Наукові центри

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Центр міжкультурної толерантності

 
 
English Ми ВКонтакті Polski
 

Центр міжкультурної толерантності — це загальноуніверситетська структура при Студентській соціальній службі для молоді Житомирського державного університету імені Івана Франка. Центр було відкрито 27 січня 2012 р з метою теоретичного обґрунтування, експериментальної перевірки, апробації та популяризації науково-методичних, просвітницьких програм із проблем міжкультурної толерантності тощо. Очолює Центр міжкультурної толерантності — Інна Палько (асистент кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності).

Основні напрямки діяльності Центру: координування програм із проблематики міжкультурної толерантності в соціально-педагогічних і міжгалузевих дослідженнях; створення інформаційних ресурсів щодо поширення досвіду результатів діяльності Центру; популяризація ідей та наукових здобутків Центру у мас-медіа та в мережі Інтернет; залучення до науково-дослідної діяльності викладачів та студентів університету; взаємодія з науковими центрами, молодіжними рухами, національно-культурними товариствами, громадськими організаціями, які об’єднують представників національних меншин, громадами національних меншин тощо; проведення консультативної діяльності з науково-практичних проблем реалізації ідей міжкультурної толерантності; залучення учнівської, студентської молоді та громадських ініціатив до участі в науково-дослідницькій діяльності Центру. При Центрі діє Школа міжкультурної толерантності, дискусійний відеоклуб, Соціально-інтерактивний «Театр життя».

За період існування Центру кафедрою соціальної педагогіки та педагогічної майстерності соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомирською обласною Асоціацією фахівців соціальної сфери за підтримки Американської Асоціації Юристів «Ініціатива з Верховенства Права» (ABA/ROLI) реалізовано проекти: «Формування толерантності до представників етнічних та меншин них груп населення через просвіту студентської молоді» (2010-2011 рр.) та «До толерантного суспільства через інформаційно-освітні кампанії для студентської молоді» (2011-2012 рр.). Роботу Центру міжкультурної толерантності ЖДУ ім. І. Франка презентовано викладачем кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності, к. п. н., доцентом Надією Павлик у межах стипендіальної програми для науковців світу, у межах якої розглядалася проблема висвітлення Історії Голокосту та формування толерантності (2-9 грудня 2012 р., Ізраїль, Програма академічної діяльності ООН, Інформаційно-пропагандистська програма ООН).

Загальна мета ЦМКТ досягається через різні види діяльності, які реалізовані в наступних напрацюваннях:

  • введено спецкурс «Основи міжкультурної толерантності» (36 год) з метою підвищення якості підготовки майбутніх спеціалістів у галузі соціальної педагогіки шляхом набуття теоретико-методичних знань із педагогіки толерантності (2011/2012 н. р.);
  • проведено Інформаційно-просвітницькі кампанії у ВНЗ м. Житомира, обов’язковою складовою яких був перегляд інтерактивної вистави Соціально-інтерактивного «Театру життя» на тему міжкультурної толерантності та протидії дискримінації серед національних та меншинних груп населення та дискусія по завершенню вистави (2011/2012 н. р.);
  • проведено конкурс студентських есе на тему «Я — у мультикультурному суспільстві» (на розгляд журі конкурсу були подані близько 80 есе (2012 р.), результати конкурсу есе, підсумки реалізованих проектів та перспективи подальшої діяльності Центру були представлені на Панельній дискусії «До толерантного суспільства через неформальну освіту молоді» (2012 р.) за участі представників центрів університету, культурно-історичних товариств, органів місцевого самоврядування та ін.;
  • систематично проводиться освітня тренінгова програма у рамках діяльності Школи міжкультурної толерантності — «Формування міжкультурної толерантності через неформальну освіту студентської молоді»;
  • регулярно проводяться засідання дискусійного відеоклубу, метою якого є започаткування ефективного та активного діалогу щодо обговорення проблем толерантності в українському суспільстві, а також проводиться робота за дискусійною програмою «Free to Choose»;
  • регулярно проводиться майстер-клас — «Форум-театр як методика інтерактивної роботи щодо формування міжкультурної толерантності» (сутність якої полягає у пошуку в рамках вистави — разом з учасниками — шляхів вирішення проблеми чи виходу зі складної життєвої ситуації), а також «Жива бібліотека» (культурно-просвітницький захід, концепція якого адаптована Представництвом МОМ в Україні з моделі, запропонованої Датською громадською неурядовою організацією «Зупини насилля» («Stop the Violence») 2000 р.), що надає людського виміру ідеї полікультурності, сприяє початку спілкування між людьми з різних соціально-етнічних контекстів; популяризація культурного розмаїття, а також профілактика расизму і ксенофобії);
  • тема міжкультурної толерантності та протидії всім формам дискримінації представлена творчими набутками Соціально-інтерактивного «Театру життя», діяльність якого спрямована на привернення уваги широкого загалу до негативних явищ у сучасному соціумі, орієнтована на здоровий спосіб життя, розвиток творчого потенціалу молоді та волонтерської діяльності, Театр звертається також до проблеми формування міжкультурної толерантності (публіцистична вистава «Я не люблю..., або...», що стала переможцем IV Міського фестивалю інтерактивних театрів «Ми обираємо майбутнє», 27-28 квітня 2011 р., а в межах Інформаційно-просвітницької кампанії вистава стала очікуваним гостем у ВНЗ м. Житомира; інтерактивна вистава «Трикутник» (2012), присвячена темі тероризму та протидії насильству; вистава «За що Вкраїну я люблю? Чи варт вона огня святого?» до 200-ї річниці з Дня народження Тараса Шевченка (2014 р.), яка актуалізувала події в Україні осені-зими 2013/2014 рр., шляхом проекції текстів Т. Г. Шевченка на історичну картину сьогодення; музична вистава «Головне, що ми є один в одного... Головне, що ми просто є...» (2014 р.), у якій показані людські долі крізь призму війни і т. д.);
  • Центр разом із Соціально-інтерактивним «Театром життя» за підтримки Управління культури Житомирської облдержадміністрації, Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, Департаменту сім’ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації, Житомирського обласного осередку «Асоціації трудових об′єднань молоді України» став ініціатором проведення Першого обласного фестивалю інтерактивних театрів «Об’єктивНА реальність» (24.04.2013 р., Житомирська обласна філармонія ім. С. Ріхтера), де були представлені в тому числі і теми, пов’язані з протидією дискримінації та тема формування толерантності.

