Північноукраїнський діалектологічний центр імені професора М. В. Никончука

Дата створення: 31.08.2004 р.

Керівник: доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови та методики її навчання Мойсієнко Віктор Михайлович.

Члени центру:

  • Гримашевич Г. І. — к. філол. н., доцент, завідувач кафедри української мови та методики її навчання;
  • Ящук Л. В. — к. філол. н., доцент, доцент кафедри української мови та методики її навчання;
  • Титаренко В. М. — к. філол. н., доцент, доцент кафедри української мови та методики її навчання;
  • Шарапа М. В. — к. філол. н., доцент, доцент кафедри української мови та методики її навчання;
  • Дяченко Н. М. — к. філол. н., доцент, доцент кафедри української мови та методики її навчання.

Мета: координація науково-дослідної роботи в річищі всебічного дослідження українських говорів Житомирщини та всього північного наріччя української мови; подальше збирання, опрацювання і введення в науковий обіг нового фактичного матеріалу.

Основні напрямки діяльності:

  • здійснення наукових досліджень у галузі української синхронічної і діахронічної діалектології та етнолінгвістики;
  • дослідження північного наріччя української мови на матеріалі говірок, писемних пам’яток та явищ традиційної народної духовної культури.