Наукові центри

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Науково-координаційний малакологічний центр

Anodonta cygnea

Науково-координаційний малакологічний центр (НМЦ) як структурний підрозділ університету діє на базі наукової малакологічної школи, заснованої професором А. П. Стадниченко.

Мета НМЦ — це ініціювання і координація тематики досліджень у галузі малакології серед студентів, аспірантів, викладачів, співробітників університету; допомога у проведенні наукових досліджень; поширення нового наукового матеріалу. Для досягнення поставленої мети НМЦ працює у таких напрямках:

 1. Ініціювання і координація тематики наукових досліджень у галузі малакології за найбільш актуальними напрямками (фауна, систематика, екологія, фізіологія, каріологія та популяційна генетика молюсків та ін.), а саме:
  • залучення до проведення досліджень викладачів та співробітників університету;
  • виявлення перспективних науковців серед студентів, магістрантів та випускників Житомирського державного університету імені Івана Франка та заохочення їх до проведення наукових досліджень у рамках НМЦ;
  • формування дослідницьких проблемних груп та координація їх роботи;
  • співпраця з науково-дослідними інститутами, громадськими організаціями та державними установами для досягнення своєї мети.
 2. Допомога у проведенні наукових досліджень, а саме:
  • формування науково-методичної бази для досліджень у галузі малакології;
  • відбір малакологічних об’єктів для токсикологічної, радіологічної та паразитологічної біоіндикації навколишнього середовища;
  • координація роботи по впорядкуванню зборів молюсків, сприяння створенню музейної малакологічної колекції ЖДУ імені Івана Франка, поширення інформації серед вітчизняних та зарубіжних спеціалістів щодо колекцій молюсків, які зберігаються в наукових та освітніх установах України та за її межами;
  • створення картотеки імен, адрес та напрямків досліджень малакологів України та суміжних країн, поширення цієї інформації серед науковців з метою встановлення тісного наукового спілкування, консультацій тощо;
  • накопичення, опрацювання та розповсюдження інформації серед учасників дослідницьких і проблемних груп про стипендії, гранти, наукові проекти, стажування, конференції, з’їзди, семінари тощо;
  • сприяння направленню на курси, наукові стажування науковців, які працюють над проектами НМЦ;
  • рекомендація тематик дисертаційних, магістерських, дипломних, бакалаврських робіт молодим науковцям, які проводять дослідження в рамках діяльності НМЦ.
 3. Розповсюдження нового наукового матеріалу, а саме:
  • організація і проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій, семінарів, круглих столів;
  • популяризація наукових здобутків дослідників НМЦ у мас-медіа та мережі Інтернет;
  • рекомендація кращих результатів дослідження до публікації у провідних вітчизняних і закордонних наукових виданнях.

Мельниченко Р. К. Наукова школа як засіб організації науково-дослідницької роботи студентів вищих навчальних закладів.