і продажем таємних засобів і не давати смертельної або забороненої речовини людині, що попросить її.

Присягаю!

Без жодних заперечень, обіцяю виконувати цю присягу.
І нехай буде мені дано щастя в житті, успіхи у справах моїх і слава на всі часи!
Той же, хто порушить цю присягу, нехай піде в забуття.

Присягаю! Присягаю! Присягаю!