Сьогодні Центр міжкультурної толерантності ЖДУ долучився до Національного комітету кампанії «Рух проти ненависті» загальноєвропейської кампанії «No Hate Speech Movement» в Україні, що включає співпрацю у різних напрямках, зокрема — просвітницькому, освітньому, посередницькому, он-лайн діяльності та ін. Крім того, представниці Центру стали учасницями євротуру в рамках кампанії «No Hate Speech Movement» (Київ — Ужгород (Україна) — Будапешт (Угорщина) — Братислава (Словаччина) — Відень (Австрія) — Штутгарт (Німеччина) — Страсбург (Франція) — Кройцлінген (Швейцарія) — Прага (Чехія) — Краків (Польща) — Київ) (17-27 серпня 2014 р.). Крім того, актори Соціально-інтерактивного «Театру життя» та волонтери Центру міжкультурної толерантності ЖДУ стали учасниками фотопроекту «Емоції: слова, що творять мову ненависті або любові», що був створений з метою привернення уваги громадськості до наслідків поширення Інтернет-контенту, зокрема, мови ненависті, в середовищі дітей і молоді, та реалізовувався українським національним комітетом кампанії «Рух проти ненависті» у межах руху Ради Європи «No Hate Speech Movement» (національний координатор проекту, доцент кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності, к. п. н. — Надія Павлик).

Тематика щодо вивчення прав людини, навчання міжкультурному порозумінню, вирішенню конфліктів, протидії дискримінації та формуванню міжкультурної толерантності відображена в курсових, бакалаврських та магістерських роботах; досвід, отриманий у проектній діяльності, втілений у методичних рекомендаціях «Методика організації неформальної освіти студентів із питань міжкультурної толерантності» (укл. Палько І., Мишківська В.) та методичному посібнику «Допомога потерпілим від проявів ксенофобії, расової та етнічної дискримінації» (Мишківська В.). Проводиться дисертаційне дослідження «Формування міжкультурної толерантності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки» (Палько І.). Крім того, волонтери Центру є активними учасниками та організаторами семінарів та тренінгів із окресленої тематики; результати наукових досліджень апробовані на міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях тощо.

Досвід роботи Центру міжкультурної толерантності був представлений на Всеукраїнській виставці «Сучасна освіта в Україні» (у 2012 р. директорка Центру була відзначена почесним дипломом Третьої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти — 2012» за плідну науково-педагогічну діяльність з інноваційної модернізації освіти, та у 2014 р. запрошена в якості учасниці круглого столу «Діяльність ВНЗ щодо формування громадянської культури у студентів», що проводився на базі П’ятої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти — 2014», з доповіддю «Методика організації неформальної освіти щодо формування міжкультурної толерантності студентів (на прикладі діяльності Центру міжкультурної толерантності ЖДУ ім. І. Франка)».

Діяльність Центру міжкультурної толерантності позитивно впливає на підвищення міжкультурної толерантності й поваги до людської гідності й до цінностей прав людини. Громадяни мусять володіти необхідним мінімумом знань про ідеали та цінності, що складають основу демократичної політичної культури, що включає розуміння значення прав людини, їх дотримання у повсякденній практиці, знання того, як влаштоване суспільство та його інститути, вміння брати участь у громадському житті. Права людини, міжкультурне порозуміння, толерантність і вирішення конфліктів не є ціннісно нейтральними. Навпаки: ставиться мета — вплинути на «людину як цінність» і сформувати відношення, яке перебуває в гармонії з уявленнями про цінність людини й рівноцінність усіх людей. Коли ми долучаємося до такого розуміння, ми пізнаємо світ таким, яким він є, але також ми бачимо світ таким, яким він може стати!