Наукові центри

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Центр теорії і методики особистісно-розвивального навчання математики

Функціонує з 2016 року на базі кафедри математичного аналізу

Центр очолює доктор педагогічних наук, професор С. П. Семенець.

Метою діяльності Центру є координування науково-дослідної педагогічної роботи щодо розробки, науково-теоретичного обґрунтування та експериментального впровадження концептуальної моделі особистісно-розвивального навчання математики, поширення та популяризація отриманих результатів у шкільний та вузівський навчальний процес; апробування та оприлюднення результатів наукового пошуку; надання навчально-методичної допомоги вчителям і викладачам математики задля забезпечення розвивальної функції навчання; співпраця з українським і міжнародним науковими центрами та асоціаціями «Розвивальне навчання».

Завдання діяльності Центру:

 • ініціювання і координація впровадження особистісно-розвивального навчання математики в основній і старшій ланках загальноосвітньої школи;
 • проведення педагогічного експерименту на базі Житомирської ЗОШ № 8 (згідно з угодою про співпрацю);
 • допомога у проведенні теоретичних і/або експериментальних психолого-педагогічних досліджень з проблем особистісно-розвивального навчання математики;
 • введення у науковий обіг нового дослідницького матеріалу з теорії і методики особистісно-розвивального навчання математики;
 • сприяння творчій, науково-педагогічній і професійно-педагогічній самореалізації майбутніх учителів і викладачів математики;
 • забезпечення професійно-особистісне зростання вчителів математики, які працюють за інноваційною психолого-педагогічної системою «Розвивальне навчання»;
 • надання методичних, інформаційних і консультативних послуг з проблем упровадження особистісно-розвивального навчання математики в ЗОШ та ВНЗ;
 • організація науково-методичних конференцій і семінарів, засідань «круглих столів» з питань розвитку особистості в математичній освіті;
 • накопичення, опрацювання та поширення інформації про впровадження особистісно-розвивального навчання математики в ЗОШ і ВНЗ.

Основними напрямами діяльності Центру є:

 • координування актуальної проблематики щодо професійно-особистісного розвитку в математичній освіті;
 • створення інформаційних ресурсів задля популяризації та поширення досвіду результатів діяльності Центру;
 • залучення до досліджень учителів математики міста і області, викладачів і студентів фізико-математичного факультету ЖДУ імені Івана Франка;
 • співпраця з освітніми закладами, що входять до комплексу «Полісся»;
 • експериментальне впровадження особистісно-розвивального навчання математики в Житомирській ЗОШ № 8 (згідно з угодою про співпрацю);
 • організація стажування викладачів математики, підвищення кваліфікації учителів математики, які працюють за психолого-педагогічною системою «Розвивальне навчання»;
 • проведення науково-методичних конференцій і семінарів, засідань «круглих столів» з проблем розвитку особистості в математичній освіті;
 • встановлення та координація співпраці з науковими інституціями, українською асоціацією «Розвивальне навчання»;
 • консультування і керівництво курсовими, дипломними і кандидатськими роботами;
 • популяризація ідей та наукових здобутків Центру у мас-медіа та в Інтернеті;
 • профорієнтаційна робота серед учнівської молоді.