Наукові центри

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Науково-координаційний малакологічний центр

Anodonta cygnea

Науково-координаційний малакологічний центр (далі — НМЦ) як структурний підрозділ Житомирського державного університету імені Івана Франка діє на базі наукової малакологічної школи, заснованої професором А. П. Стадниченко.

Мета центру — це ініціювання і координація тематики досліджень у галузі малакології серед студентів, аспірантів, викладачів, співробітників університету; допомога у проведенні наукових досліджень; поширення нового наукового матеріалу.

Основні напрямки досліджень: ініціювання і координація тематики наукових досліджень у галузі малакології за найбільш актуальними напрямками (фауна, систематика, екологія, фізіологія, популяційна генетика молюсків та ін.); залучення до проведення досліджень викладачів та співробітників університету; виявлення перспективних дослідників серед студентів, магістрантів ЖДУ імені Івана Франка та заохочення їх до проведення наукових досліджень у рамках НМЦ та ін.

Для досягнення поставленої мети НМЦ працює у таких напрямках — ініціювання і координація тематики наукових досліджень у галузі малакології за найбільш актуальними напрямками (фауна, систематика, екологія, фізіологія, каріологія, популяційна генетика молюсків та ін.), а саме:

 • залучення до проведення досліджень викладачів та співробітників університету;
 • виявлення перспективних науковців серед студентів, магістрантів та випускників ЖДУ та заохочення їх до проведення наукових досліджень у рамках НМЦ;
 • формування дослідницьких проблемних груп та координація їх роботи;
 • співпраця з науково-дослідними інститутами, громадськими організаціями та державними установами у галузі природодослідницької роботи.

Допомога у проведенні наукових досліджень, а саме:

 • формування науково-методичної бази для досліджень у галузі малакології;
 • відбір малакологічних об’єктів для екологічної, токсикологічної, радіологічної та паразитологічної біоіндикації навколишнього середовища;
 • координація роботи по впорядкуванню зборів молюсків, сприяння створенню музейної малакологічної колекції ЖДУ, поширення інформації серед вітчизняних та зарубіжних спеціалістів щодо колекцій молюсків, які зберігаються в наукових та освітніх установах України та за її межами;
 • створення картотеки імен, адрес та напрямків досліджень малакологів України та суміжних країн, поширення цієї інформації серед науковців з метою встановлення тісного наукового спілкування, консультацій тощо;
 • накопичення, опрацювання та розповсюдження інформації серед учасників дослідницьких і проблемних груп про стипендії, гранти, наукові проекти, стажування, конференції, з’їзди, семінари тощо;
 • сприяння направленню на курси, наукові стажування науковців, які працюють над проектами НМЦ;
 • рекомендація тематик дисертаційних, магістерських і бакалаврських робіт студентам, які проводять дослідження у рамках діяльності НМЦ.

Розповсюдження нового наукового матеріалу, а саме:

 • організація і проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій, семінарів, круглих столів;
 • популяризація наукових здобутків дослідників НМЦ у мас-медіа та мережі Інтернет;
 • рекомендація кращих результатів досліджень до публікації у провідних вітчизняних і закордонних наукових виданнях. у першу чергу тих, які входять до баз наукових даних Scopus і Web of Science.