Наукові центри

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Центр підготовки до складання міжнародних екзаменів

Курси підготовки до складання міжнародних екзаменів (Cambridge Examinations in English)

Тривалість: 150 академічних годин (75 занять).
Цільова аудиторія: студенти, викладачі ВНЗ та усі бажаючі.
Максимально можлива кількість учасників: 20 осіб.
Дата проведення: жовтень 2016 року — травень 2017 року (2 заняття на тиждень).
Адреса: ННІ іноземної філології (вул. Пушкінська, 49), ауд. 7.
Телефон: +380 97 560-81-71.
Вартість: від 2600 грн. за весь курс.
Додаткові умови: необхідно купити підручники для роботи на заняттях.
Опис курсу: у процесі навчання на курсах підготовки до міжнародних екзаменів (Cambridge Examinations in English: KET, PET, FCE) Ви матимете можливість розвивати навички розмовного мовлення та читання, тренувати навички письма, вивчати граматичний матеріал комунікативно, познайомитись з культурою англомовних країн. Курс читається з широким залученням сучасних інформаційно-комунікативних технологій навчання: відеоматеріалів, автентичних аудіо записів, що сприятиме розвитку мовлення на слух. Крім того, на заняттях Ви будете детально розглядати кожну частину іспиту (читання, аудіювання, говоріння, письмо). Одними з найбільш важливих елементів іспиту є оцінка сприйняття інформації на слух і перевірка словникового запасу, і саме наші кваліфіковані викладачі допоможуть Вам навчитися правильно сприймати мову на слух, а також легко і грамотно висловлювати свої думки.

На кафедрі іноземних мов і новітніх технологій навчання відкрито центр підготовки до складання міжнародних екзаменів. Тест на знання англійської мови складається з метою отримання міжнародного сертифікату, який засвідчує мовну компетенцію кандидата:

 • KET (Key English Test)
  Початковий тест із серії Кембриджських екзаменів, який перевіряє здатність спілкуватися англійською мовою в повсякденних ситуаціях на елементарному рівні, наприклад, подорожуючи. За міжнародною шкалою рівень іспиту є A2 (Pre-Intermediate).
 • PET (Preliminary English Test)
  Другий тест із серії Кембриджських іспитів, який перевіряє володіння письмовою та усною англійською мовою на середньому рівні. За міжнародною шкалою рівень іспиту є В1 (Intermediate).
 • FCE (First Certificate in English)
  Третій іспит в серії Кембриджських екзаменів, який перевіряє вміння впевнено спілкуватися англійською мовою як в усній, так і в письмовій формі. Іспит підходить для бажаючих використовувати англійську мову в роботі та для навчання. Для успішного складання FCE кандидат повинен вміти легко спілкуватися на різні теми з носієм мови без значних зусиль і вміти аналізувати і висловлювати свою точку зору. За міжнародною шкалою рівень іспиту FCE є B2 (Upper-Intermediate).
 • CAE (Certificate in Advanced English)
  Іспит CAE передбачає наявність високого рівня англійської мови у кандидатів, достатнього для вступу до деяких британських унівеpситетів і застосування в професійних сферах. За міжнародною шкалою рівень іспиту CAE є С1 (Advanced). Для складання іспиту потрібна наявність високого рівня знань англійської мови, вміння розуміти лінгвістично важкі тексти, в тому числі прихований в них сенс, і спілкуватися без труднощів, ефективно використовуючи різні мовні ресурси.
 • CPE (Certificate of Proficiency in English)
  Згідно загальноєвропейської системи рівнів володіння мовами іспит CPE передбачає наявність найвищого рівня англійської мови у кандидатів. На даному рівні кандидат повинен розуміти різні тексти без особливих зусиль; вміти відтворити основний зміст інформації, отриманої як з письмових, так і усних джерел і аргументовано відстоювати свою точку зору. За міжнародною шкалою рівень іспиту CPE є С2 (Advanced).

У рамках центру підготовки до складання міжнародних екзаменів передбачається робота базових (восьмимісячних) курсів підготовки та інтенсивних курсів навчання, що тривають 3 місяці. Базовий (восьмимісячний) курс підготовки до складання міжнародних екзаменів передбачає розвиток і підвищення рівня володіння англійською мовою. У процесі навчання слухач, володіючи англійською мовою на рівні B1 (Незалежний користувач — середній рівень), матимете можливість розвивати навички розмовного мовлення та читання, тренувати навички письма, комунікативно вивчати граматичний матеріал, познайомитись з культурою англомовних країн. Крім того, на заняттях слухачі детально розглядатимуть кожну частину іспиту (читання, аудіювання, говоріння, письмо). Кваліфіковані викладачі кафедр ННІ іноземної філології допоможуть навчитися правильно сприймати мову на слух, а також легко і грамотно висловлювати свої думки. Курс читається з широким залученням сучасних інформаційно-комунікативних технологій навчання: відеоматеріалів, автентичних аудіо записів, що сприятиме розвитку мовлення на слух.

Для слухачів, що вже володіють англійською мовою на певному рівні (А2, В1, В2) і бажають лише вдосконалити свої знання та потребують тренінгу екзаменаційних навичок, передбачається робота інтенсивного курсу по підготовці до міжнародних екзаменів, що триває 3 місяці. Набір на курс триває протягом року. На інтенсивному курсі підготовки до екзамену слухачів ознайомлять з форматом та змістом екзамену, його стратегією, розвинуть навички, необхідні для успішного складання екзамену, систематизують отримані знання та будуть проводити постійні тренування на написання тестів. Курс включає ретельну підготовку до кожного із 4 елементів екзамену: читання, письмо, аудіювання, говоріння.

Усі міжнародні екзамени складаються згідно щорічного календарного плану. Після успішного складання іспиту слухач отримує Сертифікат міжнародного зразка із зазначенням рівня володіння іноземною мовою. Центр підготовки надає можливість складання екзаменів на базі ННІ іноземної філології ЖДУ ім. І. Франка.