Центр етнолінгвістичних досліджень

Дата створення: 03.05.2007 р.

Керівник: кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та методики її навчання Шарапа Марина Василівна.

Члени центру:

  • Доброльожа Г. М. — к. філол. н., доцент, доцент кафедри української мови та методики її навчання;
  • Плечко А. А. — старший викладач кафедри іноземних мов ЖНАЕУ.

Мета: координація науково-дослідної роботи в напрямі всебічного дослідження духовної та матеріальної культури Середнього Полісся; подальше збирання і введення до наукового обігу нового фактичного етнолінвгвістичного матеріалу; наукова співпраця з етнолінгвістичниними центрами закладів вищої освіти.

Основні напрямки діяльності:

  • науково-дослідна робота науковців центру, магістрантів та студентів: етнолінгвістичне дослідження традиційної народної духовної культури Середнього Полісся;
  • координування етнолінгвістичних досліджень традиційної української духовної культури в регіонах України;
  • науково-педагогічна робота: фахова підготовка викладачів-філологів до викладання курсу етнолінгвістики;
  • міжнародна та міжрегіональна співпраця.