Наукові центри

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Центр етнолінгвістичних досліджень

Зусиллями доцента Валентини Конобродської було створено науковий Центр етнолінгвістичних досліджень, який нині очолює доцент М. В. Шарапа. Науковці Центру працюють над проблемою дослідження традиційної духовної культури Середнього Полісся в етнолінгвістичному аспекті, а також загальних і теоретичних проблем етнолінгвістики. Водночас науковий колектив бере участь у реалізації міжнародних (українсько-польських) наукових проектів «Етнолінгвістичнй атлас Побужжя», «Мова і культура єврорегіону Бугу».

З ініціативи Інституту української мови НАН України зусиллями В. Л. Конобродської створена й працює наукова школа-семінар «Актуальні проблеми етнолінгвістики», у роботі якої, крім постійних, беруть участь запрошені лектори з українських (Житомир, Київ, Львів, Івано-Франківськ, Луцьк, Глухів, Харків, Донецьк, Вінниця, Умань) та зарубіжних (Польща, Сербія, Росія, Білорусь та ін.) вищих навчальних закладів та наукових центрів, а також стажисти та слухачі. Упродовж 2005-2007 рр. проведено три сесії школи-семінару. Науковий колектив Центру підтримує різнопланові наукові міжрегіональні та міжнародні зв’язки з науковими центрами та ВНЗ України й слов’янського світу (Росія, Білорусь, Польща, Сербія та ін.).

Результати дослідження науковців Центру опубліковано у вигляді статей, а також монографій, збірників матеріалів та словників в українських та зарубіжних збірниках наукових праць (у т. ч. і в таких авторитетних виданнях як «Rozprawy slawistyczne» (Люблін), «Etnolingwistyka» (Люблін), «Кодови словенских култура» (Белград), «Славяноведение» (Москва), «Живая старина» (Москва). У центрі здійснюється підготовка й видання спеціального всеукраїнського збірника наукових праць «Етнолінгвістичні студії» (відповідальний редактор — Валентина Конородська). Створено й видано перший в Україні навчальний посібник з етнолінгвістики (на допомогу молодим дослідникам) (Валентина Конобродська. Курсова і дипломна робота з етнолінгвістики: Навчальний посібник. — Житомир, 2003. — 236 с.), перший в Україні етнолінгвістичний атлас та монографічний опис одного з явищ традиційної народної духовної культури (Валентина Конобродська. Поліський поховальний і поминальні обряди. — Т. 1. — Етнолінгвістичні студії. — Житомир, 2007. — 356 с.).

Протягом 2013-2015 рр. доцент Шарапа М. В. викладає основи етнолінгвістики для студентів-народознавців, керує дипломними та курсовими роботами з етнолінгвістики. За остання роки опубліковано значну кількість наукових статей, присвячених основним аспектам етнолінгвістичних досліджень явищ традиційної народної духовної культури.