Наукові центри

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Експериментально-тематичний центр навчальної та науково-дослідницької діяльності

Експериментально-тематичний центр навчальної та науково-дослідницької діяльності створено в 2013 р. на базі кафедри лінгвометодики та культури фахової мови.

Метою діяльності центру є поєднання науки й освіти в межах навчального середовища університету, підтримка навчальної та науково-дослідницької діяльності викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів та учнів — членів МАН за навчальними програмами природничо-математичної та гуманітарної тематики, створення освітянського інформаційного простору на основі засобів формування, управління, представлення, обробки та використання в навчальному процесі систем знань та надання дистанційних послуг в освіті.

Завдання діяльності центру:

  • програмне забезпечення навчальної та науково-дослідницької діяльності студентської та учнівської молоді;
  • надання консультативної, наукової та навчально-методичної допомоги викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам, учителям та учням — членам МАН;
  • залучення викладачів і студентів до діяльності, спрямованої на створення контенту «Національного корпусу навчально-методичної літератури»;
  • сприяння впровадженню в експериментальне використання засобів ІКТ для підтримки навчальної і науково-дослідницької діяльності студентської та учнівської молоді;
  • організація та проведення заходів (семінарів, конференцій тощо) з проблем формування і розвитку інформаційно-освітнього простору та надання дистанційних послуг в освіті;
  • популяризація сучасних лексикографічних, мовознавчих та навчально-методичних джерел на електронних і паперових носіях.

Центр спрямовує свої зусилля на:

  • проведення заходів науково-педагогічного та навчально-методичного характеру, а саме: семінарів-тренінгів для ознайомлення з використанням інформаційних ресурсів у науково-дослідній роботі;
  • розробку та видання навчальних посібників та методичних матеріалів, присвячених організації науково-дослідної роботи школярів, із використанням українського національного лінгвістичного корпусу;
  • використання сучасних ГІС-технологій та систем контент-аналізу інформаційних ресурсів за природничо-математичною та гуманітарною тематикою.

Експериментально-тематичний центр навчальної та науково-дослідницької діяльності знаходиться в приміщенні інформаційного читального залу № 2 бібліотеки ЖДУ імені Івана Франка (навчальний корпус № 4).